Education Information

Post Doctorate, Universitaet Bern (University of Bern), Jeoloji Enstitüsü, Exogene Jeoloji, Switzerland 2014 - 2014
Doctorate, Istanbul University, Institute of Social Sciences, Coğrafya Anabilim Dalı, Turkey 2006 - 2012
Postgraduate, Istanbul University, Institute of Social Sciences, Coğrafya Anabilim Dalı, Turkey 2003 - 2006
Masters (Non-Thesis), Istanbul University, Institute of Social Sciences, Coğrafya Alan Öğretmenliği, Turkey 2002 - 2003
Undergraduate, Istanbul University, Faculty Of Literature, Coğrafya Bölümü, Turkey 1998 - 2002

Certificates, Courses and Trainings

Vocational Training, Erasmus (2008-2009 Güz dönemi), Jagiellonian (Krakow) Üniversitesi (Polonya), 2008

Dissertations

Doctorate, AKDAĞ KÜTLESİ'NDE (BATI TOROSLAR) KARSTLAŞMA -BUZUL İLİŞKİSİNİN JEOMORFOLOJİK ANALİZİ, Istanbul University, Institute of Social Sciences, Coğrafya Anabilim Dalı, 2012
Postgraduate, FIRTINA DERESİ HAVZASININ UYGULAMALI JEOMORFOLOJİ ETÜDÜ, Istanbul University, Institute of Social Sciences, Coğrafya Anabilim Dalı, 2006

Research Areas

Geography, Physical Geography, Surficial Geology (geomorphology, quaternary geology, soils)

Academic Titles / Tasks

Associate Professor, Istanbul University, Faculty of Literature, Coğrafya Bölümü, 2019 - Continues
Assistant Professor, Istanbul University, Faculty of Literature, Coğrafya Bölümü, 2018 - 2019
Assistant Professor, Istanbul University, Faculty of Literature, Coğrafya Bölümü, 2014 - 2018
Research Assistant PhD, Istanbul University, Faculty of Literature, Coğrafya Bölümü, 2012 - 2014
Research Assistant, Istanbul University, Faculty of Literature, Coğrafya Bölümü, 2004 - 2012

Courses

JEOMORFOLOJİDE UZAKTAN ALGILAMA ANALİZLERİ, Postgraduate, 2020 - 2021
GLASİYAL VE PERİGLASİYAL JEOMORFOLOJİ ÇALIŞMALARI, Postgraduate, 2020 - 2021
Polijenik ve Polisiklik Jeomorfoloji, Postgraduate, 2019 - 2020
JEOMORFOLOJİDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANALİZLERİ, Postgraduate, 2020 - 2021
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERI, Undergraduate, 2019 - 2020
DOĞAL FAKTÖRLERİN TURİZME ETKİSİ, Associate Degree, 2019 - 2020
TOPOGRAFYALAR , Undergraduate, 2019 - 2020
KARST JEOMORFOLOJİSİ VE HİDROLOJİSİ , Postgraduate, 2020 - 2021
Buzul Morfolojisi, Undergraduate, 2019 - 2020
Kuvaterner Jeokronolojisi, Postgraduate, 2020 - 2021
Buzul Jeomorfolojisinde Araştırma Teknikleri , Doctorate, 2019 - 2020
Kuvaterner Coğrafyası, Undergraduate, 2019 - 2020
Kuvaternerdeki İklim Değişikliklerinin Dağlık Alanlardaki İzleri, Postgraduate, 2017 - 2018

Advising Theses

BAYRAKDAR C., Karadağ'daki Sirklerin Morfometrik Özellikleri, Postgraduate, O.Altınay(Student), 2019
BAYRAKDAR C., Farklı Veri Kaynakları Temelinde Akçay Havzası'nda Toprak Erozyonun RUSLE (3D) Yöntemi İle Değerlendirilmesi, Postgraduate, A.Avcıoğlu(Student), 2019
BAYRAKDAR C., Türkiye'deki Ölüme Sebep Olan Heyelanların Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) İle Değerlendirilmesi, Postgraduate, S.Fidan(Student), 2019
BAYRAKDAR C., Karakurum Dağlarının Batısında İklim Değişiminin Tetiklediği Buzul Erimelerine Bağlı Tehlikelerin Değerlendirilmesi: Gulmit, Ghulkin, Passu ve Batura Buzul Alanları (Pakistan), Postgraduate, S.Ahmed(Student), 2018

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

Öztürk B., İşinibilir Okyar M., Aktan Turan Y., Yıldız M., Keskin A. Ç., Gönülal O., Tonay M. A., Topçu Eryalçın N. E., Dede A., Dalyan C., et al., Project Supported by Other Official Institutions, 2021 - 2023
BAYRAKDAR C., ÇILĞIN Z., CANPOLAT E., Project Supported by Higher Education Institutions, Batı Toroslar'da Bilinmeyen Paleo-Buzullaşma Alanlarının Tespiti ve İncelenmesi, 2020 - 2022
Yulu A., Kapan K., Bayrakdar C., TUBITAK Project, Doğa Benimle; Çevre Okuryazarıyım Her Yerde, 2021 - 2021
BAYRAKDAR C., AVCIOĞLU A., Project Supported by Higher Education Institutions, Farklı Veri Kaynakları Temelinde Akçay Havzası'nda Toprak Erozyonun RUSLE (3D) Yöntemi İle Değerlendirilmesi, 2019 - 2019
Bayrakdar C., TUBITAK Project, Kıyı Alanlarının Bütünleşik Planlanma ve Yönetimi, 2019 - 2019
BAYRAKDAR C., ALTINAY O., Project Supported by Higher Education Institutions, Karadağ Kütlesinin (Batı Toroslar) Buzul Jeomorfolojisi, 2018 - 2019
BAYRAKDAR C., ÇILĞIN Z., Project Supported by Higher Education Institutions, Karadağ'ın (Batı Toroslar) Glacio-Karstik Evrimine Morfometrik Yaklaşım, 2016 - 2018
BAYRAKDAR C., KÖSE N., GÖRÜM T., AKÇAR N., YÜKSEL F. A., GÜNER H. T., Project Supported by Higher Education Institutions, AKDAĞ KÜTLESİ'NİN GÜNEY YAMACINDAKİ HEYELANLARIN JEOMORFOLOJİSİ, OLUŞUM MEKANİZMASI, DENDROKRONOLOJİK VE KOZMOJENİK YAŞLANDIRILMASI, 2013 - 2016
TUROĞLU H., BAYRAKDAR C., Project Supported by Higher Education Institutions, Akdağ Kütlesinde (Batı Toroslar) Karstlaşma-Buzul İlişkisinin Jeomorfolojik Analizi, 2009 - 2012

Metrics

Scholarships

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, TUBITAK, 2014 - 2014

Awards

BAYRAKDAR C., Yılın Bilim İnsanı Ödülü, İstanbul üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Bilim Günleri - II, May 2006