Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Trends of Doctoral Dissertations by Turkish Universities in the Library and Information Science

4. International Liberty Interdisciplinary Studies Conference, New York, United States Of America, 2 - 04 August 2023, pp.149-161

Evaluation of the Sustainability of Digital Archive Management in the Context of Urban Memories

2020 International CEO Communication, Economy, Organization & Social Sciences Congress, Gorazhde, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 December 2020, pp.222

Arşiv Dünyası’nı Anlamak: Arşiv Dünyası Dergisinin İçerik Analizi

XII. Arşiv Günü Toplantısı, İstanbul, Turkey, 21 November 2018, pp.1

Osmanlı Dönemi Bulgaristan Taşrasında Arşiv Çalışmaları

II. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi (OSARK), Tiran, Albania, 17 October 2018 - 20 September 2019, pp.94-95

Türkiye’de Arşivciliğin Araştırma Sorunları: Arşiv Dünyası Dergisinde Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi

2. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Gagauz, Moldova, 4 - 07 August 2018, pp.55

Kültürel Miras Turizminin Gizemli Enstrümanı: Arşivler

II. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi (ICCHT-2018: II. International Congresson Cultural Heritage and Tourism), Taşkent, Uzbekistan, 3 - 05 May 2018, pp.246-255

İslâm Araştırmaları Merkezi (İsam) Kütüphanesinin Türkiye’de Bilimin Gelişmesine Etkisi

Türkiye'de Bilgi Üretimi Ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 15 - 17 November 2017, pp.119-126

Books & Book Chapters

Türkiye’de Arşivcilik Konulu Lisansüstü Tezlerin Betimsel Bibliyometrik Analizi

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Çalışmalar-II, Hasan Çiftçi,Mehmet Doğar, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.205-234, 2023

Topic Modeling in Archival and Records Management: Latent Dirichlet Allocation Based Analysis

in: Current Issues in Archival Studies, İshak Keskin,Ceyhan Güler,Sİnan Sümbül, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.207-229, 2023 Sustainable Development

Let It Be Digitized And Destroyed!: Early Destruction of (Some) Original Records After Digitization

in: Research on Social Sciences- VII, Ali Turan Bayram,Hasibe Yazıt, Editor, Özgür Publications, Gaziantep, pp.135-156, 2023 Sustainable Development

Archival Studies in the Bulgarian Provincial in the Ottoman Period

in: Diplomacy-Politics and War in the Ottoman Empire, Mehmet Yaşar Ertaş,Hacer Kılıçaslan, Editor, Kronik Kitap, İstanbul, pp.93-117, 2020

Malezya'da Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi

in: İsmet Binark Armağanı, İshak Keskin,Ş. Nihal Somer,Nizamettin Oğuz, Editor, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, pp.163-180, 2015

Information and Communication Technologies Authority and Activities for e-Government

in: Arşiv Emektarlarına Armağan, Nizamettin Oğuz,İshak Keskin, Editor, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, pp.213-228, 2013

Metrics

Publication

25

Project

2
UN Sustainable Development Goals