Doç.Dr.

Erdem ATEŞAĞAOĞLU


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

Mali Hukuk Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2005 - 2011

2005 - 2011

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mali Hukuk, Türkiye

2003 - 2005

2003 - 2005

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mali Hukuk, Türkiye

1999 - 2003

1999 - 2003

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Vergi Hukuku Bakımından Anonim Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mali Hukuk

2005

2005

Yüksek Lisans

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu Bakımından Menkul Kıymetlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mali Hukuk

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Eğiticinin Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Aydın Üniversitesi SEM

2014

2014

Eğitim Becerileri

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi

2014

2014

Soru Hazırlama Teknikleri

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

2014

2014

Hedef Kitle Odaklı İçerik Editörlüğü

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

2014

2014

Kamera Karşısında Etkili Sunum Teknikleri

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

2014

2014

Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Ekonomi Hukuku, Vergi Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk

2013 - 2017

2013 - 2017

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk

2011 - 2013

2011 - 2013

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk

2004 - 2011

2004 - 2011

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Seminer

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

- KDV Kanunu ve TTK Hükümleri Çerçevesinde Malın Tesliminden Veya Hizmetin İfasından Önce Düzenlenen Faturalar

Ateşağaoğlu E.

Prof. Dr. Süheyl Donay'a Armağan, cilt.1, ss.154-167, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Beyana Çağrı Mektubu Uygulamasına Yönelik Sorunsallar

Ateşağaoğlu E. , Yılmaz R.

Research Journal of Public Finance, cilt.6, sa.1, ss.1-17, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Finans Sektöründe Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi Hakkında GVK Tasarısı Hükümlerine Yönelik Genel Bir Değerlendirme

ATEŞAĞAOĞLU E.

” Social Sciences Studies Journal, cilt.5, sa.39, ss.3562-3576, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

VAT Liabilities of Electronic Service Providers in Turkey

ATEŞAĞAOĞLU E. , Karakaya S.

International Journal of Public Finance, cilt.4, sa.1, ss.23-38, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Protection of Tax Payer’s Commercial Data within the Scope of Turkish Tax Law

Ekmekci Çalıcıoğlu E. , Ateşağaoğlu E.

Social Sciences Studies Journal, cilt.5, sa.32, ss.1775-1788, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Protection of Tax Payer’s Commercial Data within the Scope of Turkish Tax Law

ATEŞAĞAOĞLU E. , Ekmekci Çalıcıoğlu E.

Social Sciences Studies Journal, cilt.5, sa.32, ss.1775-1788, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Vergi Mahremiyetinin İhlali veya Sırrın İfşası Suçunu İşleyenler Hakkında Uygulanması Gereken Ceza Hukuku Hükümlerinin Değerlendirilmesi

ATEŞAĞAOĞLU E.

Research Journal of Public Finance, cilt.5, sa.1, ss.21-38, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) Davaları: Taşınmaz Satışları İçin İstatiksel Bir Analiz

ATEŞAĞAOĞLU E. , Elgin C.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sa.139, ss.221-237, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Vergi Usul Kanunu Md. 3/B Hükmü Çerçevesinde KDV İndirimi Uygulamasının Değerlendirilmesi

ATEŞAĞAOĞLU E.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, sa.1, ss.235-268, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Şirketlerin Defterlerindeki ve Kayıtlarındaki Hesap ve Muhasebe Hileleri Nedeniyle Yöneticilerin Vergisel ve Cezai Sorumlulukları

ATEŞAĞAOĞLU E.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, sa.2, ss.13-36, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Kâr Payının Peçeleme İşlemleri ile Gizli Şekilde Dağıtılması

ATEŞAĞAOĞLU E.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.17, ss.113-123, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Vergi Usul Kanunu'nun 371. Maddesinde Yer Alan Pişmanlık ve Islah Kurumu Üzerine Genel Bir Değerlendirme

ATEŞAĞAOĞLU E.

Vergi Dünyası, sa.343, ss.183-199, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

GVK Geçici md. 67 ile Gelen Yeni Vergilendirme Sisteminde Belirlenen Çeşitli Sorunlar

ATEŞAĞAOĞLU E.

LEGAL MALİ HUKUK DERGİSİ, ss.1223-1235, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

Finans Sektöründe Vergilendirme

Ateşağaoğlu E.

VERGİ HUKUKU PLATFORMU 2. ULUSAL KONGRESİ , İstanbul, Türkiye, 02 Mayıs 2016, ss.3562-3576

2018

2018

Protection of Tax Payer’s Commercial Data within the Scope of Turkish Tax Law

Ateşağaoğlu E.

SEVENTH BOSNIAN HERZEGOVINIAN, CROATIAN AND TURKISH JURIST DAYS/PROTECTION OF PERSONAL DATA, İstanbul, Türkiye, 04 Mayıs 2018 - 05 Mayıs 2020, ss.1775-1778

2016

2016

İthalata Konu Eşyanın Gümrük Kıymetine İlişkin Uyuşmazlıklarda İdarenin İspat Yükü

ATEŞAĞAOĞLU E.

6. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 Nisan 2016, ss.10-28

2011

2011

Kar Payının Peçeleme İşlemleri İle Gizli Şekilde Dağıtılması

Ateşağaoğlu E.

Hayatın kıyısında bir yerde vergi hukuku Genç akademisyenler/Yeni yaklaşımlar, İstanbul, Türkiye, 14 Mayıs 2011, ss.113-123

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

The Debt and Equity Conundrum

ATEŞAĞAOĞLU E.

Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı, Prof. Dr. Billur Yaltı, Editör, On İki Levha, İstanbul, ss.361-393, 2017

2017

2017

İthalata Konu Eşyanın Gümrük Kıymetine İlişkin Uyuşmazlıklarda İdarenin İspat Yükü

Ateşağaoğlu E.

6. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu Bildiri Kitabı, Nurettin Bilici,İbrahim Nihat Bayar,Oytun Canyaş,Begüm Dilemre Öden,Uraz Bulut, Editör, Çankaya Üniversitesi, Ankara, ss.10-28, 2017

2016

2016

Kamu Alacaklarında İhtiyati Haciz Uygulaması

ATEŞAĞAOĞLU E.

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2016