Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ATEBETÜ’L- HAKÂYIK’TA ONTOLOJİK METAFORLAR

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.50, pp.97-118, 2020 (ESCI)

Turk Dil Devriminin Onemli Basamaklarindan Gunes Dil Teorisi Uzerine Sorular ve Cevaplar

Türk Yurdu, vol.106, no.364, pp.45-48, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Yönelim Metaforlu Deyimlerin Sınıflandırılması

Hitit Sosyal Bilimler Dergisi (Online), vol.10, no.2, pp.1490-1497, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Kutadgu Bilig'de Dünya Metaforu

Türk Dünyası Kültür Arastırmaları Dergisi, vol.2, no.7, pp.531-538, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Türkolojiye Hizmet Eden Kurumlar

Akademik Bakıs, vol.52, no.2, pp.454-462, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dilin Savaş Sebebi Olarak Görülmesi/ Gösterilmesi: Rusya Örneği

Türk Diline Artzamanlı ve Eşzamanlı Bakışlar, Samsun, Turkey, 26 May - 27 August 2022, pp.1-2

Kutadgu Bilig Kahramanları Üzerine Yeniden Düşünmek

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.251-252

Kutadgu Bilig’de Mavi Göğe Doğru Yol Almak

Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı, Ankara, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.1506-1513

Güneş Dil Teorisinin Gelişim Süreci

IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, Turkey, 26 - 28 April 2017, pp.483-490

ESKİŞEHİR KIRIM TATARLARI TEPREŞ ŞENLİĞİNDE SİYASİLERİN AÇIŞ KONUŞMALARI ÜZERİNE SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ

ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Priştine, Kosova, 2 - 04 June 2016, pp.531-538

NEVŞEHİR İLİ KAYMAKLI İLÇESİ KİTABE VE MEZAR TAŞLARI

II. ULUSLARARASI NEVŞEHİR TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU, Nevşehir, Turkey, 2 - 04 May 2016, pp.1052-1067

ESKİŞEHİ'RDE YAŞAYAN KIRIM TATARLARINDA KONAK MECLİSİ

Anadolu Sohbet Gelenekleri ve Yaren, Çankırı, Turkey, 2 - 04 April 2016, pp.353-360

Codex Cumanicus ve Kumuk Türkçesinin Söz Varlığı: Fiiller

VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 04 October 2013, pp.293-307

Books & Book Chapters

DİLİN BİR SAVAŞ SEBEBİ OLMASI: RUSYA ÖRNEĞİ

in: Türk Diline Artzamanlı ve Eşzamanlı Bakışlar (Uluslararası Kitap), Erkan Hirik,Neslihan Çelik,Seçil Hirik, Editor, Paradigma Yayınları, Çanakkale, pp.384-406, 2022 Creative Commons License

Bağımsız Türk Devletlerinin Millî Marşlarında Vatan Kavramı

in: İstiklâl Marşı'nın Kabulünün 101. Yılı Vesilesiyle İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy, Muhammed Emin YILDIZLI,Ahmet ÜSTÜNER, Editor, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, pp.195-216, 2022 Creative Commons License

Türkiye Türkçesinde Önseste /v-/ Sesinin Kökeni

in: TÜRKOLOJİNİN DELİKANLISI SEYYAH Prof. Dr. İsmail Doğan Armağanı, Abdulkadir Öztürk,Hüseyin Yıldız, Editor, Fenomen Yayınevi, Ankara, pp.339-354, 2021

ÇEV: SOSYOLENGÜİSTİK VE DİLBİLİMSEL ANTROPOLOJİDE TOPLUMSAL CİNSİYETİ KURAMSALLAŞTIRMAK

in: KADIN FOLKLORU Kuram ve Yöntem Üzerine Yazılar, Yolcu, M. Ali, Editor, Kömen Yayınları, Konya, pp.211-288, 2017

Gösteri Sanatları

in: Eskişehir'de Yaşayan Kırım Tatarlarının Somut Olmayan Kültürel Mirası, Yolcu, M. Ali, Editor, Academia Yayınevi, Kütahya, pp.63-76, 2016

Göç, Kültür ve Kimlik Kapsamında Eskişehir Kırım Tatarları Çalıştayı Üzerine Düşünceler

in: ESKİŞEHİR'DE KIRIM TATARLARI Diaspora, Kültürel Miras ve Kimlik, Mehmet Ali YOLCU, Editor, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Kültür Yayınları, Eskişehir, pp.127-136, 2016

ÇEV: ETNİK KİMLİK: ETNİSİTEYE BÜTÜNCÜL BİR EVRİMSEL BAKIŞ

in: Diaspora ve Kimlik, Yolcu, M. Ali, Editor, Kömen Yayınları, Konya, pp.188-268, 2015

Bas Sözcügü Için TDK Türkçe Sözlüge Teklif

in: Prof. Dr. Süleyman T. Kayıpov Armağanı, Abdüsselam Arvas, Editor, Hakim Yayınları, Ankara, pp.319-344, 2013