Education Information

Education Information

 • 2002 - 2008 Doctorate

  Istanbul University, Faculty Of Pharmacy , Farmakoloji Abd, Turkey

 • 2000 - 2002 Postgraduate

  Istanbul University, Faculty Of Pharmacy , Farmakoloji Abd, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Pharmacy , Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Beta-3-Adrenoseptörlerin Kardiyak İskemi Reperfüzyon Hasarı Üzerindeki Etkileri

  Istanbul University, Faculty of Pharmacy , Farmakoloji Abd

 • 2002 Postgraduate

  3-Hidroksi-3-Metil Glutaril Koenzim A (HMG KoA) Redüktaz İnhibitörü Atorvastatinin Sıçan Gastrointestinal Düz Kası üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

  Istanbul University, Faculty of Pharmacy , Farmakoloji Abd

Foreign Languages

 • C2 Mastery English