Scientific Activities

Jury Memberships

 • January 2013 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Aktopraklık Verileri Işığında Kuzeybatı Anadolu'da Son Neolitik-İlk Kalkolitik Çağ Geçiş Süreci

 • June 2010 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Aktopraklık Verileri Işığında Doğu ve Gu¨ney Marmara’da Fikirtepe Çanak Çömleğinin Gelişim Su¨reci

 • June 2010 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Kuzeybatı Anadolu'da İlk ve Orta Kalkolitik Çağ Geçiş Dönemi Mimarisi

 • May 2010 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Gelveri Kültürü

 • January 2010 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Yüzey Obsidiyen Buluntularının Tekno-Kültürel Açıdan Değerlendirilmesi: Çakılbaşı/Yapılıpınar Örneği

 • January 2010 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Güvercinkayası: Prehistorik Kültür Mirası Alan Yönetimi ve Yönetim Planlarının Hazırlanması

 • January 2009 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Neolitik Dönem Akarçay Tepe Yerleşmesinde Küçük Buluntular Işığında Zanaat Ürünleri

 • January 2009 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Güvercinkayası 14 Numaralı Evin Çanak Çömlek Verilerinden Yola Çıkılarak Yerleşme Düzeni ve Toplumsal Yapılanmanın Değerlendirilmesi

 • January 2007 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Orta Anadolu Aksaray Yöresi Kültepe, Toptepe, Geyral ve Alayhan Höyükleri Çanak Çömleğinin İncelenmesi

Scientific Research / Working Group Memberships

 • 1978 - 1978 Değirmentepe Kazısı (Malatya)

  yok

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Turkey

 • 1977 - 1977 Aşağı Fırat Bölgesi, Karakaya ve Atatürk Baraj Göl Alanlarında Yüzey Araştırması

  yok

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Turkey

 • 1976 - 1976 Arslantaş Barajı Göl Alanı Yüzey Araştırması

  yok

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Turkey