Education Information

Education Information

 • 2001 - 2007 Doctorate

  Gazi University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Gazi University, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Human papillomavirus (HPV) pozitif bireylerde DNA onarım kapasitesinin ve genotoksik etkinin araştırılması

  Gazi University, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

 • 2001 Postgraduate

  Kurşuna maruz akü fabrikası işçilerinde genotoksik hasarın challenge tekniği ile araştırılması

  Gazi University, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

Certificates, Courses and Trainings

 • 2014Pharmacovigilance Audits & Inspections

  Education Management and Planning , Quality Academy

 • 2013EUROTOX Advanced Toxicology Course 2013

  Education Management and Planning , EUROTOX

 • 2013Course in Cancer Risk Assessment

  Education Management and Planning , Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet

 • 2013Toksisite Test Sistemleri Eğitim Programı “Ames test, Umu-C test, MTT test, YES test”

  Education Management and Planning , Istanbul Universitesi Eczacılık Fakültesi

 • 2009Introduction to Good Clinical Practice-Basics of GCP implementation in clinical trials”

  Education Management and Planning , Vienna School of Clinical Research

 • 2008Pharmacovigilance and Medical Product Safety,Patient safety–a shared responsibility

  Education Management and Planning , Vienna School of Clinical Research

 • 2008Farmakovijilans Eğitim ve Sertifikasyon kursu

  Education Management and Planning , T.C. Sağlık Bakanlığı

 • 2006Genom Bilimi Kursu

  Education Management and Planning , Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

 • 2006İleri Işık Mikroskopi Kursu

  Education Management and Planning , Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

 • 2006Genom Bilimi Kursu

  Education Management and Planning , Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

 • 2005Proteom Analizleri ve Uygulama Alanları

  Education Management and Planning , Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

 • 1999"Principles of Risk Assessment"

  Education Management and Planning , EUROTOX