Arş.Gör.

Elif Nur KOÇAK


İstanbul Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Halk Sağlığı Ana Bilim DalıDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

halk sağlığı temel konular HASAT

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2019

2019

getat

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

iş sağlığı ve güvenliği

Katılımcı

-Türkiye

2018

2018

M8 ALLİANCE EXPERT MEETİNG ON NATURAL DİSASTERS AND PROBLEMS

Katılımcı

İstanbul-Türkiye