Assoc. Prof. Duygu TOPLU YAŞLIOĞLU


School of Business, Department of Business Administration

Department of Management Organization


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Management and Organization

Education Information

2011 - 2016

2011 - 2016

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon, Turkey

2008 - 2011

2008 - 2011

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon, Turkey

2004 - 2008

2004 - 2008

Undergraduate

Dokuz Eylul University, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

2016

2016

Doctorate

Sosyal medya uygulamaları ve müşteri sermayesi : Bir araştırma

Istanbul University, School of Business, İşletme

2010

2010

Postgraduate

Örgütsel adaletin yöneticiye güven üzerindeki etkisi ve bir araştırma

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon Bilim Dalı

Managerial Experience

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Crisis Management in Businesses: Coronavirus Pandemic

Toplu Yaşlıoğlu D.

5th International European Conference on Social Sciences, İzmir, Turkey, 18 - 19 July 2020, pp.410-418

2017

2017

An Entrepreneurial Approach to Sustainability: Sustainopreneurship

YAŞLIOĞLU M. M., TOPLU YAŞLIOĞLU D.

23rd Ebes Conference, Madrid, Spain, 27 - 29 September 2017, pp.1

2015

2015

Gelişmekte Olan Ülkelerden Gelişmiş Ülkelere Akan İnovasyonun Doğuşu: Ters İnovasyon

TOPLU YAŞLIOĞLU D.

İnovasyon Ekosistemleri Araılığıyla Değer Yaratmak: Disiplinler Arası Yaklaşımlar Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 27 November 2015, pp.1-8

2014

2014

Çalışanların Karar Verme Sürecinde Yanılsama ve Aldanmalar

YAŞLIOĞLU M., TOPLU D., Şap Ö.

13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 May 2014, pp.105-113

2014

2014

Lojistik Sektöründe Bilgi Teknolojileri Kullanımı

PINAR R. İ., AKCA M., TOPLU D.

13.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 10 May 2014, pp.950-960

2014

2014

An Investigation of the Characteristics of Learning Organizations in Turkish Companies: Scale Validation

Yaslioglu M. M., Şap O., Toplu D.

10th International Strategic Management Conference, Rome, Italy, 19 - 21 June 2014, vol.150, pp.726-734 identifier

2013

2013

'Act like a designer, think like a strategist' - Platform model conceptualization and the engineer's approach as a platform architect: Evidence from Turkey

TOPLU D., BERBER A., YAŞLIOĞLU M. M.

14th International Continuous Innovation Network (CINet) Conference, HAN University of Applied Sciences Arnhem Business School, Nijmegen, Netherlands, 1 - 04 July 2013

2013

2013

Sosyal Medya Çağında Kurumsal İtibar

TOPLU D., YAŞLIOĞLU M., ERDEN N. S.

12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 May 2013, pp.1

2012

2012

A Tipi Kişilik Özelliği ile İşkoliklik Arasındaki İlişkide İş Taleplerinin rolü

ERDEN N. S., TOPLU D., Arı S., YAŞLIOĞLU M. M.

20.Ulusal yönetim ve Organizasyon Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 May 2012, pp.169-175

2011

2011

Sivil Toplum Kuruluşlarında İç Girişimciliğin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

ÜLGEN AYDINLIK A., TOPLU D., Arı S.

19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 May 2011, pp.154-160

Books & Book Chapters

2022

2022

Uluslararası İşletmecilik

Toplu Yaşlıoğlu D.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2022

2021

2021

Aile İşletmelerinde İcra ve Yönetim Kurulu Mekanizmaları

Toplu Yaşlıoğlu D., Ceran E. B.

in: AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA VE AİLE ANAYASASI, Osman Yılmaz,Gözde Mert, Editor, Nobel Bilimsel, Ankara, pp.89-101, 2021

2021

2021

Paylaşım Ekonomisi ve GİG Ekonomisi: Özellikleri, Faydaları ve Eleştirilen Yönleri

Toplu Yaşlıoğlu D.

in: İşletmeciliği Yeniden Düşünmek, AyşeGül Özbebek Tunç,Yiğit Yurder,Merve Samioğlu, Editor, Türkmen Kitabevi, İstanbul, pp.93-119, 2021

2020

2020

Covid 19 Sürecinde İşletmelerin Yaptıkları Sosyal Sorumluluk Uygulamaları

Toplu Yaşlıoğlu D.

in: Covid 19 Pandemisinde Yönetim ve Ekonomi, Erdal Şen,Duygu Hıdıroğlu,Osman Yılmaz, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.163-195, 2020 Sustainable Development

2020

2020

Entrepreneurship for the Future: A Conceptual Look Toward Sustainability Entrepreneurship

Yaşlioğlu M. M., Toplu Yaşlioğlu D.

in: Eurasian Business Perspectives, Mehmet Bilgin,Hakan Danis,Ender Demir,Faruk Aysan, Editor, Springer, London/Berlin , Basel, pp.277-290, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Entrepreneurship for the Future: A Conceptual Look Toward Sustainability Entrepreneurship

YAŞLIOĞLU M. M., TOPLU YAŞLIOĞLU D.

in: Eurasian BusinessPerspectives, Mehmet Huseyin Bilgin, Hakan Danis, Ender Demir, Ahmet Faruk Aysan, Editor, Springer Nature, Basel, pp.277-290, 2020

2019

2019

HOLDİNGLERDE PİRAMİT YAPILANMA

PEKDEMİR I., TOPLU YAŞLIOĞLU D., YEKE S.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2019

2019

2019

Geleneksel İş Modellerinden Dijital İş Modellerine Dönüşüm

TOPLU YAŞLIOĞLU D.

in: İşletmelerin Kaçınılmaz Yolculuğu Dijital Dönüşüm, Prof.Dr. Işıl PEKDEMİR, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.193-223, 2019

2019

2019

A Qualitative Investigation for Platform Model Conceptualization and Design: Propositions for a New Architecture

TOPLU YAŞLIOĞLU D., YAŞLIOĞLU M. M., Berber A.

in: Entrepreneurship and Organizational Innovation, Carolina Machado, J. Paulo Davim, Editor, Springer, London/Berlin , Cham, pp.51-67, 2019

2019

2019

New Economy, E-Commerce Businesses, and E-Businesses: Types, Similarities, and Differences

Toplu Yaşlıoğlu D.

in: Tools and Techniques for Implementing International E-Trading Tactics for Competitive Advantage, Yurdagül Meral, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.203-220, 2019

2019

2019

Demystifying the Power of Digital to Become a Cleverer Enterprise: The Concept of “Digital Quotient”

YAŞLIOĞLU M. M., TOPLU YAŞLIOĞLU D.

in: Rapid Automation: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Mehdi Khosrow-Pour, DBA, Editor, IGI Global, pp.1259-1278, 2019

2019

2019

A Systematic Review of the Correlates and Outcomes of Employee Engagement

TOPLU YAŞLIOĞLU D.

in: Management Techniques for Employee Engagement in Contemporary Organizations, "Sharma N.", "Chaudhary N.", "Singh V.K." , Editor, Igı Global Publications, Hershey, pp.78-98, 2019

2018

2018

Demystifying the Power of Digital to Become a Cleverer Enterprise: The Concept of “Digital Quotient”

YAŞLIOĞLU M. M., TOPLU D.

in: Social Media for Knowledge Management Applications in Modern Organizations, Francesca Di Virgilio, Editor, IGI-Global, pp.264-289, 2018

2018

2018

Demystifying the Power of Digital to Become a Cleverer Enterprise: The Concept of “Digital Quotient

YAŞLIOĞLU M. M., TOPLU YAŞLIOĞLU D.

in: Social Media for Knowledge Management Applications in Modern Organizations, Francesca Di Virgilio, Editor, Igı-Global, Hershey, pp.264-289, 2018 Creative Commons License

Supported Projects

2017 - 2017

2017 - 2017

An Entrepreneurial Approach to Sustainability: Sustainopreneurship

Project Supported by Higher Education Institutions

YAŞLIOĞLU M. M. (Executive), TOPLU YAŞLIOĞLU D.