Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Certificates, Courses and Trainings

Other, Masterclass on Archaeo botany with Prof. René Cappers, Hollanda Arkeoloji Enstitüsü, 2010
Other, Master classes at the Netherlands Institute in Turkey, New Approaches in Archaeobotany, Hollanda Arkeoloji Enstitüsü, 2009
Other, I. Ulusal Leguminosae (Baklagiller) Çalıştayı, Gazi ve Harran Üniversiteleri, 2008
Other, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Türkiye’deki Uygulamaları, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi & Royal Botanic Garden Edinburgh, 2007
Other, International Herbarium Techniques Course, Royal Botanic Garden, Kew& İstanbul Üniversitesi Eczacılık Herbaryumu, 2006
Other, DNA Markörleri ve Bitki Islahında Kullanım Kursu, Çukurova Üniversitesi, 2006
Other, Bitki Resim (İllüstrasyon) Kursu II, Ali Nihat Gökyiğit Vakfı, 2003
Other, Bitki Resim (İllüstrasyon) Kursu I, Ali Nihat Gökyiğit Vakfı, 2002

Dissertations

Doctorate, Batı Anadolu'nun Bazı Crocus L. (Iridaceae) Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar, Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Biyoloji, 2004
Postgraduate, Türkiye’ nin Bazı Romulea (Iridaceae) Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar, Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Biyoloji, 1999

Research Areas

Life Sciences, Plant Biology, Plant Anatomy, Systematic Botany, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

Associate Professor, Istanbul University, Faculty of Science, Depertment of Biology, 2013 - Continues
Assistant Professor, Istanbul University, Faculty of Science, Depertment of Biology, 2007 - Continues

Courses

GEOFİT BİYOLOJİSİ, Postgraduate, 2017 - 2018
MESLEKİ İNGİLİZCE 2, Undergraduate, 2017 - 2018
FOTOĞRAFÇILIK, Undergraduate, 2017 - 2018
Türkiyenin Biyoçeşitliliği 1, Undergraduate, 2017 - 2018
MESLEKİ İNGİLİZCE 1, Undergraduate, 2017 - 2018
BİTKİ FOTOĞRAFLAMA TEKNİĞİ, Undergraduate, 2017 - 2018
MÜZE TEKNİKLERİ, Undergraduate, 2012 - 2013
TATLI SU EKOLOJİSİ, Undergraduate, 2012 - 2013
EVRİM, Undergraduate, 2012 - 2013

Advising Theses

Erol O., Prunus L. CİNSİ, Cerasus (Mill.) Focke ALTCİNSİNİN TÜRKİYE’DE YAYILIŞ GÖSTEREN TAKSONLARINDA DİYAGNOSTİK ANATOMİK KARAKTERLERİN BELİRLENMESİ, Postgraduate, P.İDİL(Student), 2021
EROL O., Thlaspi L. (Brassicaceae) Cinsinin Apterygium Ledeb., Carpoceras DC., Syrenopsis (Jaub.&Spach) Hedge Seksiyonlarının Bazı Taksonlarında Sistematik Araştırmalar, Doctorate, A.GEMİCİOĞLU(Student), 2018

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

ÇİFTÇİ A., TUNA M., EROL O., ŞIK L., Project Supported by Higher Education Institutions, Crocus mathewii Kerndorf & Pasche (Iridaceae) popülasyonları üzerinde biyosistematik çalışmalar, 2020 - Continues
EROL O., ELDEM V., ÖZ G., GERÇEK Y. C. , GEMİCİOĞLU A., MORGİL H., Project Supported by Higher Education Institutions, Çalı ve ağaçsı Cerasus sensu Browicz taksonlarının RADSeq yöntemiyle genom düzeyinde SNP profiline dayalı olarak genotiplendirilmesi ve filogenetik analizleri, 2018 - Continues
EROL O., Other Supported Projects, Towards a resolved phylogeny for a new classification of Crocus L. (Irididaceae), 2017 - Continues
EROL O., KARAİSMAİLOĞLU C., İNAL B., Project Supported by Higher Education Institutions, Thlaspi L sensu lato Brassicaceae cinsinin Nomisma DC Thlaspi L Pterotropis DC seksiyonlarına ait taksonların bazı moleküler markırlar ile karakterizasyonu, 2019 - 2021
EROL O., BOSTANCI P. İ. , Project Supported by Higher Education Institutions, Prunus L. Cinsi, Cerasus (Mill.) Focke Altcinsinin Türkiye'de Yayılış Gösteren Taksonlarında Diyagnostik Anatomik Karakterlerin Belirlenmesi, 2019 - 2021
EROL O., Project Supported by Higher Education Institutions, Crocus mathewii taksonu üzerinde moleküler sistematik çalışmalar, 2019 - 2020
EROL O., GERÇEK Y. C. , GEMİCİOĞLU A., Project Supported by Higher Education Institutions, Crocus Cinsinde Uluslararası Araştırma ve İşbirliği Çalışmaları, 2019 - 2020
EROL O., GERÇEK Y. C. , ÇİFTÇİ A., Project Supported by Higher Education Institutions, Türkiyede Yayılış Gösteren Cerasus L. Rosaceae Cinsi Taksonları Üzerinde Moleküler Sistematik ve Fitokimyasal Çalışmalar, 2017 - 2019
EROL O., ÇİFTÇİ A., Project Supported by Higher Education Institutions, Thlaspi L. (Brassicaceae) Cinsinin Apterygium Ledeb., Carpoceras DC., Syrenopsis (Jaub.&Spach) Hedge Seksiyonlarının Bazı Taksonlarında Sistematik Araştırmalar, 2015 - 2018
KÜÇÜKER O., KAYA N., TURAN E., EROL O., ÖZ G., KADIOĞLU S., ÖZULUĞ O., YÜKSEK A., KURŞUN A. K. , Project Supported by Higher Education Institutions, İstanbul Üniversitesi Doğa Bilimleri Müzesi /Botanik Bahçesi, Herbaryum /Kurutulmuş Bitkiler Müzesi ve Zooloji Müzelerinde Bulunan Eğitim-Öğretim Araçları Koleksiyonu ve Doğa Tarihi Kitapları İçin Resimli ve Açıklamalı Katalog Hazırlanması, 2014 - 2018
Erol O., Yıldırım H., TUBITAK Project, Türkiyede Yayılış Gösteren Campanula L. (Campanulaceae) Subgenus Campanula Içerisinde Yeralan Symphyandriformes, Rupestres, Scapiflorae, Saxicolae, Tracheliopsis, Dictyocalyx ve Platysperma Seksiyonlarının Taksonomik Revizyonu ve Filogenetik İlişkileri, 2013 - 2018
EROL O., GERÇEK Y. C. , ÇİFTÇİ A., Project Supported by Higher Education Institutions, Crocus L. (Iridaceae) cinsi Crocus Serisi Taksonları Üzerinde Taksonomik Çalışmalar, 2016 - 2017
EROL O., Project Supported by Higher Education Institutions, Crocus L. (Iridaceae) cinsi filogenisi üzerine çalışmalar, 2016 - 2016
EROL O., Project Supported by Other Official Institutions, Manisa, MANİSA LALESİ (Tulipa orphanidea) TÜR EYLEM PLANI, 2015 - 2015
EROL O., Project Supported by Higher Education Institutions, Crocus Cinsinin Flavi Serisinin Türkiye?de Yayılış Gösteren Taksonlarının Revizyonu, 2012 - 2015
EROL O., EU Supported Other Project, 2012-COST ACTION: Omics Technologies for Crop Improvement, Traceability, Determination of Authenticity, Adulteration and Origin in Saffron, 2012 - 2015
EROL O., Project Supported by Higher Education Institutions, ISTF (İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu) için Görsel Materyal Veri Tabanı Hazırlanması, 2013 - 2014
EROL O., Project Supported by Higher Education Institutions, CROCUS DEMIRIZIANUS SP. NOV. FROM NORTHWESTERN TURKEY, 2013 - 2014
EROL O., Project Supported by Higher Education Institutions, The Synopsis of the Ornamental Genus Crocus L. (Iridaceae) in Turkey, 2013 - 2013
EROL O., Project Supported by Higher Education Institutions, DEVELOPMENT OF SIMPLE SEQUENCE REPEAT (SSR) MARKERS IN SAFFRON, 2012 - 2013
EROL O., Project Supported by Higher Education Institutions, 4155 VE 548/05052006 NUMARALI PROJELER KAPSAMINDA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ALFRED HEILBRONN BOTANİK BAHÇESİNDE OLUŞTURULAN Crocus L. (Iridaceae) KOLEKSİYONU ÜZERİNDE KÜLTÜRE ALMA ÇALIŞMALARI, 2012 - 2013
EROL O., Project Supported by Higher Education Institutions, Crocus antalyensis in Genetik Çeşitliliği ve Güney Anadolu'dan Yeni Bir Alttür, 2011 - 2013
EROL O., Project Supported by Higher Education Institutions, TÜRKİYE?DE CROCUS L. (IRIDACEAE) CİNSİ VE KÜLTÜRE ALMA ÇALIŞMALARI, 2011 - 2013
EROL O., Project Supported by Higher Education Institutions, Crocus (Iridaceae) Cinsi Crocus Serisinin Türkiye?de Yayılış Gösteren Taksonlarının Genetik Çeşitliliği ve Tür-altı Sınıflandırmasının Yeniden Değerlendirilmesi, 2012 - 2012
EROL O., Project Supported by Higher Education Institutions, Türkiye deki Sinirotu (Plantago L.) Taksonlarının Çiçek Durumu Ve Tohumları Üzerinde Mikromorfolojik Çalışmalar, 2010 - 2012
EROL O., Project Supported by Higher Education Institutions, Türkiye' nin Crocus L. (Iridaceae) Türleri Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Moleküler Taksonomik Araştırmalar 2: Crocus Serisi, 2009 - 2012
EROL O., Project Supported by Higher Education Institutions, Crocus antalyensis subsp. striatus subsp. nov. (Iridaceae) from southwest Anatolia, 2010 - 2011
EROL O., Project Supported by Higher Education Institutions, Türkiye'nin Crocus (L.) Türleri Üzerinde Moleküler Sistematik Çalışmalar, 2009 - 2011
EROL O., Project Supported by Higher Education Institutions, TÜRKİYE'DE YAYILIŞ GÖSTEREN Crocoideae (Iridaceae) ALT FAMİLYASI TÜRLERİNİN KORM TUNİK MORFOLOJİSİ VE SİSTEMATİK ÖNEMİ, 2009 - 2011

Scientific Refereeing

Botanical Journal of Linneaen Society, SCI Journal, January 2013
Turkish Journal of Botany, SCI Journal, June 2012

Edit Congress and Symposium Activities

OPTIMA Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranenan Area, Attendee, Palermo, Italy, 2013
13. Jahrestagung der Gesellschaft für Biologische Systematik (GfBS), Attendee, Bonn, Germany, 2012
5th International Bioengineering Congress, Attendee, İzmir, Turkey, 2010
5th Balkan Botanical Congress, Attendee, Belgrad, Serbia And Montenegro, 2009
Future-Learning 2nd International Future-Learning Conference On Innovations in Learning for the Future 2008:e-Learning, Attendee, İstanbul, Turkey, 2008
XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Attendee, Aydın, Turkey, 2006
"XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi Özetler Kitabı, Attendee, Adana, Turkey, 2004
XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Attendee, Malatya, Turkey, 2002
X. Optima Meeting, Attendee, Palermo, Italy, 2001
XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Attendee, Ankara, Turkey, 2000

Citations

Total Citations (WOS):127
h-index (WOS):8