Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Impacts of Climate Change on the Working Life and New Problems Arising with Social Risks

Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, no.127, pp.6-14, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

İş Sözleşmesinin İşçinin Savunması Alınmaksızın Sağlık Sebeplerine Dayanılarak İşverence Derhal Feshi ve İşe İade

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.74, pp.397-414, 2016 (National Refreed University Journal)

Türk Borçlar Kanunu'nun Evde Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümleri Üzerine

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.72, no.2, pp.103-122, 2014 (National Refreed University Journal)

Türk Borçlar Kanunu'nda İş Sözleşmesinin Derhâl Feshi

LEGAL İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ, no.31, pp.999-1029, 2011 (Other Refereed National Journals)

Bireysel Emeklilik Sisteminde Yaptırım Hükümleri

İş DÜnyası ve Hukuk Prof. Dr. Tankut CENTEL'e Armağan, no.1, pp.203-224, 2011 (Other Refereed National Journals)

Ücret Kesme Cezası

LEGAL İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ, pp.1368-1395, 2010 (Other Refereed National Journals)

İş Kazası Kavramı - Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 11. maddesinde Belirtilen Hâl ve Durumların Bağımsızlığı

e-İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.3, no.2, pp.10-12, 2001 (Other Refereed National Journals)

İş Yargılamasında Görev

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.49, pp.371-419, 2001 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde Genel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuka İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul, Turkey, 1 - 02 June 2018, pp.460-514

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun Sendika Üyeliğine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi

KAMU SENDİKACILIĞI, SENDİKAL HAKLAR VE ÇALIŞANLARIN SORUNLARI, İstanbul, Turkey, 10 February 2015, pp.1-10 Sustainable Development

Evde Hizmet Sözleşmesi

Medeni Hukuk Toplantıları: Yeni Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Semineri, İstanbul, Turkey, 03 December 2011, pp.103-122

Books & Book Chapters

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'ndan Kaynaklanan Arabuluculuğa Tâbi Olan ve Olmayan Uyuşmazlıklar

in: Arabuluculuk Yıllığı - 2020, Begüm Kocamaz,Baybüke Kurtuluş, Editor, Seçkin, Ankara, pp.83-108, 2020

İş Hukuku Temel Kanunları

On İki Levha, İstanbul, 2019 Sustainable Development

İş Hukuku Temel Kanunları

On İki Levha, İstanbul, 2018 Sustainable Development

İş Hukuku Temel Kanunları

On İki Levha, İstanbul, 2017 Sustainable Development

TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI - GREV VE LOKAVT

in: TOPLU İŞ HUKUKU, GEREK, H. NÜVİT, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.146-189, 2013 Sustainable Development

İŞ YASALARI

Beta Yayınevi, İstanbul, 2011

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ

Der Yayınları, İstanbul, 2011

İŞ YASALARI

Beta Yayınevi, İstanbul, 2008

Other Publications