Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kentsel Dönüşüm Sarmalında Bir “Entegrasyon” Projesinin Düşündürdükleri: Esenyurt Fatih Mahallesi Romanları

T.C. Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1+2, ss.5-26, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alday’ın Övgüsü: Bir Şaman Ayini Kiril Harfli Transkripsiyon – Türkçe Transliterasyon – Türkçe Çeviri

Sibirische Studien/ Sibirya İncelemeleri, cilt.5.2, ss.229-256, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mögön Sagan Toolay Ooldun Toolu, Kiril Harfli Metin, Transkripsiyonlu Metin, Çeviri

Sibirische Studien/Sibirya İncelemeleri, cilt.1, ss.9-62, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ritual Space, Landscape and Material Culture Of the Tsengel Tuvans

Expanding Boundaries: Ethnicity, Materiality and Spirituality, Hanoi, Vietnam, 1 - 04 December 2017, ss.94-95

Tsengel Tuvalarının Dünya Görüşünde Gelenek, Uyum ve Süreklilik

Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü-Türk Dilbiliminde Tanımlama ve Belgeleme IV- Uluslararası Tuva Araştırmaları Çalıştayı (International Workshop on Tuvan Studies), Ankara, Türkiye, 13 - 14 October 2016, ss.4

Tsengel Tuvalarının Türkiye Deneyimi: Kültür ve Dil Varlığının Canlandırılmasında Kültür Aşırı Girişimler

Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları: '4. 4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 26 May 2012, ss.73-84

Perspectives on Shamanism and representation of Shamanic world view in material Culture

The 2nd International Conference: Biomedical Sciences and Methods in Archaeology, Aydın, Türkiye, 15 - 18 September 2011

“Tsengel Tuvalarında Şagaa (Yeni Yıl / Bahar Başlangıcı) Kutlamalarında İkram ve Sunaklar”

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 November 2005, ss.260-274

Batı Moğolistan Tsengel Tuvalarının Yerleşimlerinde ve Göçer Yurtlarında Mekan Kullanımı ve Bazı Özel Semboller

Gizli Diller Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 April 2005, ss.414-422

Kitap & Kitap Bölümleri

Bizi Şekillendiren Kültür: Sosyal ve Kültürel AnNtropolojiye Giriş

Antropoloji ve Din, Rabia Ebrar Akıncı, Editör, Nobel Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.309-341, 2019

Tuva Araştırmaları: Tuvaca Varyantlarının Belgelenmesi ve Tanımlanması

Tsengel Tuvalarının Dünya Görüşünde Gelenek, Uyum ve Süreklilik, Aydemir İ.A., Erdem, M., Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.5-18, 2017

Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler

Tsengel Tuvalarında Mekân Düzeni, Naskali E G., Şahin E., Editör, Picus, İstanbul, ss.414-422, 2008

Kültür Tarihimizde Çeyiz

Tsengel Tuvalarında Şagaa, Naskali E G., Koç A., Editör, Picus Yayınları, İstanbul, ss.260-74, 2007