Scientific Activities

Jury Memberships

 • November 2020 Doctoral Examination

  İstanbul Üniversitesi

  Doctoral Examination

Activities in Scientific Journals

 • 2019 - 2022 Türkiyat Mecmuası

  Editor

Scientific Refereeing

 • November 2020 Uluslarası Uygur Araştırmaları Dergisi

  Other journals

 • November 2020 KARADENİZ ARAŞTIRMALARI

  Other Indexed Journal

 • June 2020 uLUSLARARASI UYGUR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

  Other Indexed Journal

 • March 2020 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

  Journal Indexed in ESCI

 • October 2019 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

  Journal Indexed in ESCI

Visual Activities