Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Globalleşen Dünyada Ticari Ambargolarin Enerji, Ekonomi Alanında Etkinliği ve Gelişen Yeni Anlaşmalar Üzerinde Etkisi

VI. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 - 29 September 2018, vol.1, no.858, pp.254-271

Türkiye'de ve Dünya'da Enerji Üretimi ve Ekonomik Etki Değerlemesi

INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY ECONOMY AND SECURITY, İstanbul, Turkey, 21 - 22 April 2018, pp.96

Efficiency Measurement of the Turkish Leading Banks by Using Data Envelopment Analysis

Econworld2017 - The Fifth International Conference In Economics, Roma, Italy, 25 - 27 January 2017, pp.1-11

Konaklama Sektöründe Pazarlama Kapasite Yönetimi

Kapadokya'nın Turistik, Kültürel Potansiyeli, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 1995, pp.173-178

Books & Book Chapters