Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Alday’ın Övgüsü: Bir Şaman Ayini Kiril Harfli Transkripsiyon – Türkçe Transliterasyon – Türkçe Çeviri

Sibirische Studien/ Sibirya İncelemeleri, vol.5.2, no.2010, pp.229-256, 2014 (International Refereed University Journal)

Mögön Sagan Toolay Ooldun Toolu, Kiril Harfli Metin, Transkripsiyonlu Metin, Çeviri

Sibirische Studien/Sibirya İncelemeleri, vol.1, pp.9-62, 2006 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Moğolistan’da Göçer Pastoralizmin İklim Değişikliğine Bağlı Çevre Sorunları ve Yerel Ekoloji Bilgisi Açısından Değerlendirilmesi

IV. Ulusal Antropoloji Kongresi: 2000’li Yıllarda Türkiye’de Antropoloji., İstanbul, Turkey, 17 - 19 November 2019, pp.13

Indigenous Ecological Knowledge and Traditional Mongolian Pastoral Nomadism

Çevre, Orman ve Sosyal Bilimler Sempozyum, İstanbul, Turkey, 29 May 2019, pp.31-32

Ritual Space, Landscape and Material Culture Of the Tsengel Tuvans

Expanding Boundaries: Ethnicity, Materiality and Spirituality, Hanoi, Vietnam, 1 - 04 December 2017, pp.94-95

Tsengel Tuvalarının Dünya Görüşünde Gelenek, Uyum ve Süreklilik

Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü-Türk Dilbiliminde Tanımlama ve Belgeleme IV- Uluslararası Tuva Araştırmaları Çalıştayı (International Workshop on Tuvan Studies), Ankara, Turkey, 13 - 14 October 2016, pp.4

Tsengel Tuvalarının Türkiye Deneyimi: Kültür ve Dil Varlığının Canlandırılmasında Kültür Aşırı Girişimler

Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları: '4. 4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 26 May 2012, pp.73-84

Perspectives on Shamanism and representation of Shamanic world view in material Culture

The 2nd International Conference: Biomedical Sciences and Methods in Archaeology, Aydın, Turkey, 15 - 18 September 2011

“Tsengel Tuvalarında Şagaa (Yeni Yıl / Bahar Başlangıcı) Kutlamalarında İkram ve Sunaklar”

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2005, pp.260-274

Batı Moğolistan Tsengel Tuvalarının Yerleşimlerinde ve Göçer Yurtlarında Mekan Kullanımı ve Bazı Özel Semboller

Gizli Diller Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 April 2005, pp.414-422

Books & Book Chapters

Moğolistan Günlükleri

in: Bozkırın Oğlu: Ahmet Taşağıl’a Armağan, Tuğba Eray Biber, Editor, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, pp.711-726, 2019

Antropoloji ve Din

in: Bizi Şekillendiren Kültür: Sosyal ve Kültürel AnNtropolojiye Giriş, Rabia Ebrar Akıncı, Editor, Nobel Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.309-341, 2019

Şamanizm: Bilincin Farklı Halleri ve Evrensellik Dilemması

in: Biyoarkeolojide Yeni Yaklaşımlar, Ersi Abacı Kalfoğlu, Editor, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul, pp.111-131, 2019

Tsengel Tuvalarının Dünya Görüşünde Gelenek, Uyum ve Süreklilik

in: Tuva Araştırmaları: Tuvaca Varyantlarının Belgelenmesi ve Tanımlanması, Aydemir İ.A.,Erdem,M., Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.5-18, 2017

Tsengel Tuvalarında Mekân Düzeni

in: Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler, Naskali E G., Şahin E., Editor, Picus, İstanbul, pp.414-422, 2008

Tsengel Tuvalarında Şagaa

in: Kültür Tarihimizde Çeyiz, Naskali E G., Koç A., Editor, Picus Yayınları, İstanbul, pp.260-74, 2007