Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The evaluation of hospital service quality by fuzzy MCDM

APPLIED SOFT COMPUTING, vol.23, pp.239-248, 2014 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Enflasyon Hedeflemesi, Makroekonomik İstikrar ve Türkiye

İktisat Fakültesi Sosyal siyaset Konferansları, no.60, pp.119-143, 2011 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Oyun Teorisine Genel Bir Bakış

Ekonomik Yorumlar (ISI), no.502, pp.72-77, 2006 (Other Refereed National Journals)

Oyun Teorisine Doğru

İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları (ISI), no.46, pp.145-153, 2003 (Other Refereed National Journals)

Fazla Likiditeli Nakit Avans Hipotezi

Maliye Yazıları (ISI), no.78, pp.59-68, 2003 (Other Refereed National Journals)

İş Birlikçi Olmayan Oyunlar ve Nash dengesi

Ekonomik Yorumlar, no.477, pp.73-78, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Globalleşen Dünyada Ticari Ambargolarin Enerji, Ekonomi Alanında Etkinliği ve Gelişen Yeni Anlaşmalar Üzerinde Etkisi

VI. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 - 29 September 2018, vol.1, no.858, pp.254-271

Türkiye'de ve Dünya'da Enerji Üretimi ve Ekonomik Etki Değerlemesi

INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY ECONOMY AND SECURITY, İstanbul, Turkey, 21 - 22 April 2018, pp.96

Efficiency Measurement of the Turkish Leading Banks by Using Data Envelopment Analysis

Econworld2017 - The Fifth International Conference In Economics, Roma, Italy, 25 - 27 January 2017, pp.1-11

Konaklama Sektöründe Pazarlama Kapasite Yönetimi

Kapadokya'nın Turistik, Kültürel Potansiyeli, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 1995, pp.173-178

Books & Book Chapters