Assoc. Prof. Doruk GÖNEN


Faculty of Law, Private Law Department

Department of Civil Law


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Civil Law

Email: dgonen@istanbul.edu.tr
Office Phone: +90 212 440 0000 Extension: 10848
Fax Phone: +90 212 440 0122
Web: http://aves.istanbul.edu.tr/3791/
Office: Hukuk Fakültesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Oda No: 3
Address: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Beyazıt/İstanbul

Metrics

Publication

25

Project

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2005 - 2011

2005 - 2011

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk, Turkey

2003 - 2005

2003 - 2005

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk, Turkey

1998 - 2003

1998 - 2003

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Law, Turkey

1996 - 1998

1996 - 1998

Undergraduate

Galatasaray University, İletişim Fakültesi, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

TÜZEL KİŞİLERDE KİŞİLİK HAKKI VE KORUNMASI

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk

2005

2005

Postgraduate

EL YAZILI VASİYETNAME

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

Eğitimde Ölçme-Değerlendirme İlkelerine Uygun Sınav Hazırlama Yöntemleri

Measurement and Evaluation

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2021

2021

Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci

Vocational Training

İstanbul Üniversitesi

2021

2021

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Law

Civil Law

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

2016 - 2017

2016 - 2017

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

2011 - 2016

2011 - 2016

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

2004 - 2011

2004 - 2011

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

Non Academic Experience

2003 - 2004

2003 - 2004

Stajyer Avukat

Güner Hukuk Bürosu

Books & Book Chapters

2023

2023

Mirasın Paylaşılması

Gönen D.

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2023

2021

2021

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

GÖNEN D.

Filiz Kitabevi, İstanbul, 2021

2020

2020

Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar

Gönen D.

in: Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk -Acquis Communautaire’in Alınması- Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler, Prof. Dr. Arslan KAYA,Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN,Prof. Dr. Ali PASLI,Araş. Gör. Şehriban İpek AŞIKOĞLU,Araş. Gör. Elif OĞUZ, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.847-860, 2020

2020

2020

Economical vulnerability in Turkey

Akçura Karaman A. T., Gönen D., Işıntan P., Çelebi Ö., Sayın F. E.

in: Vulnerability- Journées québécoises, Bruylant,LB2V, Editor, Bruylant, Paris, pp.961-978, 2020

2019

2019

Concepts, Intérêts et Valeurs Dans L’interprétation du Droit de la Famille en Turquie

Gönen D., Burcuoğlu H., Ayanoğlu Moralı A., Kahraman Z., Kurt L. M., Altınok Ormancı P., et al.

in: Concepts intérêts et valeurs dans l’ interprétation du droit positif - Journées Italiennes, Bruylant,LB2V, Editor, Bruylant, Paris, pp.451-472, 2019

2019

2019

Solidarité et Famille en Turquie

Gönen D., Üskül Engin Z. Ö., Özbilen A. B., Altınok Ormancı P., Çelener B., Yıldırır E. C.

in: La solidarité- Journées françaises, Bruylant,LB2V, Editor, Bruylant, Paris, pp.273-292, 2019

2017

2017

İnşaat Sözleşmelerinin Uyarlanmasına İlişkin Sorunlar

GÖNEN D.

in: İnşaat Hukuku ve Uygulaması, Emrehan İnal - Başak Baysal, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.337-370, 2017

2016

2016

İNSAAT SÖZLEŞMESİNDE BEDEL

GÖNEN D.

On İki Levha, İstanbul, 2016

2015

2015

Cezai Mirasçılıktan Çıkarmanın Amacı ve Cezai Mirasçılıktan Çıkarmaya Tabi Kişilerin Kapsamı

Gönen D.

in: Prof. Dr. Hasan Erman'a Armağan, Tufan Öğüz,Halil Akkanat,Emrehan İnal,Bilgehan Çetiner,Başak Zeynep Baysal,Doruk Gönen, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.327-340, 2015

2015

2015

Preuve et Vérité en Turquie

Gönen D., Yarsuvat D., Erman B., Namlı M.

in: La preuve / Journées Pays-Bas /Travaux de l’Association Henri Capitant, Bruylant et LB2V, Editor, Bruylant, Brussels, pp.1025-1042, 2015

2015

2015

Contrat et immatériel en Turquie

OKTAY ÖZDEMİR S., BAYSAL B. Z., ÖZBİLEN A. B., KAHRAMAN Z., GÖNEN D.

in: L'immatériel-Journées espagnoles, Association Henri Capitant, Editor, Bruylant, Fransa, pp.651-668, 2015

2014

2014

Alacağın Devri

GÖNEN D., GÖNEN C.

in: Prof. Dr. İsmet Sungurbey'e Armağan Cilt III, Herdem Belen - İsmail Atay, Editor, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, pp.124-142, 2014

2010

2010

Tüketici Kredisi Hukuku Alanında Bazı Yeni Gelişmeler

Gönen D.

in: Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu, Gülçin Elçin Grassinger,Emrehan İnal,Başak Baysal,Şirin Aydıncık,Doruk Gönen, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.209-239, 2010

2010

2010

Tüketici Sözleşmeleri Hukukunun Modern Mevzuattaki Yeri

Gönen D.

in: Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu, Gülçin Elçin Grassinger,Emrehan İnal,Başak Baysal,Şirin Aydıncık,Doruk Gönen, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.19-32, 2010

2009

2009

Lisans Sözleşmesinde Lisans Verenin Lisans Konusuna İlişkin İfa Engellerinden Sorumluluğu

Gönen D.

in: Prof. Dr. Hüseyin Hatemi'ye Armağan, Hasan Erman,Saibe Oktay Özdemir,Mustafa Aksu,Harun Demirbaş,Burcu Kalkan Oğuztürk, Editor, Vedat Kitapçılık, İstanbul, pp.769-797, 2009

2009

2009

Esnek Çalışma Modelleri ve Kısmi Çalışma

Gönen D.

in: Prof. Dr. Zahit İmre'ye Armağan, Hüseyin Hatemi,Hasan Erman,Rona Serozan, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.105-124, 2009

2007

2007

EL YAZILI VASİYETNAME

GÖNEN D.

Legal Yayınları, İstanbul, 2007

Supported Projects

2021 - 2022

2021 - 2022

Sigorta Genel Şartlarının Revizyonu Projesi

Project Supported by Other Official Institutions

Gönen D. (Executive)

2018 - 2019

2018 - 2019

Between staying and leaving: Civil documentation and statelessness of Syrian refugees in TurkeySustainable Development

Project Supported by Other Official Institutions

Gönen D.