Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gömülü 48 Nolu Dı̇ş ile Bı̇rlı̇kte Görülen Glanduler Odontojenı̇k Kı̇st : Vaka Sunumu

11th International Medicine and Health Sciences Researches Congress, Ankara, Turkey, 24 - 25 December 2022, pp.31-32

Kondiler Hiperplazi : Olgu sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 26. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2022, pp.1

Gömülü Di̇şlere Eşli̇k Eden Total Paranazal Si̇nüs Aplazı̇sı̇: İki̇ Kız Kardeşi̇n Nadı̇r Vaka Sunumu

6. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi (UTSAK), Ankara, Turkey, 10 - 11 April 2021, pp.1 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Sert ve Yumuşak Damak Muayenesi

in: Multidisipliner Prensiplerle Oral Diagnoz, Prof. Dr. İlknur Özcan,Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet Faruk Ertürk,Dr. Öğrt. Üyesi Merve Yelken Kendirci, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.254-270, 2022