Dr.Öğr.Üyesi

Şerif Emre GÖKÇAY


İktisat Fakültesi

Maliye Bölümü

Mali Hukuk Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2012 - 2017

2012 - 2017

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye, Türkiye

2010 - 2012

2010 - 2012

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk / Mali Hukuk, Türkiye

2007 - 2009

2007 - 2009

Lisans Çift Anadal

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

2005 - 2009

2005 - 2009

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım İlkesinin Kapsamı, Niteliği ve Sınırları

İstanbul Üniversitesi, Maliye, Maliye

2012

2012

Yüksek Lisans

Kurumlar Vergisi Kapsamında Örtülü Sermaye

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk / Mali Hukuk

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

Fransızca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Maliye, Mali Hukuk

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü

2012 - 2018

2012 - 2018

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Fakülte Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Enstitü Müdür Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Lisans

Lisans

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Lisans

Lisans

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

VERGİ HUKUKUNDA EKONOMİK YAKLAŞIM

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Birden Fazla İşverenden Ücret Geliri Elde Edilmesi Temelinde Beyan ve Kaynakta Kesinti Sorunu

Gökçay Ş. E.

Legal Mali Hukuk dergisi, cilt.16, ss.3045-3068, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Taşınmaz Edinimi Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanılması Durumunda Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi

Gökçay Ş. E.

Legal Mali Hukuk dergisi, cilt.16, ss.1225-1270, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

21. Yüzyılda Yeni İpek Yolu’nu Kurmak: Çin-Türk Perspektifinden Kuşak ve Yol Girişimi

Gökçay Ş. E.

BRIQ (Belt & Road Initiative Quarterly), cilt.1, ss.45-55, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Vergi Kanunlarında Güncel Değişiklikler Üzerine Bazı Değerlendirmeler

Taşkın Y. , Gökçay Ş. E.

İktisat Dergisi, ss.26-86, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Taxation of Limited Taxpayer Corporates Under the Corporate Income Tax Law

GÖKÇAY Ş. E.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.ICMEB17, ss.456-466, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Türk Vergi Sisteminde Vergi Ödeme Gücüne Ulaşma Teknikleri

GÖKÇAY Ş. E.

Journal of Life Economics, cilt.4, ss.113-133, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Approaches to Identifying Thin Capitalization and The Case of Turkey

GÖKÇAY Ş. E.

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, cilt.59, ss.77-101, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Alternative Minimum Tax

RENÇBER A. , GÖKÇAY Ş. E.

34. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.299-306

2018

2018

Diverted Profit Tax And Evaluation of Applicability in Turkey

GÖKÇAY Ş. E. , RENÇBER A.

33th International Public Finance Conference, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Mayıs 2018, ss.42-45

2017

2017

Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesi

GÖKÇAY Ş. E.

”, International Congress on Management Economics and Business (ICMEB), Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2017

2017

2017

Ekonomik Yaklaşım Kapsamında Vergi Planlaması ve Vergiden Kaçınmanın Tanımlanması

GÖKÇAY Ş. E.

International Congress on Management Economics and Business (ICMEB), Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2017

2017

2017

Yirmi Birinci Yüzyılda Vergi Reformları: Kısa Vadeli Sermaye Hareketi Krizlerine Çözüm Önerisi Tobin Vergisi ve Türkiye Uygulaması

GÖKÇAY Ş. E.

8. International Conference of Political Economy: Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 28 - 30 Haziran 2017, ss.199

2015

2015

CHARACTERISTICS, SCOPE AND LIMITS OF ECONOMIC APPROACH IN TAX LAW

GÖKÇAY Ş. E.

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2015, ss.344

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Aktarılmış Kazanç Vergisi Uygulaması (Diverted Profit Tax) ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

GÖKÇAY Ş. E. , RENÇBER A.

Maliye Araştırmaları – 2, Prof. Dr. Selçuk İPEK, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.119-134, 2018

2017

2017

Kur Farklarının Vergilendirilmesi

GÖKÇAY Ş. E.

Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı, Prof. Dr. Billur Yaltı, Editör, On İki Levha, İstanbul, ss.261-288, 2017

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Vergi Hukuku Platformu

Üye

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği (IFA)

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Mart 2018

Mart 2018

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2018

Şubat 2018

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

33. Uluslararası Maliye Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2017

2017

International Congress on Management Economics and Business (ICMEB)

Katılımcı

Zonguldak-Türkiye

2017

2017

8. International Conference of Political Economy: Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century

Katılımcı

Beograd-Sırbistan Ve Karadağ

2017

2017

32. Uluslararası Maliye Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2015

2015

International Conference on Social Sciences and Education Research

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2015

2015

30. Maliye Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2014

2014

29.Türkiye Maliye Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2014

2014

New Exchange of Information versus Tax Solutions of Equivalent Effect

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

VERGİ HUKUKU KONFERANSI: Genç Hukukçular/Yeni Yaklaşımlar

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

28.Türkiye Maliye Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2012

2012

27. Türkiye Maliye Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye