Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

 • 2015 - Continues Aydın Türklük Bilgisi

  Advisory Committee Member

 • 2015 - Continues Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi

  Advisory Committee Member

Scientific Refereeing

 • May 2016 Türk Dil Kurumu Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten Dergisi

  Journal Indexed in SSCI

 • April 2014 Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal

 • April 2014 Türk Dil Kurumu Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten Dergisi

  Journal Indexed in SSCI

 • April 2014 Bilig

  Journal Indexed in SSCI

 • March 2014 Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal

Visual Activities