Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Istanbul University, Faculty of Law, Public Law Department

 • 2007 - 2018 Assistant Professor

  Istanbul University, Faculty of Law, Public Law Department

Courses

 • Undergraduate Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku

 • Undergraduate Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku

 • Undergraduate Mali Hukuk

 • Undergraduate Vergi Hukuku

 • Postgraduate Vergisel İşlemlerden Kaynaklanan Tazminat Talepleri

 • Undergraduate Vergi Hukuku

 • Doctorate Finansal Suçlar ve Uyumluluk Sustainable Development

 • Undergraduate Kamu Maliyesi ve Bütçe Hukuku

 • Undergraduate Turkish Tax System

 • Postgraduate Avrupa Birliği Vergi Uyumlaştırma Süreci ve Türk Vergi Sistemine Etkileri

 • Postgraduate Kaçakçılıkla İlgili Suçlar ve Kabahatler

 • Associate Degree Mali Mevzuat