Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Sağlık ve Tıp, Göğüs Cerrahisi Okulu, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, 2019
Sağlık ve Tıp, Temel Laparoskopi Dry-lab Eğitimi II, Medtronic, 2018
Sağlık ve Tıp, Temel Cerrahi Kursu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 2017

Yaptığı Tezler

Tıpta Uzmanlık, AKCİĞER KANSERİ TANISIYLA OPERE OLMUŞ OLGULARIN MEDİASTİNAL EVRELEMESİNDE YAPAY ZEKA KULLANIMI, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, 2022

Araştırma Alanları

Tıp, Cerrahi Tıp Bilimleri, Göğüs Cerrahisi

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, 2017 - Devam Ediyor

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Metrikler