Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

“İsmail Hakkı İzmirli”

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, no.19, pp.53-104, 2011 (SCI-Expanded)

“‘Benlik Duvarından Kerpiç Koparmak” Şems-Mevlânâ Dostluğu (Benliğin Kaybolduğu Dostluk)

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, no.14, pp.179-220, 2005 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

Dinamik Medeniyetin Yüksek Unsurları

Medeniyet Düşünce ve Kültür Bülteni, vol.56, pp.33-44, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bir Yabancılaşma Sorunu Yurt Dışında Eğitim

Medeniyet Düşünce ve Kültür Bülteni, vol.57, pp.61-65, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Necati Öner Düşüncesinde Felsefe ile Kültürün Sentezi: Zihniyet

Felsefe Dünyası, no.69, pp.62-81, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Hoca Ahmed Yesevi Öğretisinde Alim ve Arif Olgusalı

Diyanet İlmî Dergi, vol.52, no.4, pp.69-92, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

The Prophet Muhammad as the Ideal Universal Leader

International Journal of the Asian Philosophical Association, vol.9, no.1, pp.21-50, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

“Medîne, Medeniyet, İslâm Medeniyeti –Medîne’den Medeniyete”

İ. Ü. İ. F. Dergisi, no.22, pp.5-50, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

The Identity Structure of the Intellectual And Statesman of the Constitutional Monarchy Era (1876-19/9)

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.12, no.2, pp.75-120, 2008 (ESCI) identifier

“Türk-İslâm Düşüncesinde Erzurum Sempozyumu (26-28 Haziran 2006)”

C.Ü.İ.F. Dergisi, no.1, pp.409-412, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

“Misyonerlerin Epistemolojik Kaynağı Olarak Oryantalizm”

İslami Araştırmalar, vol.20, no.4, pp.399-420, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

“ ‘İkiz Ruhlar’ın Konuşma Dili Semâ”

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, no.20, pp.93-115, 2007 (Scopus)

“Mevlânâ ve Müzik”

Marife, no.3, pp.175-194, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Erzurum Symposium on Turkish-Islamic Thought (26-28 June 2006)

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.11, no.1, pp.409-412, 2007 (ESCI) identifier

“Mevlânâ’nın Hakikati Temaşâ Ettiği Ayna: Tebrizli Şems”

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.29, pp.1-27, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

“Küresel Şiddet Karşısında Sevgi Peygamberi ve İdeal İnsan Hz. Muhammed”

DİYANET İLMİ DERGİ, vol.42, no.2, pp.25-68, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

“Bilimler Ansiklopedisi Klasiği Olarak İhvân-ı Safâ Risâleleri”

DİNİ ARAŞTIRMALAR, vol.8, no.22, pp.263-285, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Basic mystical concepts and problems/issues in the thought of ihwan al-safa

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.9, no.2, pp.205-260, 2005 (ESCI) identifier

“Yenileşme Dönemi Düşünce Akımları”

Yeni Türkiye (Türkoloji ve Türk Araştırmaları Özel Sayısı), no.46, pp.220-244, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

“İhvân-ı Safâ’nın Din Söylemi”

İslami Araştırmalar, no.4, pp.523-525, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

“Modern Türkiye’nin Felsefî Kökenleri"

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, no.2, pp.65-91, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

“İsmail Hakkı İzmirli Düşüncesinde Gazâlî”,

İslami Araştırmalar, vol.13, pp.483-491, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

“Meşrutiyet Devri Felsefî Hayat: Akımlar, Temsilciler, Telifler ve Tercümeler”

İslami Araştırmalar, vol.12, no.2, pp.159-177, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

“Bir Anadolu Ereni Hacı Bektaş-ı Veli: Hayatı, Eserleri ve İnsan Anlayışı”,

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.3, pp.345-356, 1999 (ESCI)

“Tek Parti Döneminin ‘İslamcı’ Başbakanı: M. Şemseddin Günaltay”,

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.2, pp.437-444, 1998 (ESCI)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HACI BAYRAM-I VELİ DÜŞÜNCESİNDE KALP VE GÖNÜL

IV. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 13 March 2019, pp.47-74

BAYRAMÎLİĞİN ÖNCÜ KUŞAĞI HOCA AHMEDYESEVİ’DE İRFAN EHLİ

3. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1

Ortadoğunun Kurucu Referansı İslam Medeniyeti

Geçmişten Günümüze Ortadoğu ve Mardin Uluslararası Sempozyum, Mardin, Turkey, 27 - 29 April 2018, pp.1

Dinsel Sömürgeciliğin Entelektüel Kaynağı olarak Oryantalizm

GÜNÜMÜZ İSLAM DÜNYASI’NDA MESELELER VE ÇÖZÜM YOLLARI, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2016, pp.176-217

Hoca Ahmet Yesevi Düşüncesinde Tanrı Alem ve İnsan İlişkisi

I. Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.579-611

Hoca Ahmed Yesevi nin Düşünce Dünyasında Sahte Şeyhler Müridler

Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 September 2016, pp.1

Selam (Barış) Yurdunun Birarada Yaşama İlkeleri

Uluslararası İslam Bilgeleri Zirvesi: İslam’ın Evrensel mesajı: Barış, Adalet, Özgürlük, Şanlıurfa, Turkey, 3 - 05 March 2017, pp.151-158

The Relation of Heart and Mind in the Asian Societies Reasoning Heart: The Case of Yunus Emre

Seventh International Congress of Asian Philosophical Association, Yeni Delhi, India, 14 - 16 January 2014, pp.1

Musa Kazım Efendi’nin Medeniyet tasavvuru

ERZURUMLU ŞEYHÜLİSLÂM MÛSÂ KÂZIM EFENDİ SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 22 - 24 November 2013, pp.203-229

Modern Approaches to the Traditional Islamic Medicine

Proceedings of the International Conference of Asian Philosophical Association, Ulaanbaatur, Mongolia, 29 - 31 August 2012, pp.224-228

Batıda Hz. Muhammed (s) Üzerinden İslamofobi’nin Yansımaları-İslâmfobi’nin Felsefî Kökenleri 48-63.

İslamofobi Kolektif Bir Korkunun Anatomisi, Sivas, Turkey, 18 - 19 November 2011, pp.117-152

İlk Ansiklopedik Metinler Olarak İhvân-I Safâ Risâlelerinin Bilimsel ve Entelektüel Anlamı

Uluslararası Dini ve Felsefi Metinler 21. Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 21 October 2011, pp.201-229

“Medine, Medeniyet, İslâm Medeniyeti –Medine’den Medeniyete (Madina/City, Civilization and the Islamic Civilization –From Madina/City to Madaniyya/Civilization)”

The Path to Alliance of Civilizations Through the Asian Community, Fourt International Conference of The Asian Philosophical Association, İstanbul, Turkey, 4 - 06 December 2009, pp.41-64

Hacı Bektaş-ı Velî’de İnsan Felsefesi

Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli Uluslararası Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 17 - 18 August 2009, pp.59-88

İbn Rüşd’ün Projesi: Felsefe-Din Uzlaşımı

Uluslar arası Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd Sempozyumu, Sivas, Turkey, 09 October 2008 - 11 October 2009, pp.129-150

Hacı Bektaş-ı Velî Düşüncesinde İnsan Tasavvuru ve Tipololojileri

2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 17 - 19 October 2007, pp.705-725

Sivas’ta Bir Meşrutiyet Aydını Ziya Bey ve Kütüphânesi

Osmanlılar Döneminde Sivas, Sivas, Turkey, 21 - 25 May 2007, pp.647-656

Âşıkların (Mevlânâ ve Şems’in) Aşkın Raksı/Deverânı Semâ

Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlânâ ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu, Konya, Turkey, 14 - 16 December 2006, pp.435-476

Mevlânâ Öğretisinde Müzik ve Ney

Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ, Çanakkale, Turkey, 25 - 28 May 2006, pp.441-453

İslâm Felsefesinin İlk İnşâcıları Urfalı ve Harranlı Mütercimler

I. Uluslar arası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 28 - 30 April 2006, pp.107-129

Books & Book Chapters

İnsan, Ramazan ve Oruç

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2022

Varlığını Hat Sanatına Adayan Dahi: Hattat Hâmid Âmidî

in: Hattat Hâmid Aytaç Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Hattat’ın Serencâmı, İbrahim Özcoşar, Editor, Divan Kitap, İstanbul, pp.113-159, 2021

Varoluş ve Diriliş Ekseninde Ramazan ve Oruç

in: Şifa Ayı Ramazan, Rabia Altuntaş, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.65-77, 2021

Kültürümüzde İrfan Geleneği ve Geleceği

in: Dünden Bugüne Münevverlerin Gözüyle Kültür Meselemiz, Metin Eriş, Editor, Kültür Konseyi, İstanbul, pp.42-67, 2021

Mehmet Akif Düşüncesinde İlim, Fen ve Teknik

in: Hacı Bayram-ı Veli, Vahit Göktaş,Harun Alkan, Editor, İlahiyat, Ankara, pp.449-491, 2020

Bilge Hükümdar Kadı Burhaneddin'de Devlet ve Siyaset İlkeleri

in: Kadı Burhaneddin Kitabı, Doç. Dr. Yusuf Yıldırım,Doç. Dr. F. Ramazan Süer, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.39-65, 2020

Etkileşim ve Yabancılaşma Kıskacındaki Yeni Gençlik Modeli

in: Günümüz Gençliğinin Zihin Problemleri, İbrahim Maraş,İsmail Erdoğan, Editor, Kitap Dünyası, İstanbul, pp.1, 2020

Şems-Mevlana Dostluğu

İnsan Yayınları, İstanbul, 2019

Mevlana Düşüncesinde Dost ve Dostluk

in: Uluslararası Mevlana Düşüncesinde Beşeri Münasebetler Sempozyumu, Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM,Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ,Doktorant Ertan MEHONİKJ, Editor, Karatay Üniversitesi Yayınları, Konya, pp.21-43, 2019

İslam Felsefesi

in: Felsefe Tarihi, Celal Türer, Editor, Bilimsel Araştırma Yayınları, Ankara, pp.257-303, 2019

Batı’da Hz. Muhammed Üzerinden İslamofobinin Yansımaları: İslamofobinin Felsefi Temelleri

in: İnsanlığın İslamofobi ile İmtihanı, Ejder Okumuş, Editor, Fecr Yayınevi, Ankara, pp.1, 2019

Küresel Şiddet Karşısında Sevgi Peygamberi ve İdeal İnsan Hz. Muhammed

in: Hz. Peygamber’de (sav) İnsan Sevgisi, Adnan Demircan, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.317-374, 2017

İzmirli İsmail Hakkı

in: 19. Yüzyıldan Günümüze Çağdaş İslam Düşünürleri Divan Kitap, Kemal Sözen Ali Kürşat TurgutSabri Yılmaz, Editor, Divan Yayıncılık, İstanbul, pp.93-127, 2017

Alimlikten Arifliğe Deveran: Mevlananın Şemsle Aşk Yolculuğu

in: Mevlana ve İslam, Bilal Kuşpınar, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınları, Konya, pp.101-147, 2017

İlkçağ Felsefesi Tarihi

İnsan Yayınları, İstanbul, 2016

Gönül Kırmak/Yıkmak ya da Gönül Yapmak

in: Gelin Gönüller Yapalım, Yusuf Akkaya, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.117-130, 2016

Mevlananın Hakikati Temaşa Ettiği Ayna: Tebrizli Şems

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya-Eyüp Bekiryazıcı, Editor, İnsan Karanfil Yayınları, İstanbul, pp.303-335, 2015

Darulfunun'da Bir Ansiklopedist Müderris/Düşünür: İzmirli İsmail Hakkı

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya-Selim Eren-Ali Öztürk, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.637-708, 2015

Mevlana Öğretisinde Müzik ve Ney

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya-Eyüp Bekiryazıcı, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.279-302, 2015

bn Rüşd'ün Projesi: Felsefe-Din Uzlaşımı

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya-Eyüp Bekiryazıcı, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.637-661, 2015

İhvan-ı Safa'da Siyaset Felsefesi

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya-İsmail Çalışkan, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.321-354, 2015

Hacı Bektaş-ı Veli'de İnsan Felsefesi

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya-Eyüp Bekiryazıcı, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.399-427, 2015

Medine, Medeniyet ve İslam Medeniyeti

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Çetinkaya B.A. Kurt A.O., Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.487-527, 2015

İlim ve Siyaset Kavşağında Bir Münevver: Şemsettin Günaltay

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya-Selim Eren-Ali Öztürk, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.33-72, 2015

Şeyhülislam Musa Kazım Efendi

in: Tanzimat'tan Günümüze Türk Düşünürleri.(Tanzimat'tan Günümüze Dini ve Tasavvufi Düşünce Temsilcileri), Süleyman Hayri Bolay, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.3885-3917, 2015

İslâm Felsefesi Tarihi, I-II

Grafiker Yayınları, İstanbul, 2012

.“Onuncu Yüzyılda Felsefî Bir Topluluk Olarak İhvân-ı Safâ”,

in: İslam Felsefesi Tarihi, Çetinkaya B.A., Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.241-325, 2012

İlkçağ Felsefesi Tarihi

İnsan Yayınları, İstanbul, 2011

İrfan ve Hikmet Peygamberi

İnsan Yayınları, İstanbul, 2011

Yitik Bilgi ve Hikmet

Nasihat Yayınları, Ankara, 2007

İman Olgusuna Rasyonel Bir Yaklaşım

in: , Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay Armağan Kitabı, Ankara 2005, 305-319., Recep Kılıç, K. Sarıkavak, N. Gökalp, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.305-319, 2005

Other Publications