Dr.Öğr.Üyesi

Doruk GÖNEN


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2005 - 2011

2005 - 2011

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Türkiye

2003 - 2005

2003 - 2005

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Türkiye

1998 - 2003

1998 - 2003

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

1996 - 1998

1996 - 1998

Lisans

Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

TÜZEL KİŞİLERDE KİŞİLİK HAKKI VE KORUNMASI

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk

2005

2005

Yüksek Lisans

EL YAZILI VASİYETNAME

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Medeni Hukuk

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

CEZAİ MİRASÇILIKTAN ÇIKARMANIN AMACI VE CEZAİ MİRASÇILIKTAN ÇIKARMAYA TABİ KİŞİLERİN KAPSAMI

GÖNEN D.

Prof. Dr. Hasan Erman'a Armağan, no.1, ss.327-340, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

ALACAĞIN DEVRİ

GÖNEN D. , GÖNEN C.

Prof. Dr. İsmet Sungurbey'e Armağan, cilt.III, no.1, ss.124-142, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2013

2013

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNDE ERKEN ÖDEME ÜCRETİ

GÖNEN D.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, ss.145-167, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

FUTBOL KARŞILAŞMALARINA İLİŞKİN TELEVİZYON YAYIN HAKKI SÖZLEŞMELERİNİN BORÇLAR HUKUKU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

GÖNEN D.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.69, ss.881-890, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

LİSANS SOZLEŞMESİNDE LİSANS VERENİN LİSANS KONUSUNA İLİSKİN İFA ENGELLERİNDEN SORUMLULUĞU

GÖNEN D.

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi'ye Armağan, ss.769-797, 2009 (Hakemsiz Dergi)

2009

2009

ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİ VE KISMİ ÇALIŞMA

GÖNEN D.

PROF. DR. ZAHİT İMRE'YE ARMAĞAN, no.1, ss.105-124, 2009 (Hakemsiz Dergi)

2005

2005

MUDAREBE ŞİRKETİ

GÖNEN D.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.LXIII, ss.193-212, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

ANAPARA VE ÜST SINIR İPOTEĞİ KAVRAMLARI VE ALACAK AÇISINDAN KAPSAMLARI

GÖNEN D.

LEGAL HUKUK DERGİSİ, ss.1, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

İNSAAT SÖZLEŞMESİNDE BEDEL

GÖNEN D.

On İki Levha, İstanbul, 2016

2015

2015

Contrat et immatériel en Turquie

OKTAY ÖZDEMİR S. , BAYSAL B. Z. , ÖZBİLEN A. B. , KAHRAMAN Z., GÖNEN D.

L'immatériel-Journées espagnoles, Association Henri Capitant, Editör, Bruylant, Fransa, ss.651-668, 2015

2007

2007

EL YAZILI VASİYETNAME

GÖNEN D.

Legal Yayınları, İstanbul, 2007