Achievements & Reputation

Publication

34

Congress and Symposium Activities

 • 27 October 2022 - 30 October 2022 36. Maliye Sempozyumu

  Invited Speaker

  Antalya, Turkey

 • 13 November 2021 - 13 November 2021 Küresel Salgının Vergi ve Kamu Maliyesi Hukukuna Etkileri Sempozyumu (T.C. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Vergi Hakları Kürsüsü)

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 27 May 2021 - 29 May 2021 7. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu

  Invited Speaker

  Eskişehir, Turkey

 • 09 January 2021 - 12 January 2021 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultay

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 26 April 2017 - 26 April 2017 İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kabul Edilişinin 35. Yıl Dönümü Sempozyumu

  Invited Speaker

  Antalya, Turkey

 • 19 February 2016 - 19 February 2016 VEHUP - Vergi Hukuk Platformu I. Ulusal Kongresi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2015 - 01 November 2015 Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi-5. Uluslararası Vergi Hukuku Konferansı-VERGİLENDİRMEDE MATRAH AŞINDIRMA VE KAR KAYDIRMANIN (BEPS) ÖNLENMESİ: POLİTİKA, HUKUK, EYLEMSustainable Development

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2015 - 01 October 2015 Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Magna Carta Sekiz Yüzyıl Önce Atılmış Olan Özgürlük Tohumları Yeterince Çiçeklenebildi mi?

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2015 - 01 April 2015 Bursa Üniversitesi Hukuk Fakültesi- V. Genç Vergi Hukukçuları Konferansı

  Attendee

  Bursa, Turkey

 • 01 May 2014 - 01 May 2014 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi-IV. Genç Vergi Hukukçuları Konferansı

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2014 - 01 May 2014 29. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU “KAMU MALİYESİNDE DENETİM”

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 December 2013 - 01 December 2013 Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Vergi Hukuku Konferansları Serisi-IV "Ulusal ve Uluslararası Vergi Hukukunda Bilgi Toplama ve Açıklamanın Sınırları: Vergi İdaresinin Yetkileri ile Mükellef Hakları Arasında Dengenin Kurulması"

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2013 - 01 May 2013 28. Türkiye Maliye Sempozyumu-Küresel Kriz ve Maliye Politikaları

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 April 2013 - 01 April 2013 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Üçüncü Genç Vergi. Hukukçuları Konferansı

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 March 2013 - 01 March 2013 Vergi Yaptırım Hukuku Sisteminin Sorunları ve Yeniden Yapılandırılması

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 February 2013 - 01 February 2013 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Staff Semineri-"Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyeleri ve Müdürlerin Kanuni Temsilcilerin Vergisel Sorumluluğu Bağlamında Konumları"

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 June 2012 - 01 June 2012 Sağlık Turizmi Hukuku Kongresi

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2012 - 01 May 2012 Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Konferansı-Genç Akademisyenler/ Genç Avukatlar: Yeni Yaklaşımlar

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2012 - 01 May 2012 27. Türkiye Maliye Sempozyumu-Vergi Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması Gereği ve Alternatif Finansman Arayışları

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 February 2012 - 01 February 2012 İstanbul Üniversitesi Yeni Anayasa Çalıştayı

  Attendee

  İstanbul, Turkey