Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Moğolistan’da Göçer Pastoralizmin İklim Değişikliğine Bağlı Çevre Sorunları ve Yerel Ekoloji Bilgisi Açısından Değerlendirilmesi

IV. Ulusal Antropoloji Kongresi: 2000’li Yıllarda Türkiye’de Antropoloji., İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2019, ss.13

Moğolistan Göçer Pastoralizminde Yerel Bir Bilgi Sistemi Olarak Ekoloji Anlayışı

Çevre, Orman ve Sosyal Bilimler Sempozyum, İstanbul, Türkiye, 29 Mayıs 2019, ss.31-32

Ritual Space, Landscape and Material Culture Of the Tsengel Tuvans

Expanding Boundaries: Ethnicity, Materiality and Spirituality, Hanoi, Vietnam, 1 - 04 Aralık 2017, ss.94-95

Tsengel Tuvalarının Dünya Görüşünde Gelenek, Uyum ve Süreklilik

Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü-Türk Dilbiliminde Tanımlama ve Belgeleme IV- Uluslararası Tuva Araştırmaları Çalıştayı (International Workshop on Tuvan Studies), Ankara, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016, ss.4

Tsengel Tuvalarının Türkiye Deneyimi: Kültür ve Dil Varlığının Canlandırılmasında Kültür Aşırı Girişimler

Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları: '4. 4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 26 Mayıs 2012, ss.73-84

Perspectives on Shamanism and representation of Shamanic world view in material Culture

The 2nd International Conference: Biomedical Sciences and Methods in Archaeology, Aydın, Türkiye, 15 - 18 Eylül 2011

“Tsengel Tuvalarında Şagaa (Yeni Yıl / Bahar Başlangıcı) Kutlamalarında İkram ve Sunaklar”

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2005, ss.260-274

Batı Moğolistan Tsengel Tuvalarının Yerleşimlerinde ve Göçer Yurtlarında Mekan Kullanımı ve Bazı Özel Semboller

Gizli Diller Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2005, ss.414-422

Kitap & Kitap Bölümleri

Moğolistan Günlükleri

Bozkırın Oğlu: Ahmet Taşağıl’a Armağan, Tuğba Eray Biber, Editör, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, ss.711-726, 2019

Antropoloji ve Din

Bizi Şekillendiren Kültür: Sosyal ve Kültürel AnNtropolojiye Giriş, Rabia Ebrar Akıncı, Editör, Nobel Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.309-341, 2019

Şamanizm: Bilincin Farklı Halleri ve Evrensellik Dilemması

Biyoarkeolojide Yeni Yaklaşımlar, Ersi Abacı Kalfoğlu, Editör, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul, ss.111-131, 2019

Tsengel Tuvalarının Dünya Görüşünde Gelenek, Uyum ve Süreklilik

Tuva Araştırmaları: Tuvaca Varyantlarının Belgelenmesi ve Tanımlanması, Aydemir İ.A.,Erdem,M., Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.5-18, 2017

Tsengel Tuvalarında Mekân Düzeni

Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler, Naskali E G., Şahin E., Editör, Picus, İstanbul, ss.414-422, 2008

Tsengel Tuvalarında Şagaa

Kültür Tarihimizde Çeyiz, Naskali E G., Koç A., Editör, Picus Yayınları, İstanbul, ss.260-74, 2007