Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Benchmarking land use change impacts on direct runoff in ungauged urban watersheds

PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH, pp.100-107, 2015 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Morphometric Analysis of the Marmara Sea River Basins

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, pp.63-84, 2018 (ESCI) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bölgesel Taşkın Modelleri İle Taşkın Tehlike Haritalarının Hazırlanması

Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2017, pp.138

Erzurum Ski Jumping Complex Landslide, 7 July 2014 (Eastern Anatolia)

The 33rd International Geographical Congress, Pekin, China, 21 - 25 August 2016

Morphometric analysis of the Marmara Sea river basins, Turkey

EGU General Assembly 2014, Viyana, Austria, 27 April - 02 May 2014

Books & Book Chapters

UAV-DEM Generation and Error correction for 2D Hydrodynamic Flood Inundation Model

in: Tourism Studies and Social Sciences, Vilian Krystev,Sabriye Çelik Uğuz,Recep EFe,Erol Kapluhan, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.562-575, 2021

Bölgesel Çalışmalarda Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Kümeleme Analizlerinin Birlikte Kullanımı: Doğu Karadeniz Havzası Örneği

in: Coğrafya Araştırmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Fatih Döker,Ebru Akköprü, Editor, Nobel , Ankara, pp.335-346, 2019