Scientific Activities

Jury Memberships

 • February 2013 Doctoral Examination

  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Doktora Yeterlililk Sınavı

 • February 2013 Doctoral Examination

  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Doktora Yeterlilik Sınavı

 • February 2013 Doctoral Examination

  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Doktora Yeterlilik Sınavı

 • June 2012 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  ICSID Tahkiminde Ev Sahibi Ülkenin Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklanan Yatırım Uyuşmazlıkları

 • June 2012 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Devletin Yatırım Dışı Yükümlülükleri Bağlamında ICSID Tahkiminde Üçüncü Kişilerin Tahkim Yargılamasına Müdahalesinin İncelenmesi

 • February 2012 Doctoral Examination

  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Doktora Yeterlilik Sınavı

 • October 2011 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils)'in hukukî Yapısı ve FIDIC Bünyesinde Öngörülen Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Activities in Scientific Journals

 • 2017 - Continues Public and Private International Law Bulletin (PPIL)

  Editor

 • 2000 - 2016 Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni

  Publication Committee Member