Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KARANLIK ÜÇLÜ ÖLÇEĞİ: TÜRKÇE’YE UYARLAMA, GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, cilt.5, ss.725-739, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Social Media for Businesses: Requirements and Functions for Management

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.4, ss.128-134, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Havacılık Sektöründe Ekip Planlama Yönetimi: Bir Türk Havayolu Örneği

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.424-446, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intrapreneurial Characteristics of NGOs in Turkey

The International Journal of Business & Management, no.3, ss.185-190, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biasses in Decision Making Process of the Employees

Research Journal of Business and Management, cilt.1, ss.39-53, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Corporate Reputation In The Era Of Social Media: A Study In Turkish Banking Industry

Iup Journal of Business Strategy, cilt.11, ss.29-42, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Corporate Reputation in tne Era of social Media: A Stduy in Turkish Banking Industry

The IUP Journal of Business Strategy, cilt.11, ss.28-42, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ÖĞRENEN ORGANİZASYONUN PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ÜZERİNE ETKİSİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.221-233, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğrenen Organizasyonun Psikolojik Güçlendirme Üzerindeki Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.23, ss.221-236, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gelişmekte Olan Ülkelerden Gelişmiş Ülkelere Akan İnovasyonun Doğuşu: Ters İnovasyon

İnovasyon Ekosistemleri Araılığıyla Değer Yaratmak: Disiplinler Arası Yaklaşımlar Kongresi, İzmir, Türkiye, 26 - 27 November 2015, ss.1-8

Çalışanların Karar Verme Sürecinde Yanılsama ve Aldanmalar

13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 May 2014, ss.105-113

Lojistik Sektöründe Bilgi Teknolojileri Kullanımı

13.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 10 May 2014, ss.950-960

An Investigation of the Characteristics of Learning Organizations in Turkish Companies: Scale Validation

10th International Strategic Management Conference, Rome, İtalya, 19 - 21 Haziran 2014, cilt.150, ss.726-734 identifier

'Act like a designer, think like a strategist' - Platform model conceptualization and the engineer's approach as a platform architect: Evidence from Turkey

14th International Continuous Innovation Network (CINet) Conference, HAN University of Applied Sciences Arnhem Business School, Nijmegen, Hollanda, 1 - 04 July 2013

Sosyal Medya Çağında Kurumsal İtibar

12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 May 2013, ss.1

A Tipi Kişilik Özelliği ile İşkoliklik Arasındaki İlişkide İş Taleplerinin rolü

20.Ulusal yönetim ve Organizasyon Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.169-175

Sivil Toplum Kuruluşlarında İç Girişimciliğin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 May 2011, ss.154-160

Kitap & Kitap Bölümleri

Eurasian Business Perspectives

Entrepreneurship for the Future: A Conceptual Look Toward Sustainability Entrepreneurship, Mehmet Bilgin,Hakan Danis,Ender Demir,Faruk Aysan, Editör, Springer, London/Berlin , Basel, ss.277-290, 2020 Creative Commons License

İşletmelerin Kaçınılmaz Yolculuğu Dijital Dönüşüm

Geleneksel İş Modellerinden Dijital İş Modellerine Dönüşüm, Prof.Dr. Işıl PEKDEMİR, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.193-223, 2019

Entrepreneurship and Organizational Innovation

A Qualitative Investigation for Platform Model Conceptualization and Design: Propositions for a New Architecture, Carolina Machado, J. Paulo Davim, Editör, Springer, London/Berlin , Cham, ss.51-67, 2019

New Economy, E-Commerce Businesses, and E-Businesses: Types, Similarities, and Differences

Tools and Techniques for Implementing International E-Trading Tactics for Competitive Advantage, Yurdagül Meral, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.203-220, 2019

Management Techniques for Employee Engagement in Contemporary Organizations

A Systematic Review of the Correlates and Outcomes of Employee Engagement, "Sharma N.", "Chaudhary N.", "Singh V.K." , Editör, Igı Global Publications, Hershey, ss.78-98, 2019

Social Media for Knowledge Management Applications in Modern Organizations

Demystifying the Power of Digital to Become a Cleverer Enterprise: The Concept of “Digital Quotient, Francesca Di Virgilio, Editör, Igı-Global, Hershey, ss.264-289, 2018 Creative Commons License