Assoc. Prof.

Erdem ATEŞAĞAOĞLU


Faculty of Law

Public Law Department

Department of Tax Law

Education Information

2005 - 2011

2005 - 2011

Doctorate

İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Mali Hukuk, Turkey

2003 - 2005

2003 - 2005

Post Graduate

İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Mali Hukuk, Turkey

1999 - 2003

1999 - 2003

Under Graduate

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Law, Hukuk, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

Vergi Hukuku Bakımından Anonim Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Mali Hukuk

2005

2005

Post Graduate

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu Bakımından Menkul Kıymetlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Mali Hukuk

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

Eğiticinin Eğitimi

Education Management and Planning

İstanbul Aydın Üniversitesi SEM

2014

2014

Eğitim Becerileri

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi

2014

2014

Soru Hazırlama Teknikleri

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

2014

2014

Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

2014

2014

Kamera Karşısında Etkili Sunum Teknikleri

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

2014

2014

Hedef Kitle Odaklı İçerik Editörlüğü

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Law, Economic Law, Tax Law

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Law, Hukuk

2013 - 2017

2013 - 2017

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Law, Hukuk

2011 - 2013

2011 - 2013

Research Assistant PhD

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Law, Hukuk

2004 - 2011

2004 - 2011

Research Assistant

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Law, Hukuk

Courses

Doctorate

Doctorate

Seminer

Articles Published in Other Journals

2020

2020

- KDV Kanunu ve TTK Hükümleri Çerçevesinde Malın Tesliminden Veya Hizmetin İfasından Önce Düzenlenen Faturalar

Ateşağaoğlu E.

Prof. Dr. Süheyl Donay'a Armağan, vol.1, pp.154-167, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Beyana Çağrı Mektubu Uygulamasına Yönelik Sorunsallar

Ateşağaoğlu E. , Yılmaz R.

Research Journal of Public Finance, vol.6, no.1, pp.1-17, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Finans Sektöründe Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi Hakkında GVK Tasarısı Hükümlerine Yönelik Genel Bir Değerlendirme

ATEŞAĞAOĞLU E.

” Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.39, pp.3562-3576, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

VAT Liabilities of Electronic Service Providers in Turkey

ATEŞAĞAOĞLU E. , Karakaya S.

International Journal of Public Finance, vol.4, no.1, pp.23-38, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Kurumlar Vergisi Matrahında İndirim Hakkı Veren Sermaye Artırımları Bakımından Ortak Alacağının Şirket Sermayesine Eklenmesi

ATEŞAĞAOĞLU E. , Armağan A.

Inonu University Law Review, vol.10, no.1, pp.50-60, 2019 (International Refereed University Journal)

2019

2019

Protection of Tax Payer’s Commercial Data within the Scope of Turkish Tax Law

Ekmekci Çalıcıoğlu E. , Ateşağaoğlu E.

Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.32, pp.1775-1788, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Protection of Tax Payer’s Commercial Data within the Scope of Turkish Tax Law

ATEŞAĞAOĞLU E. , Ekmekci Çalıcıoğlu E.

Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.32, pp.1775-1788, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Vergi Mahremiyetinin İhlali veya Sırrın İfşası Suçunu İşleyenler Hakkında Uygulanması Gereken Ceza Hukuku Hükümlerinin Değerlendirilmesi

ATEŞAĞAOĞLU E.

Research Journal of Public Finance, vol.5, no.1, pp.21-38, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) Davaları: Taşınmaz Satışları İçin İstatiksel Bir Analiz

ATEŞAĞAOĞLU E. , Elgin C.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, no.139, pp.221-237, 2018 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Vergi Usul Kanunu Md. 3/B Hükmü Çerçevesinde KDV İndirimi Uygulamasının Değerlendirilmesi

ATEŞAĞAOĞLU E.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.1, pp.235-268, 2016 (National Refreed University Journal)

2015

2015

Şirketlerin Defterlerindeki ve Kayıtlarındaki Hesap ve Muhasebe Hileleri Nedeniyle Yöneticilerin Vergisel ve Cezai Sorumlulukları

ATEŞAĞAOĞLU E.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.2, pp.13-36, 2015 (National Refreed University Journal)

2011

2011

Kâr Payının Peçeleme İşlemleri ile Gizli Şekilde Dağıtılması

ATEŞAĞAOĞLU E.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.17, pp.113-123, 2011 (National Refreed University Journal)

2010

2010

Vergi Usul Kanunu'nun 371. Maddesinde Yer Alan Pişmanlık ve Islah Kurumu Üzerine Genel Bir Değerlendirme

ATEŞAĞAOĞLU E.

Vergi Dünyası, no.343, pp.183-199, 2010 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

GVK Geçici md. 67 ile Gelen Yeni Vergilendirme Sisteminde Belirlenen Çeşitli Sorunlar

ATEŞAĞAOĞLU E.

LEGAL MALİ HUKUK DERGİSİ, pp.1223-1235, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2016

2016

Finans Sektöründe Vergilendirme

Ateşağaoğlu E.

VERGİ HUKUKU PLATFORMU 2. ULUSAL KONGRESİ , İstanbul, Turkey, 02 May 2016, pp.3562-3576

2018

2018

Protection of Tax Payer’s Commercial Data within the Scope of Turkish Tax Law

Ateşağaoğlu E.

SEVENTH BOSNIAN HERZEGOVINIAN, CROATIAN AND TURKISH JURIST DAYS/PROTECTION OF PERSONAL DATA, İstanbul, Turkey, 04 May 2018 - 05 May 2020, pp.1775-1778

2016

2016

İthalata Konu Eşyanın Gümrük Kıymetine İlişkin Uyuşmazlıklarda İdarenin İspat Yükü

ATEŞAĞAOĞLU E.

6. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 April 2016, pp.10-28

2011

2011

Kar Payının Peçeleme İşlemleri İle Gizli Şekilde Dağıtılması

Ateşağaoğlu E.

Hayatın kıyısında bir yerde vergi hukuku Genç akademisyenler/Yeni yaklaşımlar, İstanbul, Turkey, 14 May 2011, pp.113-123

Books & Book Chapters

2017

2017

The Debt and Equity Conundrum

ATEŞAĞAOĞLU E.

in: Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı, Prof. Dr. Billur Yaltı, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.361-393, 2017

2017

2017

İthalata Konu Eşyanın Gümrük Kıymetine İlişkin Uyuşmazlıklarda İdarenin İspat Yükü

Ateşağaoğlu E.

in: 6. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu Bildiri Kitabı, Nurettin Bilici,İbrahim Nihat Bayar,Oytun Canyaş,Begüm Dilemre Öden,Uraz Bulut, Editor, Çankaya Üniversitesi, Ankara, pp.10-28, 2017

2016

2016

Kamu Alacaklarında İhtiyati Haciz Uygulaması

ATEŞAĞAOĞLU E.

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2016