Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Antibiyotik Çağının Sonu: Myroides odoratus/odoratimimus

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.491-493 Creative Commons License

INH’a Dirençli BCG Suşuna Bağlı Prostatit: Bir Olgu Sunumu

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 - 30 May 2021, pp.766-777 Creative Commons License

İnfektif Endokardit Tanısına Serolojik İncelemelerin ve PET/BT‘nin Katkıları

XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik 2019) Kongresi , Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2019, pp.224-225 Creative Commons License

İnfektif Endokarditin Tanınamaması, Tanısının Gecikmesi ve Sonuçları

XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik 2019) Kongresi , Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2019, pp.267-268 Creative Commons License