Prof. Dilek ŞATANA


Istanbul Medical Faculty, Basic Medical Sciences

Department of Medical Microbiology


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Fundamental Medical Sciences, Microbiology and Clinical Microbiology, Mycology, Medical Microbiology, Life Sciences, Biotechnology, Microbial Biotechnology, Natural Sciences


Names in Publications: Satana D, Satana Dilek, Şatana D, Şatana Dilek, Kaya D, Kaya Dilek,

Metrics

Publication

110

Citation (WoS)

396

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

412

H-Index (Scopus)

12

Project

13

Thesis Advisory

7

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2018 - 2022

2018 - 2022

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Pharmacy, Professional Pharmaceutical Sciences, Turkey

2013 - 2015

2013 - 2015

Associate Degree

Istanbul University, Açık Öğretim Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Turkey

2011 - 2013

2011 - 2013

Associate Degree

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Tıbbi Hizmetler Ve Teknik Hizmetler Bölümü, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Turkey

2005 - 2005

2005 - 2005

Post Doctorate

Institute Pasteur , Paris, Fransa, Mikobakteriyoloji Referans Laboratuvarı, Mikobakteriyoloji Referans Laboratuvarı, France

1997 - 2002

1997 - 2002

Doctorate

Istanbul University, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı/ Mikrobiyoloji, Turkey

1989 - 1992

1989 - 1992

Postgraduate

Istanbul University, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Tıp Fakültesi,Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Turkey

1983 - 1989

1983 - 1989

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Science, Depertment of Biology, Turkey

Dissertations

2002

2002

Doctorate

Çoğul ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis kompleksi suşlarının sekonder ilaçlara duyarlılığının Bactec ve agar proporsiyon yöntemleri ile araştırılması. Sustainable Development

Istanbul University, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı/ Mikrobiyoloji

1991

1991

Postgraduate

Dermatofitlerin tür tanısı için yapılan çalışmalar.

Istanbul University, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı/ Mikrobiyoloji

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2018

2018

Tüberküloz Laboratuvar Sürveyans Ağı (TULSA) kapsamında Tüberküloz Laboratuvarları için ISO/IEC19011:2012 Denetçi Eğitimi”

Quality Management

, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı, Ankara

2017

2017

Tüberküloz Laboratuvar Sürveyans Ağı (TULSA) kapsamında Tüberküloz Laboratuvarları için ISO/IEC19011:2012 Denetçi Eğitimi”,

Quality Management

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı, İzmir

2016

2016

Tüberküloz Laboratuvar Sürveyans Ağı (TULSA) kapsamında Tüberküloz Laboratuvarları için ISO/IEC19011:2012 Denetçi Eğitimi”

Quality Management

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı, Ankara

2015

2015

İ.Ü. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Toplantısı

Occupational Health and Safety

İ.Ü. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, İstanbul

2015

2015

Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi

Education Management and Planning

İ.Ü. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul

2014

2014

“İ.Ü. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Toplantısı”

Occupational Health and Safety

, İstanbul Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, İstanbul

2012

2012

Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Sertifika Programı

Health&Medicine

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2012

2012

MALDİ-TOF-MS KURSU

Health&Medicine

Biomérieux University, TMC ve KLİMUD

2012

2012

II. Klonlama Kursu

Health&Medicine

Adnan Menders Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

2012

2012

Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında İyi Laboratuvar Yönetimi ve Uygulamaları” Eğitici Eğitimi

Education Management and Planning

T.C. Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

2011

2011

İnfeksiyon Etkenlerinin Tanısında Moleküler Yöntemler: İn Sicilio PCR

Health&Medicine

KLİMİK

2010

2010

Gıda ve Su Kaynaklı Enfeksiyon Etkenleri Sürveyansında Laboratuvarın Rolü

Health&Medicine

T.C. Sağlık Bakanlığı,Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

2010

2010

Çocuklarda ve Erişkinlerde Aşılama

Health&Medicine

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi

2010

2010

I. Plazma Proteinleri ve Nefelometre Kursu

Health&Medicine

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim

2010

2010

2. Otoimmün Hastalıklarında Klinik ve Tanı Kursu

Health&Medicine

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji A

2008

2008

Bakterilerde Moleküler Tiplendirme Yöntemleri: Prensip-Uygulama- Sorunlar

Health&Medicine

Türrk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve KLİMİK

2006

2006

Araştırma Yöntembilimi ve Biyoistatistiksel Değerlendirme: Temel İlkeler

Health&Medicine

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

2005

2005

HAIN Lifescience GenoType® Series Mycobacteria

Health&Medicine

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD

2005

2005

Mesleki Risk Bilgilendirme Eğitimi

Occupational Health and Safety

Institute Pasteur, Paris, Fransa

2004

2004

Molecular tools and epidemiology of tuberculosis

Health&Medicine

Institute Pasteur, Mikobakteriyoloji Referans Laboratuvarı, Paris, Fransa

2003

2003

Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

2003

2003

İnfeksiyon hastalıklarının tanısında Real-Time PCR yöntemlerinin kullanımı

Health&Medicine

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD

1999

1999

Identification of Fungi

Health&Medicine

European Society of Chemotherapy Infectious Diseases

1991

1991

Mantarların Tanısı

Health&Medicine

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Research Areas

Medicine

Health Sciences

Fundamental Medical Sciences

Microbiology and Clinical Microbiology

Mycology

Medical Microbiology

Life Sciences

Biotechnology

Microbial Biotechnology

Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Professor

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Basic Medical Sciences

2012 - 2014

2012 - 2014

Associate Professor

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Basic Medical Sciences

Managerial Experience

Courses

Doctorate

Doctorate

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MİKOBAKTERİLER

Postgraduate

Postgraduate

LABORATUVARDA KALİTE

Undergraduate

Undergraduate

Mantarlar Hakkında Genel Bilgiler

Doctorate

Doctorate

MİKOLOJİ

Postgraduate

Postgraduate

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği

Postgraduate

Postgraduate

MİKOLOJİ LABORATUARINDA TANI

Postgraduate

Postgraduate

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu-Hayvan Hastalıkları

Undergraduate

Undergraduate

Fırsatçı Mantar İnfeksiyonları ve Pnömosistoz

Undergraduate

Undergraduate

Antifungal Maddeler

Postgraduate

Postgraduate

LABORATUVARDA KALİTE (Tezsiz YL)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Research of In Vitro Activity of Bedaquiline In Nontuberculous Mycobacteria

Özçatalkaya N. E., Türkkal S., Çiftçi E., Yaman G., Şatana D.

European Society of Mycobacteriology (ESM), Tirane, Albania, 25 - 28 June 2023, pp.47 Creative Commons License Sustainable Development

2023

2023

IN VITRO ACTIVITY OF TEDIZOLID AND OMADACYCLINE IN NONTUBERCULOUS MYCOBACTERIA

Türkkal S., Özçatalkaya N. E., Çiftçi E., Yaman G., Şatana D.

European Society of Mycobacteriology Annual Congress , Tirane, Albania, 25 - 28 June 2023, pp.46 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

GENİTOÜRİNER SİSTEM TÜBERKÜLOZU: İTF DENEYİMİ

Ergül R. B., Selvi İ., Aydın R., Dönmez M. İ., Erköse Genç G., Şatana D., et al.

6.Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2022, pp.355

2022

2022

Causative agents of onychomycosis and associated factors: A 15 year study

Erköse Genç G., Nuriyev K., Küçükkaya S., Şatana D., Uzun M., Erturan Z.

21st Congress of the International Society for Human and Animal Mycology, New Delhi, India, 20 - 24 September 2022, pp.479

2019

2019

Antimicrobial activity of Nigella sativa seed extracts

Şen E., Servi H., Kısa Ö., Erköse Genç G., Şatana D.

2nd Conference of International Chemistry Biology, Qina, Egypt, 1 - 05 August 2019, pp.75 Sustainable Development

2019

2019

Determination of antimicrobial activity of Hypericum perforatum aerial part extracts

Kısa Ö., Servi H., Şen E., Erköse Genç G., Şatana D.

2nd Conference of International Chemistry Biology, Qina, Egypt, 1 - 05 August 2019, pp.60

2018

2018

Nozokomiyal Enfeksiyon Etkeni Bakterilerde Ankaferd Blood Stopper'ın in Vitro Etkinliğinin Araştırılması

Erdoğan Ö., Erköse Genç G., Şatana D., Kısa Ö., Hanlı S., Aktaş Z.

V.Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Diyabetik Ayak Simpozyumu, İzmir, Turkey, 3 - 06 May 2018, pp.53-54

2018

2018

Nozokomiyal enfeksiyon etkeni bakterilerde Ankaferd Blood Stopper’xxin in vitro etkinliğinin araştırılması

Akdoğan Ö., ERKÖSE GENÇ G., Hanlı S., ŞATANA D., AKTAŞ Z.

V. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Sempozyumu, Selçuk/ İzmir, Turkey, 3 - 06 May 2018, pp.53-54

2017

2017

Management and Treatment Difficulties of Multidrug Resistant Pulmonary Tuberculosis in a Pediatric Case

HANÇERLİ TÖRÜN S., ACAR E. M., SOMER A., ERKÖSE GENÇ G., ŞATANA D., BAYRAMOĞLU Z., et al.

10th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases, Shenzhen, China, 2 - 05 December 2017 Sustainable Development

2017

2017

Evaluation of MALDITOF MS for identification of nontuberculous mycobacteria isolated from clinical specimens

Erköse Genç G., Demir M., Yaman G., Şatana D.

38th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Shibenik, Croatia, 25 - 28 June 2017, pp.98-99

2017

2017

Pharmacognostical Investigation on Salvia cassia.

Şen B., Gürdal Abamor M. B., Bilgin M., Şatana D., Demirci B., Tan N., et al.

International Symposium on Advances in Lamiaceae Science, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2017, pp.23

2017

2017

Pharmacognostical Investigation on Salvia cassia

Şen Utsukarçi B., Gürdal B., Bilgin M., Şatana D., Demirci B., Tan N., et al.

International Symposium on Advances in Lamiaceae Science, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017, pp.10

2017

2017

Comparison Of The Antifungal Activities On The Some Salvia Species From Turkey

Yazıcı Tütüniş S., TAN N., ŞATANA D., Tan E.

International Symposium on Advances in Lamiaceae Science, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017, pp.2

2014

2014

Infections with rapidly growing Mycobacteria: Report of 10 cases

Kart Yaşar K., Kuvat N., Şatana D., Erköse Genç G., Kehribar A., Durmaz Çetin B.

IDWeek, Pennsylvania, United States Of America, 7 - 12 October 2014, pp.46846-46847

2014

2014

The antifungal susceptibilities of Candida species isolated from invasive specimens in a university hospital in Turkey: results of five years

ŞATANA D., ÖKSÜZ L., UZUN M., Gürler N.

24 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) Barcelona, Spain, 10-13 May 2014, Barcelona, Spain, 10 - 13 May 2014

2012

2012

Investigation of Extensively Drug Resistance in Multidrug Resistance Tuberculosis Isolates

Bektore B., Haznedaroglu T., Baylan O., Ozyurt M., Ozkutuk N., ŞATANA D., et al.

52nd Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), San Francisco, United States Of America, 9 - 12 September 2012 Sustainable Development

2012

2012

Mycobacterium tuberculosis suşlarının rifampisine direncinin belirlenmesinde GeneXpert MTB/RIF’in değeri

Erköse Genç G., Şatana D., Erturan Z., Uzun M.

10. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2012, vol.1, no.1, pp.124-125 Sustainable Development

2011

2011

Evaluation of GeneXpert MTB/Rif assay on respiratory specimens

ŞATANA D., Erturan Z., UZUN M.

32nd Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Lübeck, Germany, 26 - 29 June 2011, pp.63

2011

2011

Evaluation of the Neo-Sensitabs diffusion method for determining the antifungal susceptibilities of Candida species

ŞATANA D., Erköse Genç G., Sarıgüzel N., Akyar I., UZUN M., ERTURAN Z.

21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 27th International Congress of Chemotheraphy, Milan, Italy, Milan, Italy, 7 - 10 May 2011, pp.784

2011

2011

The Antifungal Susceptibilities of Candida Species Isolated from Blood Cultures of Immunosuppressed Patients

ÖKSÜZ L., UZUN M., Gürler N., ŞATANA D.

8th International Symposium on Antimicrobial Agents and Resistance, Coex, Seul, North Korea, 6 - 08 April 2011, pp.356

2010

2010

Mycobacterium tuberculosis kompleksi suşlarının tanımlanmasında immunokromatografik testlerin değerlendirilmesi

Şatana D., Erköse Genç G., Uzun M.

XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 7 - 11 November 2010, pp.348-349 Sustainable Development

2010

2010

Performance of GenoType MTBDR plus assay for rapid detection of resistance to rifampin and isoniazid in M.tuberculosis strains

ŞATANA D., Erturan Z., UZUN M.

31st Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Bled, Slovenia, 4 - 07 July 2010, pp.118

2010

2010

Prevalence of Non-Tuberculous Mycobacteria in patients with Cystic Fibrosis

ŞATANA D., Erköse Genç G., Erturan Z., UZUN M.

31st Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Bled, Slovenia, 4 - 07 July 2010, pp.101

2010

2010

Prevalence of non-tuberculous mycobacteria in patients with cystic fibrosis

Şatana D., Erköse Genç G., Erturan Z., Uzun M.

31st Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Ljubljana, Slovenia, 4 - 07 July 2010, pp.101-102

2008

2008

HIV pozitif hastalardan izole edilen oral Candida izolatlarının antifungal duyarlılıkları

Şatana D., Erköse Genç G., Erturan Z.

XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 21 - 25 October 2008, pp.852-853 Sustainable Development

2008

2008

Resistance pattern of Mycobacterium tuberculosis complex strains isolated from clinical samples

Erköse Genç G., Sarı E. A., Şatana D., Erturan Z., Uzun M., Yeğenoğlu Y.

XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology (IUMS), İstanbul, Turkey, 5 - 09 August 2008, pp.114 Sustainable Development

2008

2008

The smear and culture positivity in clinical samples examined in mycobacteriology laboratory

Başoğlu F., Erköse Genç G., Aydın Sarı E., Şatana D., Erturan Z., Uzun M., et al.

XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology (IUMS), İstanbul, Turkey, 5 - 09 August 2008, pp.312

2006

2006

Evaluation of the genotype MTBDR assay for the detection of isoniazid and rifampin resistance in M. tuberculosis strains

ŞATANA D., UZUN M., Erturan Z.

27th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Londra, United Kingdom, 9 - 12 July 2006, pp.81 Sustainable Development

2005

2005

Molecular characterization of Mycobacterium tuberculosis isolates in Istanbul Faculty of Medicine

ŞATANA D., Uzun M., Erturan Z., YEĞENOĞLU F. Y.

26th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, İstanbul, Turkey, 26 - 29 June 2005, pp.75 Sustainable Development

2005

2005

A predominant genotype among multidrug resistant Mycobacterium tuberculosis isolates in Istanbul, Turkey

ŞATANA D., UZUN M., Erturan Z., YEĞENOĞLU F. Y., Vincent V., Gutierrez M.

26th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, İstanbul, Turkey, 26 - 29 June 2005, pp.162 Sustainable Development

2004

2004

Susceptibility of MDR. Mtb strains to the second line drugs.

ŞATANA D., YEĞENOĞLU F. Y.

25th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Alghero-Sardinia, Italy, 27 - 30 June 2004, pp.59

2004

2004

Susceptibility of M.tb.complex strains isolated in a faculty hospital in Istanbul

ŞATANA D., Uzun M., Erturan Z., YEĞENOĞLU F. Y.

25th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Alghero-Sardinia, Italy, 27 - 30 June 2004, pp.61

2004

2004

MIC values of ofloxacin, levofloxacin and norfloxacin to MDR M.tuberculosis strains

Uzun M., ŞATANA D., Yandımalamadım S.

25th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Alghero-Sardinia, Italy, 27 - 30 June 2004, pp.116

2001

2001

Is Mycobacterium tuberculosis still a problem in Turkey?

Hasçelik G., Ercis S., Özakın C., Uzun M., Yaman A., Köksal I., et al.

American Society for Microbiology 101th General Meeting, Florida, United States Of America, 20 - 24 May 2001, pp.235 Sustainable Development

2001

2001

Drug resistance pattern of Mycobacterium tuberculosis complex strains in a faculty hospital in Istanbul

Uzun M., ŞATANA D., Erturan Z., YEĞENOĞLU F. Y.

11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2001, pp.299 Sustainable Development

1999

1999

The changing pattern of drug resistance among Mycobacterium tuberculosis complex strains in a Faculty Hospital, in İstanbul

Uzun M., ŞATANA D., Erturan Z., ANG Ö.

20th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Lucerne, Switzerland, 4 - 07 July 1999, pp.117 Sustainable Development

1998

1998

An effect of a mouth spray on denture microorganisms: An invitro and invivo study

Kulak Y., Kazazoğlu E., KADİR T., Tunalı B., ŞATANA D.

3rd Congress of the Balkan Stomatological Society, Sofya, Bulgaria, 2 - 05 April 1998, pp.44

1997

1997

Evaluation of the results of several clinical specimens examined by Bactec Tb 460 System in Istanbul, Turkey

ŞATANA D., Uzun M., Kiraz M., Erturan Z., ANG Ö.

18th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Cordoba, Spain, 17 - 18 June 1997, pp.49

Books & Book Chapters

2017

2017

İnsanların Mantar Enfeksiyonları

ŞATANA D.

in: Burton Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji, Doç Dr Orhan Baylan, Yard. Doç Dr. Özcan Erdoğan, Editor, İstanbul Tıp Kitap Kitapevi Yayınları, İstanbul, pp.389-396, 2017

2017

2017

Mikrobiyolojiye Giriş

ŞATANA D.

in: Koneman Renkli Atlas ve TanısalMikrobiyoloji Kitabı, Ahmet Başustaoğlu, A. Dürdal Us, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.8-15, 2017

2016

2016

Hastane infeksiyonları ve tüberküloz dışı mikobakteriler

ŞATANA D.

in: Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz, Yüce A,Özyurt M, Sürücüoğlu S,Uzun M, Sarıgüzel N, Editor, Anka Matbaacılık Ltd. Şti., İstanbul, pp.458-471, 2016 Sustainable Development

2014

2014

Gen-Probe AccuProbe Mikobakteriyel Kültür Tanımlama Testi

ŞATANA D.

in: Klinik Mikrobiyoloji Yöntemleri El Kitabı, Ahmet BAŞUSTAOĞLU, Şinasi Taner YILDIRAN, Editor, Atlas Kitapçılık Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2014

2014

2014

BACTEC NAP Testi

ŞATANA D.

in: Klinik Mikrobiyoloji Yöntemleri El Kitabı Cilt 1-2-3, A.Başustaoğlu, Ş.T.Yıldıran, Editor, Atlas Kitapçılık Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2014

2009

2009

Geleneksel olmayan fenotipik tanı yöntemleri

ŞATANA D.

in: Tüberküloz 2007, Temel bilimden hasta bakımına, A. Yüce, S. Sürücüoğlu, M. Uzun, M. Özyurt, N. Sarıgüzel Sar, Editor, Sim Matbaacılık, İstanbul, pp.336-341, 2009 Sustainable Development

Supported Projects

2021 - Continues

2021 - Continues

Mycobacterium cinsine ait suşlarda Bedaquiline etkinliğinin araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

ŞATANA D. (Executive), ÖZPERÇİN D.

2021 - Continues

2021 - Continues

Bedakulinın Tüberküloz Dışı Mikobakterilerde İn Vitro Aktivitesinin AraştırılmasıSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

ŞATANA D. (Executive), ÖZÇATALKAYA N. E.

2021 - Continues

2021 - Continues

Yeni antitüberküloz ilaçlardan Delamanid'in Mycobacterium cinsi suşlarda in vitro etkinliğinin araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

ŞATANA D. (Executive), ÇİFTÇİ E.

2018 - 2021

2018 - 2021

Akciğer hastalığı tanısı alan bireylerde Pneumocystis jirovecii araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

ŞATANA D. (Executive), SAPMAZ B.

2011 - 2011

2011 - 2011

Evaluation of the Neo-Sensitabs diffusion method for determining the antifungal susceptibilities of Candida species

Project Supported by Higher Education Institutions

ŞATANA D. (Executive)

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2000 - Continues

2000 - Continues

American Society for Microbiology (ASM)

Member

1997 - Continues

1997 - Continues

European Society for Mycobacteriology (ESM)

Member

1989 - Continues

1989 - Continues

Türk Klimik Derneği

Member

1989 - Continues

1989 - Continues

ANKEM Derneği

Member

1989 - Continues

1989 - Continues

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Member

Scientific Refereeing

December 2016

December 2016

Journal of Medical Microbiology / JMM-D-16-00701

SCI Journal

December 2016

December 2016

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi/ Yayın No:3726

National Scientific Refreed Journal

April 2016

April 2016

The Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences / Makale Kodu: VET-1602-73

SCI Journal

January 2015

January 2015

The Turkish Journal of Chemistry/Makale Kodu: KIM-1501-112

SCI Journal

July 2014

July 2014

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Yayın No: 2907.REV-1

National Scientific Refreed Journal

April 2014

April 2014

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Yayın No:2870

National Scientific Refreed Journal

December 2010

December 2010

TUBITAK Project

January 2010

January 2010

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES / Makale Kodu: SAG-0907-85

SCI Journal

Awards

December 2005

December 2005

2005 yılı Başarılı Araştırıcı Belgesi

İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu

March 2004

March 2004

Eczacıbaşı 2004 Yılı Tıp Bilim ve 2004 Tıp Teşvik Ödülü / Mycobacterium tuberculosis kompleksi suşlarının spoligotyphing yöntemi ile genotiplendirilmesiSustainable Development

Eczacıbaşı Tıp Ödülleri ve Bilimsel Araştırma Destekleri

December 2000

December 2000

2000 yılı Başarılı Araştırıcı Belgesi

İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu

December 1996

December 1996

1996 yılı Başarılı Araştırıcı Belgesi

İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu

December 1995

December 1995

1995 yılı Başarılı Araştırıcı Belgesi

İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu

December 1994

December 1994

1994 yılı Başarılı Araştırıcı Belgesi

İstanbul Üniversitesi Araştırma FonuScholarships

2005 - 2005

2005 - 2005

TÜBİTAK (NATO-B1) Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

NATO

Citations

Total Citations (WOS): 396

h-index (WOS): 12

Jury Memberships

August-2018

August 2018

Doctorate

Tez Savunma Jürisi - İ.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü /Tıbbi Mikrobiyoloji Programı

December-2017

December 2017

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü /Biyoloji Anabilim Dalı/ Botanik programı

May-2014

May 2014

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Yedek Jüri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Mikrobiyoloji AD

August-2013

August 2013

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyeliği - Kocaeli Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Mikrobiyoloji AD