Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2014 1989 Göçünün 25. Yılı Sempozyumu

  Attendee

  İSTANBUL, Turkey

 • 2014 Payitaht’ta Serhad Serhad’da Payitaht

  Attendee

  İSTANBUL, Turkey

 • 2014 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Güncel Sorunlarıyla II. Uluslararası Alevîlik Ve Bektaşîlik Sempozyumu - 16-18 NİSAN 2014

  Attendee

  Çanakkale, Turkey

 • 2014 Ortadoğu'da Aşırılıkçılığın Teolojik Kaynakları

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2013 KURULUŞUNUN 100. YILINDA İMAM HATİP LİSELERİ

  Attendee

  İSTANBUL, Turkey

 • 2011 Türk Cumhuriyetlerinde Radikal Dinî Hareketler (Balkanlar Örneği)” 21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu

  Attendee

  Lefke, K.K.T.C, Turkey

 • 2011 Objectives of Religious-The med Terrorism: who gets benefit from Terrorism?

  Attendee

  ICAPA, Japan

 • 2010 Türk Cumhuriyetlerinde Radikal Dini Hareketler, II. Türk Dünyası Uluslararası Kültür Kongresi

  Attendee

  İZMİR, Turkey

 • 2010 “The Causes of Religious Radical Movements in the Islamic Country”, International Association of Asian Studies

  Attendee

  ABD Louisana Baton Rouge, Turkey

 • 2009 The Causes of Religious Radical Movements and Terror in the Islamic Country (The Cause of Turkey), Fourth International Conference of the Asian Philosophical Association

  Attendee

  Jakarta, Indonesia

 • 2009 “Dini Terör Hareketlerinin Ana Nedenleri”, I. Uluslar arası terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu

  Attendee

  ANTALYA, Turkey

 • 2008 “Konevîde Tekâfü-i Edille (Delillerin Denkliği) Kavramının Mezheplerin Birbirini Anlamadaki Katkısı”, 1. Uluslararasi Sadreddin Konevi Sempozyumu (The First Internatonal Symposium on Sadraddin Qunawi)

  Attendee

  KONYA, Turkey

 • 2007 “Geçmişten Günümüze Kuzey Afrika’da Mezhep Tartışmaları Ve Günümüze Yansımaları”, 38. ICANAS Uluslar arası Sempozyumu

  Attendee

  ANKARA, Turkey

 • 2007 “Teolojik Sorunların Ele Alınmasında İyi Niyetlilik İlkesi – Mevlânâ’nın Bazı Klasik Kelam Sorunlarına Yaklaşımı”, Uluslararası Mevlana Sempozyumu

  Attendee

  İSTANBUL-KONYA, Turkey

 • 2007 Ehl-i Sünnet Mezhebinin İman ve İslam Tanımının Toplumsal Barış ve Hoşgörü Bakımından Günümüzdeki Anlamı, Uluslar arası Din ve Dünya Barışı Sempozyumu

  Attendee

  İSTANBUL, Turkey

 • 2006 “Reflections of Turkish Alavi Faith on Modern Text”, International Brismes Annual Conference, Faith Politics and Society, Dept of Theology & Religion

  Attendee

  Birmingham, United Kingdom

 • 2006 “Relation Between Dream and Spirit (In the viewpoint of Proving the existence of the Human Spirit in Ibn al-Qayyim al-Jawziyah’s Work Kitab al-Ruh)”, 23rd Annual Conference of the International Association for the Study of Dreams

  Attendee

  MASSACHUSETTS/Bridgewater State College, United States Of America

 • 2005 İslam Mezheplerinin “Öteki Algılayışı” Bağlamında Türk Düşünürlerinin Evrensel Kültüre Katkısı, Uluslararası VI. Türk Kültürü Kongresi, Türk Kültürünün Dünya Kültürlerine Etki ve Katkıları

  Attendee

  ANKARA, Turkey

 • 2005 “Nusayriyah The Living Sect In Turkiye Exterior From Ahl Al-Sunnah And Their Representation And Identity After Founded The Republic Of Turkiye”, Renaissance, Representation and Identity Annual Conference

  Attendee

  Durham, United Kingdom

 • 2005 Updating of a Historical Debate and the Place of Council of Nicaea in Contemporary Christian Apology in the Context of Internet Networks “İznik Konsili ve Elektronik Ortamda Günümüz Hıristiyan Savunularındaki Yeri”, I. Uluslararası İznik Sempozyumu

  Attendee

  İZNİK, Turkey

 • 2005 “Sembolik Anlatımın Siyasal Bir Araç Olarak İşlevselleşmesi ve Takiyye” Uluslararası Gizli Diller Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma Ve Uygulama Merkezi

  Attendee

  İSTANBUL, Turkey

Awards

 • October 1999 KADEME İLERLETME

  MEB

 • November 1989 MAAŞLA ÖDÜLLENDİRME

  MEB

 • October 1988 MAAŞLA ÖDÜLLENDİRME

  MEB

Scholarships

 • 1996 - 1997 ARAŞTIRMA BURSU

  University