Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili, Turkey

 • 2002 - 2007 Undergraduate

  Selcuk University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2011 Postgraduate

  Kutadgu Bilig'te DÜnya Metaforu

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili

 • 2007 Doctorate

  GÜneş Dil Teorisi Üzerine Bir İnceleme

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili