Doç.Dr.

Erdem ATEŞAĞAOĞLU


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

Mali Hukuk Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2005 - 2011

2005 - 2011

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mali Hukuk, Türkiye

2003 - 2005

2003 - 2005

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mali Hukuk, Türkiye

1999 - 2003

1999 - 2003

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Vergi Hukuku Bakımından Anonim Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mali Hukuk

2005

2005

Yüksek Lisans

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu Bakımından Menkul Kıymetlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mali Hukuk

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Eğiticinin Eğitimi

İstanbul Aydın Üniversitesi SEM

2014

2014

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Eğitim Becerileri

İstanbul Üniversitesi

2014

2014

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Kamera Karşısında Etkili Sunum Teknikleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

2014

2014

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Soru Hazırlama Teknikleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

2014

2014

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

2014

2014

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Hedef Kitle Odaklı İçerik Editörlüğü

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Ekonomi Hukuku, Vergi Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk

2013 - 2017

2013 - 2017

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk

2011 - 2013

2011 - 2013

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk

2004 - 2011

2004 - 2011

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Finans Sektöründe Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi Hakkında GVK Tasarısı Hükümlerine Yönelik Genel Bir Değerlendirme

ATEŞAĞAOĞLU E.

” Social Sciences Studies Journal, cilt.5, ss.3562-3576, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

VAT Liabilities of Electronic Service Providers in Turkey

ATEŞAĞAOĞLU E. , Karakaya S.

International Journal of Public Finance, cilt.4, ss.23-38, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Protection of Tax Payer’s Commercial Data within the Scope of Turkish Tax Law

ATEŞAĞAOĞLU E. , Ekmekci Çalıcıoğlu E.

Social Sciences Studies Journal, cilt.5, ss.1775-1788, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) Davaları: Taşınmaz Satışları İçin İstatiksel Bir Analiz

ATEŞAĞAOĞLU E. , Elgin C.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, ss.221-237, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Vergi Usul Kanunu Md. 3/B Hükmü Çerçevesinde KDV İndirimi Uygulamasının Değerlendirilmesi

ATEŞAĞAOĞLU E.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.235-268, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Şirketlerin Defterlerindeki ve Kayıtlarındaki Hesap ve Muhasebe Hileleri Nedeniyle Yöneticilerin Vergisel ve Cezai Sorumlulukları

ATEŞAĞAOĞLU E.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.13-36, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Kâr Payının Peçeleme İşlemleri ile Gizli Şekilde Dağıtılması

ATEŞAĞAOĞLU E.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.17, ss.113-123, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

GVK Geçici md. 67 ile Gelen Yeni Vergilendirme Sisteminde Belirlenen Çeşitli Sorunlar

ATEŞAĞAOĞLU E.

LEGAL MALİ HUKUK DERGİSİ, ss.1223-1235, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

İthalata Konu Eşyanın Gümrük Kıymetine İlişkin Uyuşmazlıklarda İdarenin İspat Yükü

ATEŞAĞAOĞLU E.

6. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 April 2016, ss.10-28

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı

ATEŞAĞAOĞLU E.

The Debt and Equity Conundrum, Prof. Dr. Billur Yaltı, Editör, On İki Levha, İstanbul, ss.361-393, 2017

2016

2016

Kamu Alacaklarında İhtiyati Haciz Uygulaması

ATEŞAĞAOĞLU E.

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2016