Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ÖMER LÜTFİ BARKAN VE TÜRK HUKUK TARİHİ

İÜHFM , vol.70, no.1, pp.413-439, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Hukuk Tarihi Disiplininin Kapsam ve Metodu

XXVI. GELENEKSEL GENÇ HUKUK TARİHÇİLERİ KONFERANSI, İstanbul, Turkey, 12 - 15 October 2022, pp.9-10

1864 Vilayet Nizamnamesi'nin Önemi ve Getirdiği Değişiklikler

Mahalli İdareler ve Revizyon İhtiyacı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 19 March 2019

Uluslararası Tartışmaların Odağında Fener Rum Patrikhanesi

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 February 2019

Klasik Dönem Osmanlı Hukukunda Hırsızlık Suçunun Algılanması ve Cezalandırılma Şekilleri

Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 May 2016, pp.657-707

Klasik Dönem Osmanlı Hukuku'nda Hırsızlık Suçu ve Cezası

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar, İstanbul, Turkey, 4 - 07 November 2014

Osmanlı Devleti'nde Zina Suçunun Algılanması ve Cezalandırılma Şekilleri

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar, İstanbul, Turkey, 26 - 29 November 2012

Osmanlı Hukukunda Değişim/Yenileşme Hareketleri

Nizam-ı Cedid Başlangıcının 220. Yılı Münasebetiyle Tarih Boyunca Yenileşme Hareketleri, İstanbul, Turkey, 21 - 22 May 2012

1862 Rum Patrikliği Nizamatı Çerçevesinde Fener Rum-Ortodoks Patrikhanesi

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-V, İstanbul, Turkey, 13 - 17 September 2010, pp.75-90

Ziya Gökalp'in Cemiyet Anlayışı

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-IV, İstanbul, Turkey, 25 - 29 August 2008, pp.6-34

Tabiiyyet-i Osmaniyye

II. Meşrutiyetin 100. Yılı Münasebetiyle Eskiçağdan Günümüze Yönetim Anlayışı ve Kurumlar, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2008, pp.175-210

Books & Book Chapters

Tarihi Kökeninden Hareketle Türkiye Cumhuriyeti Medeni Hukukunda Resepsiyon

in: Adalete Yönelmiş Bir Toplumsal Düzen Olarak Hukuk: Prof. Dr. Yasemin Işıktaç Armağanı, Sercan Gürler, Editor, Sümer Kitabevi, İstanbul, pp.383-433, 2020

ROMA HUKUKU

in: HUKUK TARİHİ, FETHİ GEDİKLİ, Editor, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.28-52, 2015

Tanzimat Dönemi: Osmanlı Hukukunun Modernleşmesi

in: Hukuk Tarihi, Fethi Gedikli, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.150-175, 2014

ZİMMİ ESNAF VE TACİRLERİN YABANCI VATANDAŞLIĞI İDDİALARININ OSMANLI HUKUKUNA ETKİSİ

in: OSMANLIDAN CUMHURİYETE ESNAF VE TİCARET, F. DEMİREL, Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.105-126, 2012

ZİYA GÖKALPİN CEMİYET ANLAYIŞI

in: HFSA, Hayrettin ÖKÇESİZ, Gülriz UYGUR, Editor, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, pp.6-34, 2010

TABİİYYET-İ OSMANİYE (OSMANLI VATANDAŞLIĞI)

in: PRF.DR. HÜSEYİN HATEMİ'YE ARMAĞAN C. II, İÜHF, Editor, Vedat Kitapçılık, İstanbul, pp.2059-2099, 2009

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA GAYRİMÜSLİMLER (KİTAP TANITIMI)

in: PRO. DR. ÖMER TEOMAN'A 55. YAŞ GÜNÜ ARMAĞANI, Belirtilmemiş, Editor, Beta, İstanbul, 2002

ZİYA GÖKALP VE ATATÜRKÜN MİLLET ANLAYIŞLARINA BİR BAKIŞ

in: CUMHURİYETİN 75. YIL ARMAĞANI, İÜ, Editor, İü Yayınları, İstanbul, 1999

İSLAM HUKUKUNDA İÇTİHAT KAPISI

in: PROF. DR. ERDOĞAN MOROĞLUNA ARMAĞAN C. II, S. GÜRAN, Editor, Beta, İstanbul, 1999

ZİYA GÖKALPTE DEVLET

in: PROF. DR. İLHAN AKINA ARMAĞAN, İÜHF, Editor, İühf Yay., İstanbul, 1999

TÜRKİYEDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN DEMOKRATİKLEŞME ÖNERİLERİ

in: PROF. DR. OĞUZ İMREGÜN'E ARMAĞAN, İÜHF, Editor, İühf Yayınları, İstanbul, 1998

Metrics

Publication

40

Project

2

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals