Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Professor

  Istanbul University, Faculty of Law, Public Law Department

 • 2010 - 2017 Associate Professor

  Istanbul University, Faculty Of Law, Hukuyk

 • 2005 - 2010 Assistant Professor

  Istanbul University, Faculty of Law, Hukuk

 • 1997 - 2005 Research Assistant

  Istanbul University, Faculty of Law, Hukuk Tarihi

Managerial Experience

 • 2018 - Continues Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

  Istanbul University, Faculty Of Law, Public Law Department

Courses

 • Postgraduate Osmanlı Kanunnameleri

 • Doctorate Tanzimat Dönemi Osmanlı Hukuk Sisteminde Resepsiyon

 • Postgraduate Osmanlı Devleti'nin Tanzimat Döneminde Gayrimüslim Tebeanın Hukuki Statüsü

 • Doctorate Genel Hukuk Tarihi Bağlamında Hukuk Alımı/Resepsiyon

 • Postgraduate Osmanlı Devleti Örfi Hukuku

 • Postgraduate Osmanlı Devleti'nin Klasik Döneminde Gayrimüslim Tebeanın Hukuki Statüsü

 • Undergraduate GENEL HUKUK VE TÜRK HUKUK TARİHİ

 • Undergraduate UYGARLIK TARİHİ