Education Information

Education Information

 • 2017 - Continues Doctorate

  Istanbul University, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Kimyasal Oşinografi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Mühendisliği, Turkey

 • 2008 - 2013 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Metalurji Ve Kimya Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2016 Postgraduate

  SOL-JEL YÖNTEMİ UYGULANARAK ZrO2 İLE YÜZEY MODİFİKASYONU YAPILMIŞ LiMn2O4 YAPISININ SENTEZLENMESİ VE KATOT AKTİF MALZEMESİ OLARAK İNCELENMESİ

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Mühendisliği