Assoc. Prof. Erdem ATEŞAĞAOĞLU


Faculty of Law, Public Law Department

Department of Tax Law


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Economic Law, Tax Law

Email: eatesaga@istanbul.edu.tr
Office Phone: +90 212 440 0000 Extension: 10971
Office Phone: +90 212 440 0000 Extension: 10990
Web: http://aves.istanbul.edu.tr/4057/
Address: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı

Metrics

Publication

33

Project

4

Thesis Advisory

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2005 - 2011

2005 - 2011

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Mali Hukuk, Turkey

2003 - 2005

2003 - 2005

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Mali Hukuk, Turkey

1999 - 2003

1999 - 2003

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Law, Hukuk, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

Vergi Hukuku Bakımından Anonim Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı Sustainable Development

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Mali Hukuk

2005

2005

Postgraduate

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu Bakımından Menkul Kıymetlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Mali Hukuk

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

Eğiticinin Eğitimi

Education Management and Planning

İstanbul Aydın Üniversitesi SEM

2014

2014

Eğitim Becerileri

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi

2014

2014

Kamera Karşısında Etkili Sunum Teknikleri

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

2014

2014

Soru Hazırlama Teknikleri

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

2014

2014

Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

2014

2014

Hedef Kitle Odaklı İçerik Editörlüğü

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Law

Economic Law

Tax Law

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Law, Public Law Department

2013 - 2017

2013 - 2017

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Law, Public Law Department

2011 - 2013

2011 - 2013

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty of Law, Public Law Department

2004 - 2011

2004 - 2011

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Law, Public Law Department

Courses

Doctorate

Doctorate

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Maliyesi ve Bütçe Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku (İkinci Öğretim)

Undergraduate

Undergraduate

Tax Payer Rights

Doctorate

Doctorate

Finansal Yatırım Araçları ve Vergilendirilmesi

Postgraduate

Postgraduate

Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözüm Yolları

Doctorate

Doctorate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku (Çift Numaralı Öğrenciler)

Postgraduate

Postgraduate

Kamu Alacaklarında İhtiyati Haciz Uygulaması

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku (Tek Numaralı Öğrenciler)

Doctorate

Doctorate

Vergi Hukuku Bakımından Anonim Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı

Associate Degree

Associate Degree

Vergi Hukuku ve Mali Mevzuat (Adalet Meslek Yüksek Okulu)

Associate Degree

Associate Degree

Vergi Hukuku ve Mali Mevzuat (Uzaktan Eğitim Programı-Adalet Meslek Yüksek Okulu)

Undergraduate

Undergraduate

Vergi Hukuku

Associate Degree

Associate Degree

Mali Mevzuat (Uzaktan Eğitim Programı-Adalet Meslek Yüksek Okulu)

Associate Degree

Associate Degree

Vergi Mevzuatı (Uzaktan Eğitim Programı-Adalet Meslek Yüksekokulu)

Associate Degree

Associate Degree

Mali Mevzuat (Adalet Meslek Yüksekokulu)

Associate Degree

Associate Degree

Vergi Mevzuatı (Adalet Meslek Yüksekokulu)

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Anayasa Mahkemesi'nin Bireysel Başvuru Kararları Çerçevesinde Yasal Süresi Geçtikten Sonra Verilen Beyannamelerde Mükellefin Adil Yargılanma ve Mülkiyet Haklarının İhlali

Ateşağaoğlu E., Uzunöner M.

VERGİ YÜKÜMLÜSÜNÜN HAKLARININ ANAYASA MAHKEMESİ'NE BİREYSEL BAŞVURU YOLUYLA KORUNMASI PROJE KONFERANSI (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MALİ HUKUK ANA BİLİM DALI TARAFINDAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN (TTM KAP-2020-49) NUMARALI KONTRATLI AR-GE PROJESİ), İstanbul, Turkey, 06 December 2022

2016

2016

Finans Sektöründe Vergilendirme

Ateşağaoğlu E.

VERGİ HUKUKU PLATFORMU 2. ULUSAL KONGRESİ , İstanbul, Turkey, 02 May 2016, pp.3562-3576

2018

2018

Protection of Tax Payer’s Commercial Data within the Scope of Turkish Tax Law

Ateşağaoğlu E.

SEVENTH BOSNIAN HERZEGOVINIAN, CROATIAN AND TURKISH JURIST DAYS/PROTECTION OF PERSONAL DATA, İstanbul, Turkey, 04 May 2018 - 05 May 2020, pp.1775-1778

2016

2016

İthalata Konu Eşyanın Gümrük Kıymetine İlişkin Uyuşmazlıklarda İdarenin İspat Yükü

ATEŞAĞAOĞLU E.

6. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 April 2016, pp.10-28

2011

2011

Kar Payının Peçeleme İşlemleri İle Gizli Şekilde Dağıtılması

Ateşağaoğlu E.

Hayatın kıyısında bir yerde vergi hukuku Genç akademisyenler/Yeni yaklaşımlar, İstanbul, Turkey, 14 May 2011, pp.113-123 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2017

2017

The Debt and Equity Conundrum

ATEŞAĞAOĞLU E.

in: Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı, Prof. Dr. Billur Yaltı, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.361-393, 2017

2017

2017

İthalata Konu Eşyanın Gümrük Kıymetine İlişkin Uyuşmazlıklarda İdarenin İspat Yükü

Ateşağaoğlu E.

in: 6. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu Bildiri Kitabı, Nurettin Bilici,İbrahim Nihat Bayar,Oytun Canyaş,Begüm Dilemre Öden,Uraz Bulut, Editor, Çankaya Üniversitesi, Ankara, pp.10-28, 2017

2016

2016

Kamu Alacaklarında İhtiyati Haciz Uygulaması

ATEŞAĞAOĞLU E.

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2016