Announcements & Documents

zor entübasyon
Presentation
10/25/2016

zor entübasyona yaklaşım zor entu¨basyon.pptx Creative Commons License

supraglottik cihazlar
Presentation
10/25/2016

supraglottik cihazlar ve kullanımları supraglottik cihazlar.pptx Creative Commons License

ameliyathanede krizi
Presentation
10/25/2016

ameliyathanede elektrik kaçağı ve yangın gibi kriz durumları ve acil müdahale ameliyathanede kriz durumları.pptx Creative Commons License

Perioperatif iskemi
Presentation
10/25/2016

Perioperatif iskemi; tanı ve yaklaşım perioperatif iskemi.pptx Creative Commons License