Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Istanbul University, Onkoloji, Temel Onkoloji, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Istanbul University, Onkoloji, Temel Onkoloji, Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Edebiyat, Biyoloji(İngilizce), Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  HEREDİTER RETİNOBLASTOMA OLUŞUMUNDA ROL OYNAYAN DİĞER GENLERİN ARAŞTIRILMASI

  Istanbul University, Onkoloji Enstitüsü, Kanser Genetiği Bilim Dalı

 • 2011 Postgraduate

  Akut Miyeloid Lösemi (AML) ve Kronik Miyeloid Lösemi (KML) Hastalarında FOXO3a Gen İfadesinin Araştırılması

  Istanbul University, Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı, Kanser Genetiği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English