Arş.Gör.

Elif ŞANLI


Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

Sinir Bilimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İleri Nörolojik Bilimler, Türkiye

2017 - 2019

2017 - 2019

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilim, Türkiye

2012 - 2016

2012 - 2016

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Genetik Ve Biyomühendislik (Tam Burslu), Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

Glisin Reseptör Antikoru Pozitif Kriptojenik Fokal Epilepside Periferik Kan Hücrelerinin İmmünfenotiplendirilmesi ve Antijenik Yanıtlarının Araştırılması

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilim

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Nöroloji, Yaşam Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik , Genetik Mühendisliği, Nörobiyoloji, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilim

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Türk Nöroloji Derneği

ÜyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

VII. Uluslararası Moleküler Tıp Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

54. Ulusal Nöroloji Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2018

2018

16. Ulusal Sinirbilim Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye