Res. Asst.Derya ÜNAL


Istanbul Medical Faculty, Division of Medical Sciences

Department of Internal Medicine


Research Areas: Medicine

Dissertations

2015

2015

Post Doctorate of Medicine

Serum immunglobulin E yüksekliğinin insanda ateroskleroz gelişme riski üzerine etkisi

Istanbul University

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Medicine

Academic Titles / Tasks

2011 - 2015

2011 - 2015

Expert PhD

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division of Medical Sciences

2006 - 2011

2006 - 2011

Research Assistant

Kirikkale University, School Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Ülkemizdeki astım fenotiplerinin küme (cluster) analizi ile tanımlanması

OLGAC M., DEMİR S., GELINCIK A., COLAKOĞLU B., ÜNAL D., COŞKUN R., et al.

XXIV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2017

2015

2015

Başarılı ilaç desensitazyonunda sitokinlerin rolü

GELİNCİK A., DEMİR S., ŞEN F., BOZBEY H. U. , OLGAÇ M., ÜNAL D., et al.

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November - 02 December 2015, pp.5

2015

2015

Kinolon Hipersensitivite Reaksiyonlarının Tanısında in vitro Tanı Testlerinin Yeri

DEMİR S., AKDENİZ N., ÇETİN E., ERTEK B., OLGAÇ M., ÜNAL D., et al.

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November - 02 December 2015, pp.78

2015

2015

Kırmızı Ete Bağlı Geç Anafilaksi Gelişen Hastada Başarılı Desensitizasyon

ÜNAL D., DEMİR S., COŞKUN R., GELİNCİK A., ÇOLAKOĞLU B., BÜYÜKÖZTÜRK S.

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November - 02 December 2015, pp.97-98

2015

2015

Anakinraya Bağlı Geç Tip Lokal Hipersensitivite Reaksiyonu Gelişen Hastada Başarılı Desensitizasyon

COŞKUN R., DEMİR S., ÜNAL D., TOZ B., GELİNCİK A., ÇOLAKOĞLU B., et al.

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November - 02 December 2015, pp.117

2015

2015

Serum İmmunglobulin E Yüksekliğinin İnsanda Ateroskleroz Gelişme Riski Üzerine Etkisi

ÜNAL D., ELİTOK A., DEMİR S., OLGAÇ M., COŞKUN R., KOCAAĞA M., et al.

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November - 02 December 2015, pp.84

2015

2015

68 Yaşında Tanı Konulan Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik Olgusu

COŞKUN R., DEMİR S., ÜNAL D., GELİNCİK A., ÇOLAKOĞLU B., BÜYÜKÖZTÜRK S.

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November - 02 December 2015, pp.135

2015

2015

Lenalidomide desensitization in two patients with two different reaction types

DEMİR S., OLGAÇ M., ÜNAL D., GELİNCİK A., ÇOLAKOĞLU B., BÜYÜKÖZTÜRK S., et al.

5th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma, İstanbul, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.140

2015

2015

Clinical efficay of Omalizumab in a patient with AERD: a case report

OLGAÇ M., DEMİR S., ÜNAL D., GELİNCİK A., ÇOLAKOĞLU B., BÜYÜKÖZTÜRK S.

EAACI Allergy School, ‘Molecular and Laboratory Asthma: A course for the practicing clinician’, İstanbul, Turkey, 16 - 18 April 2015, pp.18-19

2014

2014

Premedikasyon Cluster İmmunoterapi Sırasında Reaksiyonları Önlemede Etkin mi?

OLGAÇ M., DEMİR S., ÜNAL D., GELİNCİK A., ÇOLAKOĞLU B., BÜYÜKÖZTÜRK S.

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 29 October 2014, pp.95

2014

2014

Schnitzler Sendromu Tedavisinde Anakinradan Önce Kolşisin: Bir Olgu Sunumu

OLGAÇ M., DEMİR S., ÜNAL D., GELİNCİK A., ÇOLAKOĞLU B., BÜYÜKÖZTÜRK S.

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 29 October 2014, pp.112

2014

2014

Is premedication important to prevent reactions in cluster immunotherapy

OLGAÇ M., DEMİR S., ÜNAL D., GELİNCİK A., ÇOLAKOĞLU B., BÜYÜKÖZTÜRK S.

EAACI Allergy School, ‘An Insight into Allergy and Allergen Immunotherapy, Atina, Greece, 11 - 13 September 2014, pp.35

2014

2014

Up Regulation of CD 203c Sensitized Patients to Proton-Pump Inhibitors

AKDENİZ N., Aktas E., DENİZ G., BÜYÜKÖZTÜRK S., GELİNCİK A., ÜNAL D., et al.

XXIX Congress of the International Society for Advancement of Cytometry, Florida, United States Of America, 17 - 21 May 2014, pp.53

2014

2014

Hayati Tehlikesi Olan Nadir Görülen Bir Hastalık; Sistemik Mastositoz

SARI M., DEMİR S., OLGAÇ M., ÜNAL D., YAVUZ A. S. , GELİNCİK A., et al.

İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme, İstanbul, Turkey, 13 - 15 March 2014, pp.35-36

2013

2013

Tip III Herediter Anjiödem Hastalarının Klinik ve Genetik Özelliklerinin Analizi

GELİNCİK A., ÜNAL D., DEMİRTÜRK M., OLGAÇ M., DEMİR S., TOKSOY G., et al.

XX. Ulusal Allerji ve Klinik immunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013, pp.51

2013

2013

Çoklu İlaç Allerjisinde Anti-IgE Tedavi: Olgu Sunumu

GELİNCİK A., ÜNAL D., OLGAÇ M., DEMİR S., DEMİRTÜRK M., ÇOLAKOĞLU B., et al.

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013, pp.129

2013

2013

Besin Allerjisinde Anti IgE Tedavisi: Olgu Sunumu

GELİNCİK A., ÜNAL D., OLGAÇ M., DEMİR S., DEMİRTÜRK M., ÇOLAKOĞLU B., et al.

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013, pp.139

2013

2013

Nikel sülfat Tip I Hipersensitiviteye Yol Açabilir mi?

GELİNCİK A., ÜNAL D., DEMİRTÜRK M., Demir A., Damla Çelik D., Bildik G., et al.

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013, pp.85

2013

2013

Sistemik Nikel Allerji: Dental Aparatların Önemi

ÜNAL D., DEMİRTÜRK M., Güzelant G., GELİNCİK A., ÇOLAKOĞLU B., BÜYÜKÖZTÜRK S.

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013, pp.84

2013

2013

Anaphylaxis in a tertiary adult allergy clinic: a retrospective review of 516 patients

GELİNCİK A., DEMİRTÜRK M., YILMAZ E., ERTEK B., ÜNAL D., ÇOLAKOĞLU B., et al.

World Allergy and Asthma Congress of the European-Academy of Allergy and Clinical Immunology and World Allergy Organization, Milano, Italy, 22 - 26 June 2013, pp.216

2012

2012

İstanbul’da Genel Erişkin Popülasyonda Arı Allerjisi Prevalansı

GELİNCİK A., ÜNAL D., İŞSEVER H., Işık E., GÜL H., ILIAZ R., et al.

XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2012, pp.84

2012

2012

Herediter Anjioödemde Serumda eNOS Düzeyleri Yükselmektedir

DEMİRTÜRK M., ÇINAR S., Yılmaz A., ÜNAL D., GELİNCİK A., ÇOLAKOĞLU B., et al.

XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2012, pp.54

2012

2012

Nikel İçeren Diş Protezi Anafilaksiye Neden Olabilir

ÜNAL D., GELİNCİK A., DEMİRTÜRK M., Pür L., ÇOLAKOĞLU B., DAL B. M. , et al.

XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2012, pp.118

2012

2012

Morus alba is possibly an important allergen in tree pollen allergic rhinitis patients

BÜYÜKÖZTÜRK S., GELİNCİK A., KARLIOĞLU N., UÇAR E., ERTEN G., DEMİRTÜRK M., et al.

31st Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Geneva, Switzerland, 16 June 2012 - 20 June 2013, pp.421


Citations

Total Citations (WOS): 33

h-index (WOS): 2