Announcements & Documents

Antimikrobik Maddelerin Akılcı Kullanımı- Giriş
Lecture Note
3/9/2021

Antimikrobik Maddelerin Akılcı Kullanımı- Giriş Ders Notu

EMEL ANTİMİKROBİK AKILCI KULLANIM-G....pdf Creative Commons License

Entegre Lab Sterilizasyon
Lecture Note
3/9/2021

Entegre Lab Sterilizasyon Ders Notu

LAB STERİLİZASYON 2021.pdf Creative Commons License

Entegre Sınıf Parazitolojiye Giriş
Lecture Note
3/9/2021

Parazitolojiye Giriş  Ders Notu

parazitolojiye giriş.pdf Creative Commons License

BALT-4
Lecture Note
12/27/2019
BALT-3
Lecture Note
12/27/2019
BALT-2
Lecture Note
12/27/2019
BALT-1
Lecture Note
12/27/2019
Antibiyotiklerin immün sistem üzerine etkisi
Lecture Note
12/24/2019
Antiseptik ve dezenfektan maddeler
Lecture Note
12/24/2019
Antitüberküloz, antiviral ve antifungal ajanlar
Lecture Note
12/24/2019
Antibiyotiklerin kombinasyon halinde kullanımı
Lecture Note
12/24/2019
Antibiyotik duyarlılık
Lecture Note
12/24/2019
lab güvenliği- entegre müf. 2019
Lecture Note
10/30/2019
Antimikrobik maddelerin akılcı kullanımı- Antibiyotik alerjisi
Lecture Note
10/30/2019
Antimikrobik maddelerin akılcı kullanımı- Antibiyotik direnci- 2
Lecture Note
10/30/2019
Antimikrobik maddelerin akılcı kullanımı- Antibiyotik direnci
Lecture Note
10/30/2019
Antimikrobik maddelerin akılcı kullanımı- Giriş
Lecture Note
10/30/2019
2019-2020 entegre müfredat 1. sınıf lab ekipmanları
Lecture Note
9/30/2019