Education Information

2015 - 2019

2015 - 2019

Postgraduate

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

2013 - 2014

2013 - 2014

Masters (Non-Thesis)

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

2003 - 2007

2003 - 2007

Undergraduate

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

2019

2019

Postgraduate

Sosyokültürel Uyum ile Akademik Uyum İlişkisi:Uluslararası Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma

Izmir Katip Celebi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

2014

2014

Postgraduate

Uluslararası Öğrencilerin Kültürleşme Süreçlerinin Akademik Başarılarına Etkisi *Tezsiz Yüksek Lisans

Izmir Katip Celebi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Management, Management and Organization