Achievements & Reputation

Publication

46

Citation (Scopus)

2

H-Index (WoS)

4

H-Index (Scopus)

1

Congress and Symposium Activities

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 (D. Mouralis, N. Kayacan ve S. Balcı ile birlikte) "Çayönü ve Akarçay Tepe Obsidiyen Kaynakları: GeObs Projesi ile İlgili İlk Veriler", 39. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı

  Attendee

  Bursa, Turkey

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 "Akarçay Tepe 2015", 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı

  Attendee

  Edirne, Turkey

 • 01 April 2016 - 01 April 2016 "Akarçay 2015 Yılı Çalışmaları" 15. İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2016 - 01 April 2016 (S. Balcı ile birlikte) "Başlangıcından Günümüze Türkiye'de Obsidiyen Araştırmaları", Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Günleri, Halet Çambel 100 Yaşında Toplantısı

  Attendee

  Osmaniye, Turkey

 • 01 March 2016 - 01 March 2016 (M. Özbaşaran ve N. Kayacan ile birlikte) Etkileşimde Toplumsal Davranışlar", Öncülü ve Ardılı ile Neolitiği Anlamak, Trakya Üniversitesi

  Attendee

  Edirne, Turkey

 • 01 January 2016 - 01 January 2016 "Yontmataş Çalışmalarında Terminoloji Sorunu II" (Ankara Üniversitesi, DTCF, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 May 2015 - 01 May 2015 "Yontmataş Aletlerin Hikayesini Anlamaya Yönelik Çalışmalar: Kullanım İzi Analizleri", IV. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı, Ankara

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 March 2014 - 01 March 2014 Güneydoğu Anadolu Yontmataş Buluntularında Terminoloji Sorunu (Anadolu Prehistoryasında Kronoloji, Terminoloji ve Tanımlama Sorunları Çalıştayı, Gazi Üniversitesi)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 October 2013 - 01 October 2013 Gusir Höyük Yontmataş Buluntuları (II. Uluslararası Ilısu Barajı Arkeoloji Sempozyumu)

  Attendee

  Siirt, Turkey

 • 01 May 2013 - 01 May 2013 Gusir Höyük Yontmataş Buluntuları (35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu)

  Attendee

  Muğla, Turkey

 • 01 February 2013 - 01 February 2013 Aşıklı'da Değişen Kazı Metodolojisinin Mekan Analizi Üzerindeki Sonuçları (Yerleşim Sistemleri ve Mekan Analizi Sempozyumu, Trakya Üniversitesi)Sustainable Development

  Attendee

  Edirne, Turkey

 • 01 May 2012 - 01 May 2012 Eski Buluntu Yerinden Yeni Sonuçlar: Papazgölü (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı 12)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 February 2012 - 01 February 2012 The Chipped Stone Assemblages of Gusir Höyük (Southeastern Turkey), (7th International Conference on the Chipped and Ground Stone Industries of the Pre-Pottery Neolithic)

  Attendee

  Barselona, Spain

 • 01 February 2012 - 01 February 2012 Gusir Höyük ve Neolitik YAşam Biçiminin Oluşumu İle İlgili Bir Değerlendirme (N. Karul ile birlikte, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2011 - 01 May 2011 Yumuktepe İlk Neolitik Evre Yontmataş Buluntuları (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı 11)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2010 - 01 April 2010 Çanak Çömlekli Neolitik Döneme Geçiş Sürecinde Çayönü Çayönü Yerleşmesi Obsidiyen Buluntuları (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı 10)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2009 - 01 April 2009 Çanak Çömleksiz Neolitik Son Evresi ve Çanak Çömlekli Neolitik Dönemde Obsidiyen Teknolojisi: Çayönü Yerleşmesi Buluntuları İle İlgili Sonuçlar ( Arkeoloji Tezleri Tanıtım Seminerleri, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2002 - 01 April 2002 Çayönü Yerleşmesi Kazıyıcıların İşlev Analizi Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırma Toplantısı 2, 16-18 Nisan 2002)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

Scholarships

 • 2021 - Continues Güneydoğu Anadolu'da Neolitikleşme Süreci: Epipaleolitik Dönem ve Neolitik Dönemin Erken Aşamalarında Yontmataş Buluntular (CNRS 5133 Archéorient Laboratuvarı, Lyon/Fransa'da 10 aylık araştırma programı

  TUBITAK

 • 2003 - 2004 Ilse Hanfmann ve George Hanfmann Doktora Bursu (University College London/İngiltere, 6 aylık araştırma programı)

  Official Institutions of Foreign Countries

 • 2002 - 2002 Fransa Dış İşleri Bakanlığı'nın İstanbul Üniversitesi işbirliği programı çerçevesinde verilen 3 aylık eğitim bursu (Fransa, CNRS CEPAM)

  Official Institutions of Foreign Countries