Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Diğer, Masterclass on Archaeo botany with Prof. René Cappers, Hollanda Arkeoloji Enstitüsü, 2010
Diğer, Master classes at the Netherlands Institute in Turkey, New Approaches in Archaeobotany, Hollanda Arkeoloji Enstitüsü, 2009
Diğer, I. Ulusal Leguminosae (Baklagiller) Çalıştayı, Gazi ve Harran Üniversiteleri, 2008
Diğer, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Türkiye’deki Uygulamaları, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi & Royal Botanic Garden Edinburgh, 2007
Diğer, International Herbarium Techniques Course, Royal Botanic Garden, Kew& İstanbul Üniversitesi Eczacılık Herbaryumu, 2006
Diğer, DNA Markörleri ve Bitki Islahında Kullanım Kursu, Çukurova Üniversitesi, 2006
Diğer, Bitki Resim (İllüstrasyon) Kursu II, Ali Nihat Gökyiğit Vakfı, 2003
Diğer, Bitki Resim (İllüstrasyon) Kursu I, Ali Nihat Gökyiğit Vakfı, 2002

Yaptığı Tezler

Doktora, Batı Anadolu'nun Bazı Crocus L. (Iridaceae) Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 2004
Yüksek Lisans, Türkiye’ nin Bazı Romulea (Iridaceae) Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 1999

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Bitki Biyolojisi, Bitki Anatomisi, Sistematik Botanik, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 2013 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 2007 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

GEOFİT BİYOLOJİSİ, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
MESLEKİ İNGİLİZCE 2, Lisans, 2017 - 2018
FOTOĞRAFÇILIK, Lisans, 2017 - 2018
Türkiyenin Biyoçeşitliliği 1, Lisans, 2017 - 2018
MESLEKİ İNGİLİZCE 1, Lisans, 2017 - 2018
BİTKİ FOTOĞRAFLAMA TEKNİĞİ, Lisans, 2017 - 2018
MÜZE TEKNİKLERİ, Lisans, 2012 - 2013
TATLI SU EKOLOJİSİ, Lisans, 2012 - 2013
EVRİM, Lisans, 2012 - 2013

Yönetilen Tezler

Erol O., Prunus L. CİNSİ, Cerasus (Mill.) Focke ALTCİNSİNİN TÜRKİYE’DE YAYILIŞ GÖSTEREN TAKSONLARINDA DİYAGNOSTİK ANATOMİK KARAKTERLERİN BELİRLENMESİ, Yüksek Lisans, P.İDİL(Öğrenci), 2021
EROL O., Thlaspi L. (Brassicaceae) Cinsinin Apterygium Ledeb., Carpoceras DC., Syrenopsis (Jaub.&Spach) Hedge Seksiyonlarının Bazı Taksonlarında Sistematik Araştırmalar, Doktora, A.GEMİCİOĞLU(Öğrenci), 2018

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

ÇİFTÇİ A., TUNA M., EROL O., ŞIK L., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Crocus mathewii Kerndorf & Pasche (Iridaceae) popülasyonları üzerinde biyosistematik çalışmalar, 2020 - Devam Ediyor
EROL O., ELDEM V., ÖZ G., GERÇEK Y. C. , GEMİCİOĞLU A., MORGİL H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çalı ve ağaçsı Cerasus sensu Browicz taksonlarının RADSeq yöntemiyle genom düzeyinde SNP profiline dayalı olarak genotiplendirilmesi ve filogenetik analizleri, 2018 - Devam Ediyor
EROL O., Desteklenmiş Diğer Projeler, Towards a resolved phylogeny for a new classification of Crocus L. (Irididaceae), 2017 - Devam Ediyor
EROL O., KARAİSMAİLOĞLU C., İNAL B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Thlaspi L sensu lato Brassicaceae cinsinin Nomisma DC Thlaspi L Pterotropis DC seksiyonlarına ait taksonların bazı moleküler markırlar ile karakterizasyonu, 2019 - 2021
EROL O., BOSTANCI P. İ. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Prunus L. Cinsi, Cerasus (Mill.) Focke Altcinsinin Türkiye'de Yayılış Gösteren Taksonlarında Diyagnostik Anatomik Karakterlerin Belirlenmesi, 2019 - 2021
EROL O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Crocus mathewii taksonu üzerinde moleküler sistematik çalışmalar, 2019 - 2020
EROL O., GERÇEK Y. C. , GEMİCİOĞLU A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Crocus Cinsinde Uluslararası Araştırma ve İşbirliği Çalışmaları, 2019 - 2020
EROL O., GERÇEK Y. C. , ÇİFTÇİ A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiyede Yayılış Gösteren Cerasus L. Rosaceae Cinsi Taksonları Üzerinde Moleküler Sistematik ve Fitokimyasal Çalışmalar, 2017 - 2019
EROL O., ÇİFTÇİ A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Thlaspi L. (Brassicaceae) Cinsinin Apterygium Ledeb., Carpoceras DC., Syrenopsis (Jaub.&Spach) Hedge Seksiyonlarının Bazı Taksonlarında Sistematik Araştırmalar, 2015 - 2018
KÜÇÜKER O., KAYA N., TURAN E., EROL O., ÖZ G., KADIOĞLU S., ÖZULUĞ O., YÜKSEK A., KURŞUN A. K. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İstanbul Üniversitesi Doğa Bilimleri Müzesi /Botanik Bahçesi, Herbaryum /Kurutulmuş Bitkiler Müzesi ve Zooloji Müzelerinde Bulunan Eğitim-Öğretim Araçları Koleksiyonu ve Doğa Tarihi Kitapları İçin Resimli ve Açıklamalı Katalog Hazırlanması, 2014 - 2018
Erol O., Yıldırım H., TÜBİTAK Projesi, Türkiyede Yayılış Gösteren Campanula L. (Campanulaceae) Subgenus Campanula Içerisinde Yeralan Symphyandriformes, Rupestres, Scapiflorae, Saxicolae, Tracheliopsis, Dictyocalyx ve Platysperma Seksiyonlarının Taksonomik Revizyonu ve Filogenetik İlişkileri, 2013 - 2018
EROL O., GERÇEK Y. C. , ÇİFTÇİ A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Crocus L. (Iridaceae) cinsi Crocus Serisi Taksonları Üzerinde Taksonomik Çalışmalar, 2016 - 2017
EROL O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Crocus L. (Iridaceae) cinsi filogenisi üzerine çalışmalar, 2016 - 2016
EROL O., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Manisa, MANİSA LALESİ (Tulipa orphanidea) TÜR EYLEM PLANI, 2015 - 2015
EROL O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Crocus Cinsinin Flavi Serisinin Türkiye?de Yayılış Gösteren Taksonlarının Revizyonu, 2012 - 2015
EROL O., AB Destekli Diğer Projeler, 2012-COST ACTION: Omics Technologies for Crop Improvement, Traceability, Determination of Authenticity, Adulteration and Origin in Saffron, 2012 - 2015
EROL O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ISTF (İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu) için Görsel Materyal Veri Tabanı Hazırlanması, 2013 - 2014
EROL O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, CROCUS DEMIRIZIANUS SP. NOV. FROM NORTHWESTERN TURKEY, 2013 - 2014
EROL O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, The Synopsis of the Ornamental Genus Crocus L. (Iridaceae) in Turkey, 2013 - 2013
EROL O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, DEVELOPMENT OF SIMPLE SEQUENCE REPEAT (SSR) MARKERS IN SAFFRON, 2012 - 2013
EROL O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 4155 VE 548/05052006 NUMARALI PROJELER KAPSAMINDA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ALFRED HEILBRONN BOTANİK BAHÇESİNDE OLUŞTURULAN Crocus L. (Iridaceae) KOLEKSİYONU ÜZERİNDE KÜLTÜRE ALMA ÇALIŞMALARI, 2012 - 2013
EROL O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Crocus antalyensis in Genetik Çeşitliliği ve Güney Anadolu'dan Yeni Bir Alttür, 2011 - 2013
EROL O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, TÜRKİYE?DE CROCUS L. (IRIDACEAE) CİNSİ VE KÜLTÜRE ALMA ÇALIŞMALARI, 2011 - 2013
EROL O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Crocus (Iridaceae) Cinsi Crocus Serisinin Türkiye?de Yayılış Gösteren Taksonlarının Genetik Çeşitliliği ve Tür-altı Sınıflandırmasının Yeniden Değerlendirilmesi, 2012 - 2012
EROL O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye deki Sinirotu (Plantago L.) Taksonlarının Çiçek Durumu Ve Tohumları Üzerinde Mikromorfolojik Çalışmalar, 2010 - 2012
EROL O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye' nin Crocus L. (Iridaceae) Türleri Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Moleküler Taksonomik Araştırmalar 2: Crocus Serisi, 2009 - 2012
EROL O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Crocus antalyensis subsp. striatus subsp. nov. (Iridaceae) from southwest Anatolia, 2010 - 2011
EROL O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye'nin Crocus (L.) Türleri Üzerinde Moleküler Sistematik Çalışmalar, 2009 - 2011
EROL O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, TÜRKİYE'DE YAYILIŞ GÖSTEREN Crocoideae (Iridaceae) ALT FAMİLYASI TÜRLERİNİN KORM TUNİK MORFOLOJİSİ VE SİSTEMATİK ÖNEMİ, 2009 - 2011

Bilimsel Hakemlikler

Botanical Journal of Linneaen Society, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2013
Turkish Journal of Botany, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2012

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

OPTIMA Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranenan Area, Katılımcı, Palermo, İtalya, 2013
13. Jahrestagung der Gesellschaft für Biologische Systematik (GfBS), Katılımcı, Bonn, Almanya, 2012
5th International Bioengineering Congress, Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2010
5th Balkan Botanical Congress, Katılımcı, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 2009
Future-Learning 2nd International Future-Learning Conference On Innovations in Learning for the Future 2008:e-Learning, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2008
XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Katılımcı, Aydın, Türkiye, 2006
"XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi Özetler Kitabı, Katılımcı, Adana, Türkiye, 2004
XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Katılımcı, Malatya, Türkiye, 2002
X. Optima Meeting, Katılımcı, Palermo, İtalya, 2001
XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2000

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):127
h-indeksi (WOS):8