Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Farklı Yükseklikteki Yan Pliometrik Sıçramaların Sürat ve Dikey Sıçrama Parametrelerine Akut Etkisi

Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.15-16, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Genç Futbolcularda İzokinetik Kuvvetin Sprint Süratine Etkisinin Araştırılması

İÜ Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.156-160, 2011 (National Refreed University Journal)

Yüzücülerde yaş gruplarına göre kan parametrelerinin değerlendirilmesi

Yüzme Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.18, pp.18-20, 1998 (National Refreed University Journal)

Değişik spor ve yaş gruplarında stres test uygulanarak kardiovasküler sistemin incelenmesi

İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, vol.59, pp.29-33, 1996 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

40 Cm Yükseklikteki Pliometrik Sıçrama Çalışmalarının Anaerobik Parametreler Üzerindeki Akut Etkileri

4.Uluslararası Katılımlı Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2011, pp.15-16

40 cm yükseklikteki pliometrik sıçrama çalışmalarının Anaerobik parametreler üzerindeki akut etkileri

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 4. Uluslararası Katılımlı Spor Bilimleri Öğrenci KOngresi, İstanbul, Turkey, pp.5-6

30 cm yükseklikteki pliometrik sıçrama çalışmalarının Anaerobik parametreler üzerindeki akut etkileri

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 4. Uluslararası Katılımlı Spor Bilimleri Öğrenci KOngresi, İstanbul, Turkey, pp.5-6

Injury Statistics of a Competitive Football Team

VI. WORLD CONGRESS ON SCIENCE AND FOOTBALL, Antalya, Turkey, 16 - 20 January 2007, pp.15

AEROBİK KOL VE BACAK EGZERSİLERİNİN AKCİĞER DİFÜZYON KAPASİTESİNE ETKİSİ

IV. MİLLİ SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 17 - 19 September 1993, pp.30-33

KOL VE BACAK EGZERSİZLERİNDE KARDİYOVASKÜLER CEVAPLAR VE ANAEROBİK EŞİK

SPOR BİLİMLERİ II.ULUSAL KONGRESİ, Ankara, Turkey, 20 - 22 November 1992, pp.50-53

Other Publications