Lect. Deniz ÇELİK


,


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Management and Organization

Metrics

Publication

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2021 - Continues

2021 - Continues

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, European Union Doctorate Program, Turkey

2015 - 2019

2015 - 2019

Postgraduate

Izmir Katip Celebi University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

2013 - 2014

2013 - 2014

Masters (Non-Thesis)

Izmir Katip Celebi University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

2003 - 2007

2003 - 2007

Undergraduate

Manisa Celal Bayar University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Englısh Language And Lıterature, Turkey

Dissertations

2019

2019

Postgraduate

Sosyokültürel Uyum ile Akademik Uyum İlişkisi:Uluslararası Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma

Izmir Katip Celebi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

2014

2014

Postgraduate

Uluslararası Öğrencilerin Kültürleşme Süreçlerinin Akademik Başarılarına Etkisi *Tezsiz Yüksek Lisans

Izmir Katip Celebi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Management

Management and Organization

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Lecturer

Istanbul University, Rektörlük, International Academic Relations Unit

2011 - 2018

2011 - 2018

Lecturer

Izmir Katip Celebi University, Rectorate, School of Foreign Languages

2007 - 2011

2007 - 2011

Instructor

Izmir Institute Of Technology, Rectorate, Department Of Foreıgn Language

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

ULUSLARARASI KURUMLAR YEŞİL YIKAMAYA DESTEK Mİ ÇIKIYOR?

Çetin M., Çelik D., Duman S.

İnsan Çağında Tarım Zorluklar ve Fırsatlar, Ankara, Turkey, 27 - 28 October 2022, pp.105-111 Creative Commons License Sustainable Development