Education Information

Education Information

 • 2012 - 2016 Doctorate

  University of Tehran, Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Fars Dili Ve Edebiyatı, Iran

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Fars Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Fars Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Tashîh-i Dîvân-i Hâmidî-i İsfahânî

  Tahran Üniversitesi, Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Fars Dili Ve Edebiyatı

 • 2012 Postgraduate

  Cüneyd-i Şîrâzî Divanı (İnceleme-Metin)

  Istanbul University, Faculty of Literature, Fars Dili Ve Edebiyatı