Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fusûsu'l-Hikem Şerhçiliği ve Ekberî Gelenek

III. Uluslararası Sadreddin Konevi Sempozyumu, Konya, Turkey, 19 - 20 October 2018, pp.144-156

Fütüvvet Erkânı

Üsküplü Âlim Ârif Şeyh Sâdeddin Sırrî er-Rifâî Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 31 March 2017, pp.49-63

Books & Book Chapters

Fusûsu'l-Hikem Şerhçiliği ve Ekberî Gelenek

in: Sadreddin Konevi, Tasavvuf, Felsefe ve Din, Baykan E., Kaleci F., Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, pp.144-156, 2018

Fütüvvet Erkânı

in: Şeyh Sadeddin Sırri er-Rifai Armağan Kitabı, Adalet Çakır, Editor, Kocaeli Üniversitesi Vakfı Yayınları, Kocaeli, pp.49-63, 2018

Fütüvvet ve Tasavvuf Buluşması: Tarikat Aleviliği ve Fütüvvet Erkanı

in: Hz. Peygamber ve Fütüvvet, Bedirhan M., Bağlı M., Editor, Kerim Eğitim Kültür Ve Sanat Vakfı, İstanbul, pp.59-87, 2017

Bedeviyye

in: Türkiye'de Tarikatlar: Tarih ve Kültür, Semih Ceyhan, Editor, İsam Yayınları, İstanbul, pp.547-608, 2015

Episodes in the Encyclopedia

Encyclopedia of Akhılık

Republic Of Turkey Ministry Of Customs And World Trade Press, pp.404-406, 2017

Encyclopedia of Akhılık

Republic Of Turkey Ministry Of Customs And Traders Press Inc., pp.492-493, 2017

Encyclopedia of Akhılık

Republic Of Turkey Ministry Of Customs And World Trade Press, pp.324-325, 2017

Encyclopedia of Akhılık

Republic Of Turkey Ministry Of Customs And Traders Press Inc., pp.222-223, 2017

Ahilik Ansiklopedisi

T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, pp.446-447, 2014

Ahilik Ansiklopedisi

T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, pp.206-208, 2014

Ahilik Ansiklopedisi

T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, pp.368-370, 2014

Ahilik Ansiklopedisi

T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, pp.300-301, 2014

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.297-300, 2013

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.175-177, 2013

Other Publications

Metrics

Publication

27

Thesis Advisory

7