Prof.Dr.

Erol SARI


Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Bölümü

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1997 - 2004

1997 - 2004

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeoloji Ve Jeofiziği , Türkiye

1994 - 1997

1994 - 1997

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeoloji Ve Jeofiziği , Türkiye

1989 - 1993

1989 - 1993

Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2004

2004

Doktora

Marmara Denizi Doğusunda Çökel Jeokimyası ve Sedimentolojisi Yöntemleri İle Fay etkinliğinin Araştırılması.

İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeoloji Ve Jeofiziği

1997

1997

Yüksek Lisans

Saros Körfezi Geç Kuvaterner Çökellerinin Jeokimyasal ve Sedimantolojik Özellikleri

İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeoloji Ve Jeofiziği

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliği ve Kontrolü, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Oşinografi, Jeolojik ve Jeofiziksel Oşinografi, Kıyısal Jeoloji, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği, Jeokimya (Organik ve İnorganik, Medikal (Tıbbi) Jeokimya, Uygulamalı Jeokimya, Çevre Jeolojisi ve Jeofiziği

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeoloji Ve Jeofiziği

2011 - 2016

2011 - 2016

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeoloji Ve Jeofiziği

1996 - 2011

1996 - 2011

Uzman

İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeoloji Ve Jeofiziği

Yönetimsel Görevler

2011 - 2013

2011 - 2013

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Akademik Yükseltme Ve Atama Komisyonu

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Deniz Jeolojisi

Doktora

Doktora

Deniz Jeolojisinde Güncel Konular

Doktora

Doktora

Kıyı ortamı ve çökelme

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Deniz Jeolojisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Deniz Jeolojisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Deniz Çökelleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Deniz Jeokimyası

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Deniz Jeokimyası

Doktora

Doktora

Denizel Çevre Jeolojisi

Doktora

Doktora

Kıyı Ortamı ve Çökelme

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Denizel Çökeller

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Deniz Jeokimyası

Doktora

Doktora

Deniz Jeolojisinde Güncel Konular

Doktora

Doktora

Kıyı Ortamı ve Çökelme

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Denizel Çökeller

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Deniz Jeolojisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Deniz Jeokimyası

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Deniz Jeolojisi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Distribution and Environmental Risk Evaluation of Metals in Sediment Cores from Marmara Ere ^glisi Shelf, Marmara Sea, Turkey

SARI E. , Gümüş U., Çağatay M. N. , Kurt M. A. , KILIÇ Ö. , ARSLAN KAYA T. N.

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.45 (1), ss.261-273, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2014

2014

Assessment of Arsenic and Heavy Metal Pollution in Surface Sediments of the Ergene River, Turkey

Hallı M. , Sarı E., Kurt M. A.

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, cilt.23, ss.1581-1590, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Evaluation of Contamination by Selected Elements in a Turkish Port

Sari E. , Unlu S. , Balci N., Apak R., Kurt M. A. , Koldemir B.

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, cilt.22, ss.841-847, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Mercury distribution in the sediments of Ambarli Port Area, Sea of Marmara (Turkey)

Sari E. , Unlu S. , Apak R., Balci N., Koldemir B.

CHEMISTRY AND ECOLOGY, cilt.29, ss.28-43, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

Neutron Activation Analysis of Surface Sediments From Dardanelles

Ilgar R., Akyuz T., Mukhamedshina N., Akyuz S., Mirsagatova A. A. , Sarı E.

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.24, ss.4569-4572, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2008

2008

SOURCES AND DISTRIBUTION OF HEAVY METALS IN RIVER SEDIMENTS FROM THE SOUTHERN DRAINAGE BASIN OF THE SEA OF MARMARA, TURKEY

Sarı E.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.17, ss.2007-2019, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2007

2007

Toxic and trace element analysis of surface sediments from the Gulf of Saros by INAA and XRF methods

Akyüz T., Mukhamedshina N., Akyüz S. , Sari E. , Mirsagatova A. A.

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.273, ss.747-751, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2006

2006

Turbidites and their association with past earthquakes in the deep Cinarcik Basin of the Marmara Sea

Sari E. , Cagatay M.

GEO-MARINE LETTERS, cilt.26, ss.69-76, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2004

2004

The sources of metal contents in the shelf sediments from the Marmara Sea, Turkey

Algan O., Balkıs N., Cagatay M., Sari E.

ENVIRONMENTAL GEOLOGY, cilt.46, ss.932-950, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2002

2002

A high-resolution seismic study in Sakarya Delta and Submarine Canyon, southern Black Sea Shelf

Algan O., Gokasan E. , Gazioglu C. , Yucel Z. Y. , Alpar B. I. , Guneysu C., et al.

CONTINENTAL SHELF RESEARCH, cilt.22, ss.1511-1527, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2001

2001

Distributions of heavy metals in the surface sediments of the Gulf of Saros, NE Aegean Sea

Sari E. , Cagatay M.

ENVIRONMENT INTERNATIONAL, cilt.26, ss.169-173, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Distribution of Heavy Metal and Enrichment Degree in Core Sediments from Erdek Gulf

Kaya T. N. A. , Sarı E. , Kurt M. A. , Acar D.

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, cilt.63, ss.57-68, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2013

2013

Distribution and source identification of polycyclicaromatic hydrocarbons in sediments of the AmbarlıPort area, Sea of Marmara, Turkey

Ünlü S. , Sarı E. , Apak R., Balcı N., Koldemir B.

Global Advanced Research Journal of Environmental science and Toxicology (GARJEST), cilt.2, no.6, ss.144-151, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Sediment core studies on the North Anatolian Fault Zone in the Eastern Sea Of Marmara: Evidence of Sea Level Changes and Fault Activity.

SARI E. , Çağatay N.

BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION, cilt.140, ss.1-18, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2008

2008

Heavy metals distribution in sediments from Dardanelles

Ilgar R., SARI E.

Journal of Applied Sciences, cilt.8, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Pollution Monitoring Using Marine Sediments: A Case Study on the Istanbul Metropolitan Area.

Algan A. O. , Çağatay N., Sarıkaya H. Z. , Balkıs N. , Sarı E.

TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND ENVİRONMENTAL SCİENCES, cilt.23, ss.39-48, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Assessment of Cu, Cr, Pb and Zn contamination in the core sediment from İzmit Gulf, Turkey

SARI E. , ARSLAN KAYA T. N. , KÖSESAKAL T. , KURT M. A. , KILIÇ Ö.

The 11th International Symposium on Environmental Geochemistry, Beijiin, Çin, 7 October - 10 August 2019, ss.1

2019

2019

Erdek Körfezi Karot Çökellerinin Ağır Metal Dağılımı ve Kirlilik Derecesi

ARSLAN KAYA T. N. , SARI E. , KURT M. A. , ACAR D.

72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 28 January - 01 February 2019, ss.327-328

2018

2018

FORMATION OF SUBMILLIMETER BUBLES AT SHALLOW-WATER BASIN SEDIMENTS NEARBY TECTONIC ACTIVITY AND THEIR POSSIBLE SOURCES

ACAR D., Alpar B., Çağatay N., Önder Ş., SARI E. , Özeren S., et al.

14th International Conference on Gas in Marine Sediments (GIMS 14), Haifa, İsrail, 14 - 20 December 2018, ss.1

2017

2017

İstanbul Haliç’inde Balanus sp. türünün çevresel adaptasyonu

ACAR D., ÖRÇEN S., SAKINÇ M., KILIÇ Ö. , BELİVERMİŞ M. , SARI E. , et al.

18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, Tekirdağ, Türkiye, 28 September - 01 October 2017

2017

2017

Different application of ultrasonic underwater particle-tracing probes at deep ocean floor

Acar D., ALPAR Ş. B. , Taymaz T., Yolsal Çevikbilen S., Özeren S., VARDAR D. , et al.

IAG-IASPEI, Joint Scientific Assembly of the International Association of Geodesy and the International Associatoon Seismology and Physics of the Earth’s Interior, Kobe, Japonya, 30 July - 04 August 2017, ss.1-2

2017

2017

Lamınalı sedimanları bozmadan alabilen denenmiş yeni bir hibrid gravite çekiç karotiyer

ACAR D., Gökdere F., Biltekin D., SARI E. , Eriş K., Akçer Ön S., et al.

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 10 - 14 April 2017, ss.98-99

2017

2017

Tuna Havzası doğal felaketleri, barajların etkileri ve sosyal hayatla etkileşimleri

Acar D., SARI E. , ARSLAN T. N.

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 10 - 14 April 2017, ss.836-837

2017

2017

Portable valve system for cheap weighted sediment corer

ACAR D., Meydan Gokdere A. F. , Biltekin D., SARI E. , Çağatay N., ERİŞ K. K. , et al.

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 3 - 09 April 2017, ss.1

2016

2016

SEDIMENTARY RECORD OF ANTHROPOGENIC METAL INPUTS IN THE TUZLA SHIPYARD (TURKEY)

SARI E. , Tolun L., YÜKSEK A. , Başeğmez K., Aslan E., ARSLAN T. N.

18th International Conference on Heavy Metals in the Environment, Ghent, Belçika, 12 - 15 September 2016, ss.771-772

2016

2016

Güneybatı Karadeniz Karot Sedimentlerinin Ağır Metal kirliliğine Tarihsel Bir Yaklaşım

SARI E. , ACAR D., Çağatay M. N. , ARSLAN T. N. , KILIÇ Ö. , TUTAY A. , et al.

Uluslararası Katılımlı 7. Jeokimya Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 16 - 18 May 2016, ss.102-103

2016

2016

High Resolution Measurements In U-Channel Technique And Implications For Sedimentological Purposes

ACAR D., Çağatay N., SARI E. , Eriş K., Biltekin D., AKÇER S., et al.

European Geosciences Union, Viyana, Avusturya, 17 - 22 April 2016, ss.17325

2016

2016

Tuzla Tersanesi Karot Sedimentlerinde Metal Dağılımı, İstanbul Türkiye

SARI E. , TOLUN L., YÜKSEK A. , BAŞEĞMEZ K., ASLAN E., ARSLAN T. N.

69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 11 - 15 April 2016, ss.66-67

2016

2016

Ergene Nehri Sedimentlerinde Ağır Metallerin Kirliliği ve Potansiyel Ekolojik Risk Değerlendirmeleri

SARI E. , HALLI M., KURT M. A.

69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 11 - 15 April 2016, ss.56-57

2015

2015

Ergene Nehri Yüzey Sedimentlerinde Ağır Metallerin Ekolojik Risk Değerlendirmeleri

SARI E. , HALLI M., KURT M. A.

2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, Konya, Türkiye, 12 - 15 November 2015, ss.47-48

2015

2015

Bafa Gölü Su Kütlesinin Son 2000 Yıllık Kimyasal Değişimleri

BULKAN Ö. , ÇAĞATAY N., TOKSOY B., KIRCI ELMAS E., SARI E. , YALAMAZ B.

Uluslararası Katılımlı Traverten&tufa Çalıştayı ,, Denizli, Türkiye, 5 - 08 November 2015, ss.1-2

2015

2015

Bafa Gölü (Kapıkırı, Muğla) Güncel Çökellerinin CaCO3 İçerikleri ve Bentik Foraminifer Toplulukları

TOKSOY B., KIRCI ELMAS E. , BULKAN Ö. , SARI E. , GÜREVİN C.

İstanbul Üniversitesi'nde Jeoloji'nin 100. Yılı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 October 2015, ss.153-154

2015

2015

Karadeniz'in Güney Batısından Alınan Sediment Karotlarında Ağır Metal Kayıtları ve Kirlilik Derecesi

SARI E. , ACAR D., ÇAĞATAY N., ARSLAN T. N. , KILIÇ Ö. , TUTAY A. , et al.

II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu IODP_ECORD Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 October 2015, ss.65-68

2015

2015

Bafa Gölü Çökellerin Kimyasal Özellikleri Son 150 Yıllık Kirlilik Analizi

BULKAN Ö. , YALAMAZ B., TOKSOY B., SARI E. , ACAR D., ÇAĞATAY N.

II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu IODP_ECORD Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 October 2015, ss.123-124

2015

2015

Dip Tarama Malzemesi Yönetim Sürecinde Sediman Karakterizasyonu: Diptar Projesi İlk Sonuçları

TOLUN L., SARI E. , ARSLAN E., ÜNLÜ V. S. , YÜKSEK A. , ATABAY H., et al.

II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu IODP_ECORD Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 October 2015, ss.77-78

2015

2015

Sığ Kıyı Alanları ve Sınırlı Kanallardaki Squat Etkisi, Seyir ve Çevreye Olan Olası Tehditleri

ACAR D., ALPAR Ş. B. , SARI E. , ÖZEREN S., ÇAĞATAY N., ERİŞ K., et al.

II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu IODP_ECORD Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 October 2015, ss.93-94

2015

2015

High resolution geochemical analysis of recent sediments collected from Lake Bafa (Western Anatolia) and pollution risk assessments,

TOKSOY B., YALAMAZ B., BULKAN Ö. , Çağatay N., SARI E. , ACAR D.

The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), Prag, Çek Cumhuriyeti, 7 September - 11 December 2015, cilt.1, no.1, ss.281

2015

2015

Assessment of Metal Accumulation and Ecological risk in Marmara Ereğlisi shelf northern Marmara Sea, Turkey

Gümüş U., SARI E. , Çağatay M. N. , KURT M. A. , ACAR D., KILIÇ Ö. , et al.

31st International Conference of the Society for Environmental Geochemistry and Health, Bratislava, Slovakya, 22 - 26 June 2015, ss.30

2015

2015

Assessment of Heavy Metal Contamination in Sediment Cores of the Marmara Ereğlisi Shelf.

GÜMÜŞ U., SARI E. , Çağatay N., KURT M. A. , ACAR D., KILIÇ Ö. , et al.

68th Geological Congress of Turkey, Ankara, Türkiye, 6 - 10 April 2015, ss.88-89

2015

2015

XRF measurements from thin film and dry sediment cores of Black Sea: Comparison with u channel sample

ÇAĞATAY N., ACAR D., ERİŞ K., SARI E. , GENÇ C.

68th Geological Congress of Turkey, Ankara, Türkiye, 6 - 10 April 2015, ss.574-575

2015

2015

Bafa Gölü Çökellerinin Sedimentolojik Özellikleri

TOKSOY B., BULKAN Ö. , YALAMAZ B., YALÇIN M., ACIPINAR S., SARI E.

68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 6 - 10 April 2015, cilt.1, no.1, ss.1

2014

2014

Ambarlı Limanı Kirlilik Tarihçesinin Karot Çökellerinde Jeokimyasal yollarla incelenmesi

SARI E. , ÜNLÜ V. S. , Çelik BALCI N., APAK M. R. , KURT M. A. , KOLDEMİR B.

İstanbul'un Jeolojisi Sempozyumu 4, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 December 2014, ss.160-167

2014

2014

Ecological risk assessment of heavy metals in core sediments and mussel samples from the lake Bafa, Turkey

SARI E. , BULKAN Ö. , Çağatay N., Toksoy B., Kurt M. A.

30th Society of Environmental Geochemistry and Health (SEGH) International Conference, Newcastle, İngiltere, 30 June - 04 July 2014, ss.30-31

2014

2014

Bafa Gölü Midye ve Karot Sedimentlerinde Ağır Metal Kirliliğinin Değerlendirilmesi

SARI E. , BULKAN Ö. , ÇAĞATAY N., TOKSOY B., KURT M. A.

VI. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 14 - 17 May 2014, ss.182-184

2014

2014

Heavy metal pollution assessment in core sediments and mussel from the Bafa Lake

SARI E. , BULKAN Ö. , Çağatay N., Toksoy B., Ali Kurt M.

Uluslararası katılımlı 6. jeokimya sempozyumu, Mersin, Türkiye, 14 - 17 May 2014, ss.182-184

2014

2014

Ergene Nehri dip sedimentlerinde kadmiyum, cıva, molibden, gümüş ve kalay kirliliğinin değerlendirilmesi

SARI E. , HALLI M., KURT M. A.

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 14 - 18 April 2014, ss.142-143

2014

2014

Doppler Tarama Yöntemi Yardımıyla Sediman Karotlarından Ayrıntılı Veri Elde Etme

Acar D., Çağatay N., Biltekin D., Eriş K. K. , Albut G., Öğretmen N., et al.

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 14 - 18 April 2014, ss.182-183

2014

2014

Bafa Gölü Çökellerinin Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri

TOKSOY B., BULKAN Ö. , Çağatay N., SARI E. , YALAMAZ B., GÜREVİN C. , et al.

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 14 April - 18 May 2014, ss.770-771

2013

2013

Distribution and enrichment of selected elements in sediments of the Ergene River, Turkey

HALLI M., SARI E. , KURT M. A.

29th İnternational conference of the society for environmental geochemistry and health, Toulouse, Fransa, 1 - 04 July 2013, ss.126

2013

2013

Ergene Nehri yüzey sedimentlerinde antropojenik metal kirliliği

Hallı M., Sarı E. , Kurt M. A.

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.120-121

2012

2012

Sedimentary records of heavy metals in the Ambarlı Harbour Area, İstanbul

ÜNLÜ V. S. , SARI E.

9.th ISEG İnternational Symposium on Environmental Geochemistry, Portekiz, 1 - 04 July 2012, ss.12

2012

2012

Biogeochemistry of sulfide minerals oxidation at low temperatures

Balcı N., Sönmez M. Ş. , SARI E. , Karagüler N. G.

9.th ISEG İnternational Symposium on Environmental Geochemistry, Avero, Portekiz, 1 - 04 July 2012, ss.312

2012

2012

Ambarlı liman karotlarının yakın geçmişteki ağır metal birikimi

ÜNLÜ V. S. , SARI E.

65. Türkiye jeoloji kurultayı, Ankara, Türkiye, 1 - 04 April 2012, ss.144-145

2010

2010

Ambarlı Liman Faaliyetlerinin Yüzey Sedimentlerindeki Ağır Metal Dağılımına Etkisi

SARI E. , ÜNLÜ S. , BALCI N., APAK R. , KOLDEMİR B.

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 5 - 09 April 2010, ss.289-290

0

0

Evidences of a low sea-level at the Antique Theodosius Harbour (Yenikapı-İstanbul) During Holocene

ALGAN A. O. , YALÇIN M. N. , ÖZDOĞAN M., YILMAZ İ., SARI E. , KIRCI ELMAS E. , et al.

Fifth Plenary Meeting and Field Trip of Project IGCP-521 Black Sea-Mediterranean corridor during the last 30 ky: sea level change and human adaptaiton (2005-2009), Türkiye, ss.24-26

2008

2008

Kesit Profillerinin Çıkartılması ve Konsolidasyonu

Özbal H., SARI E. , Ongan D., KIRCI ELMAS E. , Danışman G., Spaargaren O., et al.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Marmaray-Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 2008, ss.181-190

0

0

Yenikapı kazısı kesit profillerinin çıkartılması ve konsolidasyonu

Özbal H., SARI E. , ONGAN D. , KIRCI ELMAS E. , Danışman G., Spaargaren O., et al.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri 1. Marmaray-Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, ss.181-190

0

0

Yenikapı’daki Antik Theodosius Limanı’nın jeoarkeolojisi

ALGAN A. O. , YALÇIN M. N. , Yılmaz İ. , KIRCI ELMAS E. , SARI E. , Ongan D., et al.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Marmaray-Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, ss.175-180

2007

2007

Palynological evidence for climatic change during the late quaternary

CANER H. , ALGAN A. O. , KIRCI ELMAS E. , SARI E.

CIESM 38, İstanbul, Türkiye, 9 - 13 April 2007, cilt.40, ss.29-80

0

0

Marmara Denizi çökel jeokimyası atlası

Çağatay N., BALKIS N. , Sancar Ü., Çakır Z., Yücesoy Eryılmaz F., Eryılmaz M., et al.

60. Türkiye jeoloji kurultayı, Ankara, Türkiye, ss.350-351

0

0

Preliminary results of bathymetric and seismic data from the Strait of Çanakkale (Dardanelles).

Gökaşan E., Batuk F., Görüm T., Özyalvaç M., Birkan H., ALGAN A. O. , et al.

UNESCO-IGCP-IUGC The international Geoscience Programme ‘’ First Plenary Meeting, Black Sea – Mediterranean Corridor during last 30 ky: Sea level change and human adaptation (2005-2009)., Türkiye, ss.61-62

2004

2004

EDXRF and INAA Analyses of Surface Sediments of the Gulf of Saros

Akyüz T., Mukhamedshina N., Akyüz S., SARI E. , Mirsagatova A. A.

The Third Eurasian Conference of Nuclear Science and its Applications, Taşkent, Özbekistan, 1 - 04 October 2004, ss.164

0

0

Metal contents of the shelf sediments from the Marmara Sea, Turkey.

ALGAN A. O. , BALKIS N. , Çağatay N., SARI E.

İnternational symposium on Earth System Sciences, Türkiye, ss.305

1998

1998

Heavy Metal distribution in the surface sediments of the Gulf of Saros

SARI E. , Çağatay N.

SECOTOX 98,Intern. Symposium on Ecotoxicology Environmental Safety, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 1998, ss.190

1998

1998

Saros Körfezi kuzey şelfinde Geç-Pleistosen/Holosen’de deniz seviyesi değişimleri ve tektonizma

ALGAN A. O. , Çağatay N., Eastoe C., SARI E. , Kuşçu İ.

TÜBİTAK- ÜNİVERSİTE- MTA Ulusal Deniz Araştırmaları programı, Deniz Jeolojisi Türkiye Deniz Araştırmaları Workshop 4, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 1998, ss.78-83

1998

1998

Saros Körfezi yüzey sedimentlerinin jeokimyasi

SARI E. , Çağatay N.

TÜBİTAK- ÜNİVERSİTE- MTA Ulusal Deniz Araştırmaları programı, Deniz Jeolojisi Türkiye Deniz Araştırmaları Workshop 4, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 1998, ss.110-113

0

0

Marmara Denizi Kuzey Şelfinde Sedimentlerin Jeokimyasal Özellikleri.

ALGAN A. O. , Çağatay N., Kıratlı N., BALKIS N. , SARI E.

Marmara Denizi Araştırmaları Workshop - III, Ankara, Türkiye, ss.76-78

1996

1996

Geological evolotion of the Gulf of Saros.

Çağatay N., Sümengen M., Görür N., Akkök R., Tüysüz O., Barka A., et al.

TÜBİTAK- ÜNİVERSİTE- MTA Ulusal Deniz Araştırmaları programı, Deniz Jeolojisi Türkiye Deniz Araştırmaları Workshop 1, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 February 1996, ss.73-82

Kitap & Kitap Bölümleri

2009

2009

The Role of Climatic and Anthropogenic Changes in Marine Ecosytems, Ecosystems’07.

Çağatay N., BALKIS N. , Sancar Ü., Çakır Z., Yücesoy Eryılmaz F., Eryılmaz M., et al.

Sediment Geochemistry Atlas of the Sea of Marmara and its importance in pollution and ecological studies. , Özerler M, Sayın E, Editör, Dokuz Eylül Üniversity, İzmir, ss.165-182, 2009

2007

2007

Gün Işığında İstanbul’un 8000 Yılı, Marmaray, Metro, Sultanahmet kazıları

ALGAN A. O. , YALÇIN M. N. , Yılmaz Y., Perinçek D., Özdoğan M., YILMAZ İ. , et al.

Antik Theodosius Yenikapı Limanının Jeoarkeolojik Önemi: Geç-Holosen ortam değişimleri ve İstanbul’un son 10 000 yıllık kültürel tarihi, Karamani Pekin A., Editör, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul, ss.242-245, 2007

2005

2005

The Role of Marine Processes in Ecosystem, Ecosystem’03,

Çağatay N., Güngör E., Güngör N., Yılmaz Y. Z. , SARI E.

Rapid Changes in the Ecological Conditions of the Black Sea over the Last 3 kyr: Evidence from Sediment Geochemistry., Özerler M, Sayın E, Editör, Dokuz Eylul Üniversitesi, İzmir, ss.85-96, 2005

Desteklenen Projeler

2013 - 2014

2013 - 2014

Ambarlı Limanı sedimentlerinde cıva dağılımı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

SARI E. (Yürütücü)

2012 - 2012

2012 - 2012

Sedimentary Records of Heavy Metals in the Ambarli Harbour Area, Istanbul

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

SARI E. (Yürütücü)

2003 - 2011

2003 - 2011

Karadeniz'de Kirlilik İzleme Projesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

TAŞ S. , ONGAN RABBA D. , DEMİR V. , KIRCI ELMAS E. , SARI E. , DEMİREL EROL N.

2004 - 2006

2004 - 2006

Marmara Denizi çökel jeokimyası atlası

TÜBİTAK Projesi

SARI E.

1998 - 1998

1998 - 1998

Su kalitesi İzleme Çalışması

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

DURSUN F., TAŞ S. , SARI E. , GAZİOĞLU C.

1996 - 1998

1996 - 1998

Karadeniz’de ağır metal Kirliliği

TÜBİTAK Projesi

SARI E.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Turkish Journal of Earth Science

Yardımcı Editör

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

International Journal of Environment and Geoinformatics

Yayın Kurul Üyesi

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Türkiye Jeoloji Bülteni

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Geochemical Society

Üye

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

TMMOB

Danışman

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

TMMOB

Yönetim Kurulu Üyesi

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Society for Environmental Geochemistry and Health

Üye

1995 - Devam Ediyor

1995 - Devam Ediyor

TMMOB

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2020

Mayıs 2020

TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

Geoheritage - Springer

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2019

Eylül 2019

Turkish Journal of Earth Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2019

Ağustos 2019

Türkiye Jeoloji Bülteni

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Journal of Geography

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2019

Şubat 2019

Arabian Journal for Science and Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

Environmental Science and Pollution Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

Groundwater for Sustainable Development

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

Journal of African Earth Sciences

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

TURKISH JOURNAL OF MARITIME AND MARINE SCIENCES

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2018

Mart 2018

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Şubat 2018

Şubat 2018

Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Ağustos 2017

Ağustos 2017

Quaternary International

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2017

Temmuz 2017

Quaternary International

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

Chemical Speciation & Bioavailability

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2015

Ekim 2015

Ekim 2013

Ekim 2013

Chemistry and Ecology

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2011

Mayıs 2011

Environmental Monitoring and Assessment

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2011

Ocak 2011

Journal of American Science

SCI Kapsamındaki Dergi

Ödüller

Haziran 2016

Haziran 2016

2015 yılında uluslararası bilime katkıları nedeniyle Başarılı Araştırıcı Belgesi

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Birimi

Haziran 2016

Haziran 2016

2015 yılında İstanbul Üniversitesi'ne kazandırdığı diş kaynaklı destek ve bilime katkıları nedeniyle Başarılı Araştırıcı Plaketi

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Birimi

Mayıs 2014

Mayıs 2014

2013 yılında yaptığı uluslararası yayınlarla İstanbul Üniversitesi adına bilime katkıları nedeniyle Başarılı Araştırıcı Belgesi

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Nisan 2013

Nisan 2013

2012 yılında yaptığı uluslararası yayınlarla İstanbul Üniversitesi adına bilime katkıları nedeniyle Başarılı Araştırıcı Belgesi

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Nisan 2012

Nisan 2012

2011 yılında İstanbul Üniversitesi'ne kazandırdığı diş kaynaklı destek ve bilime katkıları nedeniyle Başarılı Araştırıcı Plaketi

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Birimi

Şubat 2009

Şubat 2009

Yayın Teşvik Ödülü

Tubitak

Ekim 2006

Ekim 2006

Yayın Teşvik Ödülü

TÜBİTAK

Nisan 2005

Nisan 2005

2005 yılında yaptığı uluslararası yayınlarla İstanbul Üniversitesi adına bilime katkıları nedeniyle Başarılı Araştırıcı Belgesi

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu

Nisan 2002

Nisan 2002

2002 yılında yaptığı uluslararası yayınlarla İstanbul Üniversitesi adına bilime katkıları nedeniyle Başarılı Araştırıcı Belgesi

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma FonuDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

11. International Symposium on Environmental Geochemistry (ISEG)

Katılımcı

Beijing-Çin

2019

2019

72. Turkiye Jeoloji Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2018

2018

Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı 2

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

8. Jeokimya Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2018

2018

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2017

2017

III. Marmara Denizi Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

The International Conference on Environmental Radioactivity ENVİRA-2017

Katılımcı

Vilnius-Litvanya

2017

2017

İstanbul'un Jeolojisi Sempozyumu 5

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2016

2016

Goldshimidt 2016

Katılımcı

Yokohama-Japonya

2016

2016

Uluslararası Katılımlı 7. Jeokimya Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016

2016

69. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2016

2016

Deniz izlemelerinde standardizasyonun sağlanması Marmara Denizi ve Boğazlar bölgesel çalıştayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu

Katılımcı

Konya-Türkiye

2015

2015

İstanbul Üniversitesi'nde Jeoloji'nin 100. Yılı Sempozyumu ve Mezunlar Günü

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu ve IODP - ECORD Toplantısı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

31st International Conference of the Society for Environmental Geochemistry and Health

Katılımcı

Bratislava-Slovakya

2015

2015

68th Geological Congress of Turkey

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2014

2014

İstanbul'un Jeolojisi Sempozyumu 4

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

30th Society of Environmental Geochemistry and Health (SEGH) International Conference

Katılımcı

Newcastle-İngiltere

2014

2014

Antarctic science program workshop

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

Uluslararası katılımlı 6. jeokimya sempozyumu

Katılımcı

İçel-Türkiye

2014

2014

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2013

2013

Turkish Antarctic Science Programme Road Map Workshop

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

Çevre ve insan sağlığı için emanet sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

Doğal Taş Çalıştayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

5. Denizcilik Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

Neogene to Quaternary Geological Evolution of Mediterranean, Paratethys and Black Sea, 14th RCMNS Congress

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

29th International conference of the society for environmental geochemistry and health

Katılımcı

Toulouse-Fransa

2013

2013

66. Türkiye jeoloji Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2012

2012

Marmara Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2012

2012

Paleoseismology Along the North Anatolian Fault PANAF

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2012

2012

9.th ISEG İnternational Symposium on Environmental Geochemistry

Katılımcı

Aveiro-Portekiz

2012

2012

65. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2010

2010

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2010

2010

İstanbul'un Yüzey ve Yüzeyaltı Jeoloji Verilerinin Değerlendirilmesi ve Paylaşılması Çalıştayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2009

2009

62. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2008

2008

Eroskay Uygulamalı Jeoloji Kolokyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2008

2008

ESONET Marmara Meeting

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2008

2008

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Marmaray-Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2007

2007

6. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2007

2007

38th CIESM Congress

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2005

2005

UNESCO-IGCP-IUGC The International Geoscience Programme ‘’ First Plenary Meeting, Black Sea – Mediterranean Corridor During Last 30 ky: Sea Level Change and Human Adaptation (2005-2009)

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2004

2004

İnternational Symposium on Earth System Sciences

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2003

2003

İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2003

2003

Sırrı Erinç Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2002

2002

Türkiye'de Çevrenin ve Çevre Korumanın Tarihi Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2000

2000

Marmara Denizi 2000

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

1999

1999

1. Uluslararası Deniz Kumu Platformu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

1998

1998

Büyükşehirlerde Atıksu Yönetimi ve Deniz Kirlenmesi Kontrolü Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

1998

1998

SECOTOX 98,International Symposium on Ecotoxicology Environmental Safety

Katılımcı

Antalya-Türkiye

1998

1998

Deniz Jeolojisi Türkiye Deniz Araştırmaları Workshop 4

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

1997

1997

IOC BSRC Workshop

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

1996

1996

Ulusal Deniz Araştırmaları Programı Workshop 1

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

1995

1995

Nezihi Canıtez Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 231

h-indeksi (WOS): 9

Jüri Üyelikleri

Mayıs-2020

Mayıs 2020

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ocak-2020

Ocak 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Tuba Çınar Doktora Yeterlilik Jüri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

Ocak-2020

Ocak 2020

Tez Savunma (Doktora)

Atilla Yılmaz Doktora Savunma Juri Üyeliği - İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Ocak-2020

Ocak 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Çiğdem Sağlam Doktora Yeterlilik Juri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

Aralık-2019

Aralık 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Gülgün Ertürk Doktora Yeterlilik Juri Üyeliği - İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

Eylül-2019

Eylül 2019

Akademik Kadroya Atama

İstanbul Teknik Üniversitesi prof Dr Atama Jüri Üyeliği - İstanbul Teknik Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Akademik Kadroya Atama

Dicle Üniversitesi prof Dr Atama Jüri Üyeliği - Dicle Üniversitesi

Aralık-2018

Aralık 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Ezghi TOK Doktora Yeterlilik Juri Üyeliği - İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

Ocak-2018

Ocak 2018

Tez Savunma (Doktora)

Emre Damcı'nın Doktora tez savunma juri üyeliği - İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

Ekim-2017

Ekim 2017

Tez Savunma (Doktora)

Özde BAKAK'ın Doktora Tez Savunma Juri Üyeliği - Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Dursun Acar'ın Yüksek Lisans tez savunma Juri üyeliği - İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Sibel Süer'in Yüksek Lisans tez savunma Juri üyeliği - İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Utku Gümüş'ün Yüksek Lisans tez savunma Juri üyeliği - İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Doktora)

Gülşah Kalaycı'nın Doktora tez savunma Juri üyeliği - İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Nisan-2017

Nisan 2017

Tez Savunma (Doktora)

Barbaros Şimşek Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği - Ankara üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Şubat-2017

Şubat 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Hasan Oğuz KOCAOĞLAN'nın Yüksek Lisans Tez savunma Juri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Şubat-2017

Şubat 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Tuğçe Nagıhan Arslan Doktora Yeterlilik Jüri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

Aralık-2016

Aralık 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Nurettin Yakupoğlu'nun Yüksek Lisans Tez savunma Juri Üyeliği - İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü

Aralık-2016

Aralık 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Nurhan ALIYEV'in Yüksek Lisans Tez savunma Juri Üyeliği - İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü

Aralık-2016

Aralık 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Güliz Yıldız'ın Yüksek Lisans Tez savunma Juri Üyeliği - İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü

Aralık-2016

Aralık 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Burak Yalamaz'ın Yüksek Lisans Tez savunma Juri Üyeliği - İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Betül Filikçi'nin Yüksek Lisans Tez Savunma Juri Üyeliği - İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Haziran-2016

Haziran 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Atilla Yilmaz'ın Doktora Yeterlilik Juri Üyeliği - İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Asen Sabuncu'nun Yüksek Lisans Tez Savunma Juri Üyeliği - İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Mayıs-2016

Mayıs 2016

Tez Savunma (Doktora)

Şuheda EDREMİT Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği - Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Şubat-2016

Şubat 2016

Akademik Kadroya Atama

İstanbul Üniversitesi Yrd Doç. Dr. Atama Jüri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Kasım-2015

Kasım 2015

Tez Savunma (Doktora)

Funda BARLAS ŞİMŞEK Doktora Tez Savunma Juri Üyeliği - İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Cansu Demirel'in Yüksek Lisans Tez Savunma Juri Üyeliği - İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Aralık-2014

Aralık 2014

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı Doçentliğe Atama Bilimsel Jüri Üyeliği - Ordu Universitesi

Ekim-2014

Ekim 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Furkan GÖZEL Doktora Yeterlilik Juri Üyeliği - İstanbul Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Ekim-2014

Ekim 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Narin SEZER Doktora Yeterlilik Juri Üyeliği - İstanbul Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Haziran-2014

Haziran 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Gülüm Albut'un Yüksek Lisans Tez savunma Juri Üyeliği - İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Haziran-2014

Haziran 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Bilgehan Toksoy'un Yüksek Lisans Tez Savunma Juri üyeliği - İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Haziran-2014

Haziran 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Serra Gül'ün Yüksek Lisans Tez Savunma Juri Üyeliği - İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Aralık-2013

Aralık 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Meltem Sezerer Yüksek Lisans Tez Savunma Juri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Mayıs-2013

Mayıs 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Furkan GÖZEL'in Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Ocak-2012

Ocak 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Meryem Menekşe'nin Yüksek Lisans Tez Savunma Juri Üyeliği - İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Ocak-2011

Ocak 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Nurcan Vardar'ın Yüksek Lisans Tez Savunma Juri Üyeliği - İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

KIYI, DENİZ VE GÖL ÇALIŞMA GRUBU

http://www.jmo.org.tr/komisyonlar/index.php?komisyon_kod=748

Jeoloji Mühendisleri Odası, Turkey