Eğitim Bilgileri

2015 - 2019

2015 - 2019

Yüksek Lisans

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Türkiye

2013 - 2014

2013 - 2014

Yüksek Lisans-Tezsiz

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Türkiye

2003 - 2007

2003 - 2007

Lisans

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

Sosyokültürel Uyum ile Akademik Uyum İlişkisi:Uluslararası Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

2014

2014

Yüksek Lisans

Uluslararası Öğrencilerin Kültürleşme Süreçlerinin Akademik Başarılarına Etkisi *Tezsiz Yüksek Lisans

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Yönetim ve Organizasyon