Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2011 - 2017 Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni

    Committee Member