Assoc. Prof. Derya ÜNAL


Istanbul Medical Faculty, Division of Medical Sciences

Department of Internal Medicine


Research Areas: Medicine


Names in Publications: Unal Derya Erdogdu, Unal Derya

Metrics

Publication

141

Citation (WoS)

235

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

229

H-Index (Scopus)

9

Project

4

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2011 - 2015

2011 - 2015

Post Doctorate of Medicine

Istanbul University, Turkey

2006 - 2011

2006 - 2011

Expertise In Medicine

Kirikkale University, Turkey

2002 - 2005

2002 - 2005

Undergraduate

Ondokuz Mayis University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

2015

2015

Post Doctorate of Medicine

Serum immunglobulin E yüksekliğinin insanda ateroskleroz gelişme riski üzerine etkisi

Istanbul University

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Medicine

Academic Titles / Tasks

2011 - 2015

2011 - 2015

Expert PhD

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division of Medical Sciences

2006 - 2011

2006 - 2011

Research Assistant

Kirikkale University, School Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne

Non Academic Experience

2011 - 2011

2011 - 2011

UZMAN DOKTOR

ERZURUM TEKMAN ŞEHİT PİYADE ÇAVUŞ MUHAMMET BİNİCİ DEVLET HASTANESİ

2005 - 2006

2005 - 2006

SÖZLEŞMELİ PRATİSYEN HEKİM

AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 75. YIL SAĞLIK OCAĞI

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Perioperatif Anafilaksi

ÜNAL D.

Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi , vol.10, no.2, pp.45-51, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Besin bağımlı egzersizle indüklenen anafilaksi

ÜNAL D.

24. uluslararası katılımlı ulusal alerji ve immünoloji kongresi, Turkey, 29 November - 03 December 2023, vol.21, pp.52-56

2023

2023

İdiyopatik Mast Hücre Aktivasyon Sendromunda Omalizumabın yeri

Hörmet İğde M., EYİCE D., TOPRAK İ. D., KORKMAZ P., DEMİR S., ÜNAL D., et al.

29. Uluslarası katılımlı ulusal allerji ve klinik immunoloji kongresi, 29 November 2023

2022

2022

impact of COVID-19 Vaccination on the course of Hereditary Angioedema

ÖZTOP UZ N., DEMİR S., TOPRAK İ. D., ÜNAL D., AKKOR A.

EAACI Hybrid Congress 2022 of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Czech Republic, 01 July 2022

2022

2022

Hesaplanmış globülinin (HG) antikor eksikliği için tarama testi olarak Türk yetişkin hastalarda validasyonu

YEĞİT O., KARADAĞ P., EYİCE D., ÖZTOP N., BEYAZ Ş., TÜZER Ö. C., et al.

İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme, 24 - 27 March 2022

2019

2019

Beta-laktam alerjisi olan hastalarda tetrasiklin HCL tedavisi güvenilir mi?

ÜNAL D., IŞIK S. R., DEMİR S., YEĞİT O. O., OLGAÇ M., ERSOY R., et al.

XXVI. ULUSAL ALERJİ VEKLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ 09 - 13 Kasım 2019, Turkey, 9 - 13 November 2019

2019

2019

Sistemik Mastositozlu Hastalarda Venom İmmünoterapisi İçin Omalizumabla Premedikasyonun Yeri

YEĞİT O. O., DEMİR S., ÜNAL D., ÇOLAKOĞLU B., BÜYÜKÖZTÜRK S.

XXVI. ULUSAL ALERJİ VEKLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ09 - 13 Kasım 2019, Turkey, 9 - 13 November 2019

2019

2019

Acil Servis Hekimlerinde Herediter Anjiyoödem Farkındalığı ve Video Destekli Kısa Bir Eğitimin Sonuçları

ÜNAL D., DEMİR S., IŞIK R., OLGAÇ M., COŞKUN R., TERZİOĞLU K., et al.

Uluslararası Katılımlı XXVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 9 - 13 November 2019

2019

2019

Arı Venom Alerjileri ve Kırmızı Et Alerjileri Arasında Çapraz Reaksiyonlar Var mı ?

KUTLU A., ÜNAL D.

XXVI. ULUSAL ALERJİ VEKLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ09 - 13 Kasım 2019, Turkey, 9 - 13 November 2019

2019

2019

Allerjik Hastalıklar ve Vitamin D

OLGAÇ M., ÜNAL D.

8. Uluslaraarası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, 10-13 Ekim 2019, Trabzon, 10 - 13 October 2019

2019

2019

Are skin tests for general anesthetics are necessary in atopics and patients with other drug allergies

BEYAZ Ş., COŞKUN R., ES A., DEMİR S., OLGAÇ M., ÜNAL D., et al.

European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2019, 1 - 05 June 2019

2018

2018

Genel anestezik ilaçlarda allerji deri testlerinin geçerliliği

BEYAZ Ş., COŞKUN R., ÖZTOP N., DEMİR S., OLGAÇ M., ÜNAL D., et al.

XV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2018

2018

2018

Yağ aside bağlayıcı protein 4 molekülü astım ve astım şiddeti ile ilişkili değildir

DEMİR S., Berçik- İnal B., UNAL D., Sönmez D., ERDENEN F.

XXVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2018

2018

2018

Evaluation of the potantial risk factors in drug induced anaphylaxis’

DEMİR S., ERDENEN F., GELİNCİK A., ÜNAL D., OLGAÇ M., COŞKUN R., et al.

European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, 26-30 may 2018, Munich, 26 - 30 May 2018

2018

2018

Evaluation of the potantial risk factors in anaphylaxis

DEMİR S., erdenen f., GELİNCİK A., ÜNAL D., coşkun r., olgaç m., et al.

European academy of allergy asthma and clinical immunology congress, Münih, 26 - 30 May 2018

2018

2018

ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇ ALERJİLERİ VE TEDAVİSİ

ÜNAL D.

Prof.Dr. Işıl Barlan Alerji ve İmmünoloji Buluşmaları Olgularla İlaç allerjisi olan hastalara Yaklaşım, Turkey, 28 February 2018

2017

2017

ÜLKEMIZDEKI ASTIM FENOTIPLERININKÜME (CLUSTER) ANALIZI İLETANIMLANMASI

OLGAÇ M., DÖLEK GÜLER S., ÜNAL D., DEMİR S., COŞKUN R., AKKAN O., et al.

XXIV. ULUSALALLERJI VE KLINIK IMMÜNOLOJIKONGRESI, Turkey, 18 - 22 November 2017

2017

2017

Perenial allerjen (ev tozu akarı ve perenial polen (pariteria) duyarlılığında immünoterapinin etkinlik analizi

ÜNAL D., DEMİRTÜRK M., IŞIK S. R., ERSOY R.

XXIV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi Bildiri Ödülleri, Turkey, 18 - 22 November 2017

2017

2017

TETRASIKLINE BAĞLI ANAFILAKSI

ÜNAL D.

XXIV. ULUSALALLERJI VE KLINIK IMMÜNOLOJIKONGRESI, Turkey, 18 - 22 November 2017

2017

2017

Ülkemizdeki astım fenotiplerinin küme (cluster) analizi ile tanımlanması

OLGAC M., DEMİR S., GELINCIK A., COLAKOĞLU B., ÜNAL D., COŞKUN R., et al.

XXIV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2017

2017

2017

İlaca bağlı anafilakside potansiyel risk faktörlerinin değerlendirilmesi

DEMİR S., GELINCIK A., COLAKOĞLU B., UNAL D., ERDENEN F., OLGAC M., et al.

XXIV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2017

2017

2017

Turkish patients’xx perception about the C1 inhibitor concentrate in the treatment of the acute attacks of hereditary angioedema

DEMİR S., Olgaç M., Coşkun R., Ünal D., GELİNCİK A., ÇOLAKOĞLU B., et al.

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Helsinki, Finland, 17 - 21 June 2017, vol.72, pp.711

2016

2016

Mold allerjik hastalıklarınkarakteristik özellikleri

MUSTAFA D., ÜNAL D., IŞIK S. R.

XXIII.ULUSAL ALLERJİ veKLİNİK İMMÜNOLOJİKONGRESİ, Turkey, 8 - 12 October 2016

2016

2016

Herediter anjioödem hastalarında profilaktik tedaviye uyumun ve uyumu etkileyen olası faktörlerin gerçek yaşam verileri ile değerlendirilmesi.

DEMİR S., GELİNCİK A., OLGAÇ M., COŞKUN R., ÜNAL D., GÜLEÇ M., et al.

XXIII. Ulusal Allerji veKlinik İmmünoloji Kongresi 8-12 Ekim 2016, Hilton Otel-Bodrum, Muğla, Turkey, 8 - 12 October 2016

2016

2016

Anafilaksi oluşumunu ve şiddetini etkileyen faktörler

COŞKUN R., DEMİR S., GELİNCİK A., COLAKOĞLU B., UNAL D., OLGAC M., et al.

XXV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 8 - 12 October 2016

2016

2016

Herediter anjioödem hastaları atak tedavisinde kullanılan icatibant hakkında ne düşünüyor

DEMİR S., GELİNCİK A., COLAKOĞLU B., UNAL D., OLGAC M., COŞKUN R., et al.

XXV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 8 - 12 October 2016

2016

2016

’Successfull desensitization to vitamin d in vitamin D deficiency.

ÜNAL D., COŞKUN R., DEMİR S., GELİNCİK A., ÇOLAKOĞLU B., BÜYÜKÖZTÜRK S.

European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress. 11-16 june 2016 Vienna, Austria., 11 - 15 June 2016

2016

2016

‘IL-10 Can Be Related To Successful Desensitization’ Drug Hypersensitivity Focused Meeting,

GELİNCİK A., DEMİR S., ŞEN F., BOZBEY U. H., MÜGE O., ÜNAL D., et al.

Drug Hypersensitivity Focused Meeting, 21-23 April 2016 Malaga, Spain, 21 - 23 April 2016

2015

2015

‘Serum imunglobulin E yüksekliğinin insanda ateroskleroz gelişme riski üzerine etkisi’

ÜNAL D., ELİTOK A., DEMİR S., MÜGE O., COŞKUN R., KOCAAĞA M., et al.

XXII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi. 28 kasım-2Aralık 2015. Belek, Antalya, Turkey, 28 November - 02 December 2015

2015

2015

Başarılı ilaç desensitazyonunda sitokinlerin rolü

GELİNCİK A., DEMİR S., ŞEN F., BOZBEY H. U., OLGAÇ M., ÜNAL D., et al.

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November - 02 December 2015, pp.5

2015

2015

Kırmızı Ete Bağlı Geç Anafilaksi Gelişen Hastada Başarılı Desensitizasyon

ÜNAL D., DEMİR S., COŞKUN R., GELİNCİK A., ÇOLAKOĞLU B., BÜYÜKÖZTÜRK S.

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November - 02 December 2015, pp.97-98

2015

2015

Kinolon Hipersensitivite Reaksiyonlarının Tanısında in vitro Tanı Testlerinin Yeri

DEMİR S., AKDENİZ N., ÇETİN E., ERTEK B., OLGAÇ M., ÜNAL D., et al.

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November - 02 December 2015, pp.78

2015

2015

Anakinraya Bağlı Geç Tip Lokal Hipersensitivite Reaksiyonu Gelişen Hastada Başarılı Desensitizasyon

COŞKUN R., DEMİR S., ÜNAL D., TOZ B., GELİNCİK A., ÇOLAKOĞLU B., et al.

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November - 02 December 2015, pp.117

2015

2015

68 Yaşında Tanı Konulan Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik Olgusu

COŞKUN R., DEMİR S., ÜNAL D., GELİNCİK A., ÇOLAKOĞLU B., BÜYÜKÖZTÜRK S.

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November - 02 December 2015, pp.135

2015

2015

Başarılı ilaç desensitizasyonunda sitokinlerin rolü

GELİNCİK A., Demir S., Sen F., Bozbey U., Olgaç M., Ünal D., et al.

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November - 02 December 2015

2015

2015

Serum İmmunglobulin E Yüksekliğinin İnsanda Ateroskleroz Gelişme Riski Üzerine Etkisi

ÜNAL D., ELİTOK A., DEMİR S., OLGAÇ M., COŞKUN R., KOCAAĞA M., et al.

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November - 02 December 2015, pp.84

2015

2015

68 yaşında tanı konulanyaygın değişken immun yetmezlik olgusu

coşkun r., DEMİR S., ÜNAL D., GELİNCİK A., ÇOLAKOĞLU B., BÜYÜKÖZTÜRK S.

XXII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Turkey, 28 November - 02 December 2015

2015

2015

Immadiate and non immadiate hypersensitivity reaction to single dose moxifloxacin

Demir S., Olgaç M., Ünal D., AKDENİZ N., ÇETİN E., Ertek B., et al.

European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress (EAACI), Barcelona, Spain, 6 - 10 June 2015

2015

2015

Early presenting fixed drug eruption with different quinolones in a patient

Demir S., Çetin E., Olgaç M., Ertek B., Ünal D., Küçüksezer U. C., et al.

Avrupa Allerji ve Klinik İmmünoloji (EAACI) Kongresi 2015, Barcelona, Spain, 6 - 10 June 2015, pp.198

2015

2015

Lenalıdomıde Desensıtızatıon In Two Patıents Wıth Two Dıfferent Reactıon Types.

DEMİR S., OLGAÇ M., ÜNAL D., GELİNCİK A., ÇOLAKOĞLU B., BÜYÜKÖZTÜRK S.

5th International Congree on Leukemia Lymphoma Myeloma. 21-23 May 2015, Wow Convention Center, İstanbul, 21 - 23 May 2015

2015

2015

Lenalidomide desensitization in two patients with two different reaction types

DEMİR S., OLGAÇ M., ÜNAL D., GELİNCİK A., ÇOLAKOĞLU B., BÜYÜKÖZTÜRK S., et al.

5th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma, İstanbul, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.140

2015

2015

Clinical efficay of Omalizumab in a patient with AERD: a case report

OLGAÇ M., DEMİR S., ÜNAL D., GELİNCİK A., ÇOLAKOĞLU B., BÜYÜKÖZTÜRK S.

EAACI Allergy School, ‘Molecular and Laboratory Asthma: A course for the practicing clinician’, İstanbul, Turkey, 16 - 18 April 2015, pp.18-19

2014

2014

Schnitzler Sendromu Tedavisinde Anakinradan Önce Kolşisin: Bir Olgu Sunumu

OLGAÇ M., DEMİR S., ÜNAL D., GELİNCİK A., ÇOLAKOĞLU B., BÜYÜKÖZTÜRK S.

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 29 October 2014, pp.112

2014

2014

Premedikasyon Cluster İmmunoterapi Sırasında Reaksiyonları Önlemede Etkin mi?

OLGAÇ M., DEMİR S., ÜNAL D., GELİNCİK A., ÇOLAKOĞLU B., BÜYÜKÖZTÜRK S.

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 29 October 2014, pp.95

2014

2014

Is premedication important to prevent reactions in cluster immunotherapy

OLGAÇ M., DEMİR S., ÜNAL D., GELİNCİK A., ÇOLAKOĞLU B., BÜYÜKÖZTÜRK S.

EAACI Allergy School, ‘An Insight into Allergy and Allergen Immunotherapy, Atina, Greece, 11 - 13 September 2014, pp.35

2014

2014

‘A practical desensitization protocol for immediate reactions to iron salts.

OLGAÇ M., DEMİR S., ÜNAL D., DEMİRTÜRK M., GELİNCİK A., ÇOLAKOĞLU B., et al.

European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 7-11 June 2014 Copenhagen, Denmark, 7 - 11 June 2014

2014

2014

Up Regulation of CD 203c Sensitized Patients to Proton-Pump Inhibitors

AKDENİZ N., Aktas E., DENİZ G., BÜYÜKÖZTÜRK S., GELİNCİK A., ÜNAL D., et al.

XXIX Congress of the International Society for Advancement of Cytometry, Florida, United States Of America, 17 - 21 May 2014, pp.53

2014

2014

Hayati Tehlikesi Olan Nadir Görülen Bir Hastalık; Sistemik Mastositoz

SARI M., DEMİR S., OLGAÇ M., ÜNAL D., YAVUZ A. S., GELİNCİK A., et al.

İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme, İstanbul, Turkey, 13 - 15 March 2014, pp.35-36

2013

2013

‘Besin alerjisinde Anti IgE tedavisi: Olgu sunumu’

GELİNCİK A., ÜNAL D., OLGAÇ M., DEMİR S., DEMİRTÜRK M., ÇOLAKOĞLU M., et al.

XX. Ulusal Alerji ve klinik immunoloji kongresi 2-6 Kasım 2013 Belek, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013

2013

2013

Çoklu İlaç Allerjisinde Anti-IgE Tedavi: Olgu Sunumu

GELİNCİK A., ÜNAL D., OLGAÇ M., DEMİR S., DEMİRTÜRK M., ÇOLAKOĞLU B., et al.

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013, pp.129

2013

2013

Besin Allerjisinde Anti IgE Tedavisi: Olgu Sunumu

GELİNCİK A., ÜNAL D., OLGAÇ M., DEMİR S., DEMİRTÜRK M., ÇOLAKOĞLU B., et al.

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013, pp.139

2013

2013

Tip III Herediter Anjiödem Hastalarının Klinik ve Genetik Özelliklerinin Analizi

GELİNCİK A., ÜNAL D., DEMİRTÜRK M., OLGAÇ M., DEMİR S., TOKSOY G., et al.

XX. Ulusal Allerji ve Klinik immunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013, pp.51

2013

2013

Nikel sülfat Tip I Hipersensitiviteye Yol Açabilir mi?

GELİNCİK A., ÜNAL D., DEMİRTÜRK M., Demir A., Damla Çelik D., Bildik G., et al.

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013, pp.85

2013

2013

Sistemik Nikel Allerji: Dental Aparatların Önemi

ÜNAL D., DEMİRTÜRK M., Güzelant G., GELİNCİK A., ÇOLAKOĞLU B., BÜYÜKÖZTÜRK S.

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013, pp.84

2013

2013

Anaphylaxis in a tertiary adult allergy clinic: a retrospective review of 516 patients

GELİNCİK A., DEMİRTÜRK M., YILMAZ E., ERTEK B., ÜNAL D., ÇOLAKOĞLU B., et al.

World Allergy and Asthma Congress of the European-Academy of Allergy and Clinical Immunology and World Allergy Organization, Milano, Italy, 22 - 26 June 2013, pp.216

2012

2012

NiKEL iÇEREN DİŞ PROTEZİ ANAFİLAKSİYE NEDEN OLABİLİR

ÜNAL D., GELİNCİK A., DEMİRTÜRK M., PÜR L., ÇOLAKOĞLU B., DAL M., et al.

XIX. ULUSAL ALLERJİ ve KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 7 - 11 November 2012

2012

2012

İSTANBUL’DA GENEL ERİŞKİN POPÜLASYONDA ARI ALLERJİSİ PREVALANSI

GELİNCİK A., ÜNAL D., İŞSEVER H., IŞIK E., GÜL H., İLİAZ R., et al.

XIX. ULUSAL ALLERJİ ve KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 7 - 11 November 2012

2012

2012

İstanbul’da Genel Erişkin Popülasyonda Arı Allerjisi Prevalansı

GELİNCİK A., ÜNAL D., İŞSEVER H., Işık E., GÜL H., ILIAZ R., et al.

XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2012, pp.84

2012

2012

Herediter Anjioödemde Serumda eNOS Düzeyleri Yükselmektedir

DEMİRTÜRK M., ÇINAR S., Yılmaz A., ÜNAL D., GELİNCİK A., ÇOLAKOĞLU B., et al.

XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2012, pp.54

2012

2012

Nikel İçeren Diş Protezi Anafilaksiye Neden Olabilir

ÜNAL D., GELİNCİK A., DEMİRTÜRK M., Pür L., ÇOLAKOĞLU B., DAL B. M., et al.

XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2012, pp.118

2012

2012

Morus alba is possibly an important allergen in tree pollen allergic rhinitis patients

BÜYÜKÖZTÜRK S., GELİNCİK A., KARLIOĞLU N., UÇAR E., ERTEN G., DEMİRTÜRK M., et al.

31st Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Geneva, Switzerland, 16 June 2012 - 20 June 2013, pp.421

Books & Book Chapters

2023

2023

Normal C1-INH HAE/ Hereditary angioedema not due to C1 inhibitor

Ünal D.

in: Handbook of angioedema, kiran v godse, Editor, jaypee brothers medical publishers, Mumbai, pp.23-31, 2023 Creative Commons License

2022

2022

Karbonhidrat Kaynaklı Besin Alerjilerine Yaklaşım: Alfa-Gal Alerjisi

Ünal D.

in: Erişkinde Besin Alerjileri: Yeni Bilgiler Işığında Tanıda ve Tedavide Güncel Bilgiler, DERYA ÜNAL, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.56-64, 2022

2022

2022

Karbonhidrat Kaynaklı Besin Alerjilerine Yaklaşım: Alfa-Gal Alerjisi

ÜNAL D., TÜZER Ö. C.

in: Erişkinde Besin Alerjileri: Yeni Bilgiler Işığında Tanıda ve Tedavide Güncel Bilgiler - 2022, derya ünal, Editor, türkiye klinikleri, pp.56-64, 2022

2022

2022

anjioödem mekanizmalar ve sınıflaması

ÜNAL D., BEYAZ BELKAYA Ş.

in: türkiye klinikleri, semra demir, Editor, türkiye klinikleri, Ankara, pp.67-74, 2022

2022

2022

acil serviste izole anjiyoödem yönetimi

AKKOR A., ÜNAL D.

in: herediter anjiyoödem tanı ve tedavi rehberi 2022, aslı gelincik mustafa güleç, Editor, aid, Ankara, pp.93-100, 2022

2022

2022

anjiyoödem

AKKOR A., ÜNAL D.

in: aleji ve immünoloji hastalıkları güncel tanı ve tedavi, füsun kalpaklıoğlu, ayşe baççıoğlu, Editor, ema tıp ktapevi, Ankara, pp.179-188, 2022

2022

2022

ANJİOÖDEM

AKKOR A., ÜNAL D.

in: MediHealth & Hipokrat İç Hastalıkları, DAL Mehmet Sinan, Demir Mehmet Emin, Tanoğlu Alparslan, Keşkek Şakir Özgür, Editor, hipokratkitabevi., Ankara, pp.2723-2727, 2022

2019

2019

Erişkinde anjiyoödem

GELİNCİK A., ÜNAL D.

in: Bütüncül Tıp: Birinci Basamakta ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı-Tedavi, , Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, pp.486-488, 2019

Awards

January 2023

January 2023

Drug Hypersensitivity Reactions Including Anaphylaxis in Patients with Primary Immunodeficiency Disease

European Academy Of Allergy &Amp; Clinical Immunology

January 2023

January 2023

ADRENALIN OTO-ENJEKTÖR KULLANIMIYLA İLGILI YOUTUBE VIDEOLARININ DEĞERLENDIRILMESI

Allerji Ve İmmünoloji Derneği

January 2023

January 2023

TEDAVIDE MONTELUKAST KULLANILAN ASTIM HASTALARININ ÖZELLIKLERININ, TEDAVI ŞEKILLERININ VE İLAÇ GÜVENILIRLIĞININ DEĞERLENDIRILMESI: TÜRK ERIŞKIN ASTIM VERI TABANI ALT ANALIZ SONUÇLARI

Türkiye Allerji Ve İmmünoloji Derneği

January 2023

January 2023

A novel MRGPRX2dependentbasophilactivation markerbaseddiagnostic methodin ciprofloxacinallergy

İeuropean Academy Of Allergy &Amp; Clinical Immunology

January 2023

January 2023

türkiye ulusal anfilaksi online kayıt sistemi

Allerji Ve İmmünoloji DerneğiCitations

Total Citations (WOS): 235

h-index (WOS): 9