Education Information

Education Information

 • 2013 - 2022 Doctorate

  Istanbul University, Institute of Atatürk Principles and History of Reforms, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, Turkey

 • 2009 - 2013 Postgraduate

  Pamukkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Pamukkale University, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  Türkiye'de Laiklik Uygulamaları (1938-1960)

  Istanbul University, Institute of Atatürk Principles and History of Reforms, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

 • 2013 Postgraduate

  DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE İSLAMİ YAŞAM TARZININ TANZİMİ: İSLAMIN NURU DERGİSİ ÖRNEĞİ

  Pamukkale University, Instıtute Of Socıal Scıences