Eğitim Bilgileri

Post Doktora, Universitaet Bern (University of Bern), Jeoloji Enstitüsü, Exogene Jeoloji, İsviçre 2014 - 2014
Doktora, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Türkiye 2006 - 2012
Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Türkiye 2003 - 2006
Yüksek Lisans-Tezsiz, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Alan Öğretmenliği, Türkiye 2002 - 2003
Lisans, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye 1998 - 2002

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Mesleki Eğitim, Erasmus (2008-2009 Güz dönemi), Jagiellonian (Krakow) Üniversitesi (Polonya), 2008

Yaptığı Tezler

Doktora, AKDAĞ KÜTLESİ'NDE (BATI TOROSLAR) KARSTLAŞMA -BUZUL İLİŞKİSİNİN JEOMORFOLOJİK ANALİZİ, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, 2012
Yüksek Lisans, FIRTINA DERESİ HAVZASININ UYGULAMALI JEOMORFOLOJİ ETÜDÜ, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, 2006

Araştırma Alanları

Coğrafya , Fiziki Coğrafya, Yüzey Jeolojisi (Jeomorfoloji, Kuvaterner Jeolojisi, Topraklar)

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 2019 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 2018 - 2019
Yrd.Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 2014 - 2018
Araştırma Görevlisi Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 2012 - 2014
Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 2004 - 2012

Verdiği Dersler

JEOMORFOLOJİDE UZAKTAN ALGILAMA ANALİZLERİ, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
GLASİYAL VE PERİGLASİYAL JEOMORFOLOJİ ÇALIŞMALARI, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Polijenik ve Polisiklik Jeomorfoloji, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
JEOMORFOLOJİDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANALİZLERİ, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERI, Lisans, 2019 - 2020
DOĞAL FAKTÖRLERİN TURİZME ETKİSİ, Ön Lisans, 2019 - 2020
TOPOGRAFYALAR , Lisans, 2019 - 2020
KARST JEOMORFOLOJİSİ VE HİDROLOJİSİ , Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Buzul Morfolojisi, Lisans, 2019 - 2020
Kuvaterner Jeokronolojisi, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Buzul Jeomorfolojisinde Araştırma Teknikleri , Doktora, 2019 - 2020
Kuvaterner Coğrafyası, Lisans, 2019 - 2020
Kuvaternerdeki İklim Değişikliklerinin Dağlık Alanlardaki İzleri, Yüksek Lisans, 2017 - 2018

Yönetilen Tezler

BAYRAKDAR C., Karadağ'daki Sirklerin Morfometrik Özellikleri, Yüksek Lisans, O.Altınay(Öğrenci), 2019
BAYRAKDAR C., Farklı Veri Kaynakları Temelinde Akçay Havzası'nda Toprak Erozyonun RUSLE (3D) Yöntemi İle Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, A.Avcıoğlu(Öğrenci), 2019
BAYRAKDAR C., Türkiye'deki Ölüme Sebep Olan Heyelanların Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) İle Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, S.Fidan(Öğrenci), 2019
BAYRAKDAR C., Karakurum Dağlarının Batısında İklim Değişiminin Tetiklediği Buzul Erimelerine Bağlı Tehlikelerin Değerlendirilmesi: Gulmit, Ghulkin, Passu ve Batura Buzul Alanları (Pakistan), Yüksek Lisans, S.Ahmed(Öğrenci), 2018

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Öztürk B., İşinibilir Okyar M., Aktan Turan Y., Yıldız M., Keskin A. Ç., Gönülal O., Tonay M. A., Topçu Eryalçın N. E., Dede A., Dalyan C., et al., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Karaburun-Ildır Özel Çevre Koruma Bölgesi Denizel Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi, 2021 - 2023
BAYRAKDAR C., ÇILĞIN Z., CANPOLAT E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Batı Toroslar'da Bilinmeyen Paleo-Buzullaşma Alanlarının Tespiti ve İncelenmesi, 2020 - 2022
Yulu A., Kapan K., Bayrakdar C., TÜBİTAK Projesi, Doğa Benimle; Çevre Okuryazarıyım Her Yerde, 2021 - 2021
BAYRAKDAR C., AVCIOĞLU A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı Veri Kaynakları Temelinde Akçay Havzası'nda Toprak Erozyonun RUSLE (3D) Yöntemi İle Değerlendirilmesi, 2019 - 2019
Bayrakdar C., TÜBİTAK Projesi, Kıyı Alanlarının Bütünleşik Planlanma ve Yönetimi, 2019 - 2019
BAYRAKDAR C., ALTINAY O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Karadağ Kütlesinin (Batı Toroslar) Buzul Jeomorfolojisi, 2018 - 2019
BAYRAKDAR C., ÇILĞIN Z., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Karadağ'ın (Batı Toroslar) Glacio-Karstik Evrimine Morfometrik Yaklaşım, 2016 - 2018
BAYRAKDAR C., KÖSE N., GÖRÜM T., AKÇAR N., YÜKSEL F. A., GÜNER H. T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, AKDAĞ KÜTLESİ'NİN GÜNEY YAMACINDAKİ HEYELANLARIN JEOMORFOLOJİSİ, OLUŞUM MEKANİZMASI, DENDROKRONOLOJİK VE KOZMOJENİK YAŞLANDIRILMASI, 2013 - 2016
TUROĞLU H., BAYRAKDAR C., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Akdağ Kütlesinde (Batı Toroslar) Karstlaşma-Buzul İlişkisinin Jeomorfolojik Analizi, 2009 - 2012

Metrikler

Burslar

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, TÜBİTAK, 2014 - 2014

Ödüller

BAYRAKDAR C., Yılın Bilim İnsanı Ödülü, İstanbul üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Bilim Günleri - II, Mayıs 2006