Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osteogenesis Imperfekta Hastalarında Morbiditeyi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

TARK 2020 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 54. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 October 2020 - 30 October 2021, pp.169-171